Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-07-2017

  

Oprettet: 19-07-2013

Mark- og dyrkningsrapport - produktbeskrivelse mv.

  

Det primære produkt til opfølgning for det enkelte høstår er Mark Online. Her registreres årets hændelser, udbytter mv., og der kan dannes en rapport over produktionen.

Ønsker du at sammenligne opnået resultat, sker dette ud fra analyser af Ø90 Årsrapport - bl.a. ved hjælp af værktøjet Targit.

Læs mere her

 

Produkteksempler

Er under udarbejdelse


 

 

Sidst bekræftet: 06-07-2015 Oprettet: 19-07-2013 Revideret: 19-07-2013

 Prod. og økonomistyring

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18
Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18