Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-09-2018

  

Oprettet: 19-07-2013

Mark - produktbeskrivelse mv.

 

Mark- og dyrkningsplaner er det primære produkt til planlægning og opfølgning af produktionen i planteproduktion.

Som grundlag for planlægningen af mark- og dyrkningsplaner anvendes forskellige værktøjer dels i analysen og dels til at vurdere de mere langsigtede konsekvenser af forskellige sædskifter og dyrkningsstrategier.

Mark- og dyrkningsplaner giver et samlet overblik over planlagte afgrøder og behandlinger, der skal gennemføres f.eks. hvilke sprøjtninger, der planlægges hvornår.

Den samlede mark- og dyrkningsplan kan direkte give produktionsbudgettet, der overføres til Ø90 budgettet som grundlag for det økonomiske likviditets- og resultatbudget.

Læs mere her.

 

Se eksempler her

 

 

  

 

Sidst bekræftet: 09-09-2016 Oprettet: 19-07-2013 Revideret: 19-07-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18
Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18

 Produktionsplaner - Mark