Feedback Form

  

Oprettet: 19-02-2013

Opfølgning - Værktøjskasse

 

Produktionsopfølgning er en del af produktionsstyringspakken i DMS. Opfølgningsdelen består af Foderregistrering, Foderopgørelse og Kortperiodisk opgørelse (KPO)

Opgørelsen vurderes i forhold til den planlagte produktion og kan ligeledes benchmarkes mod andre bedrifters produktion i samme periode

Værktøjer


  

DMS
Resultaterne fra KPOen kan benchmarkes i DMS.

Nøgletalstjek
Find her en stor samling af tekniske nøgletal. Foruddefiner udtræk og få mulighed for at lave egne analyser. Benchmarking kan ske både mod grupper og som fraktilanalyser.

Business Check 
Denne sammenligning af driftsgrensanalyser fra en række udvalgte bedrifter sætter fokus på én driftsgren ad gangen. F.eks. mælke- eller grovfoderproduktion. 

Business Check Kvæg sætter fokus på nøgletallene:

  • Krav til dækningsbidrag
  • Fremstillingspris (pr. kg EKM og pr. FEN grovfoder)
  • Afkastningsgrad

Vejledninger 

  

Konteringsguide, Ø90 – DMS – KPO
Oversigt med de hyppigst anvendte kontonumre til mælke- og slagtekalveproducenter, så der anvendes identiske kontonumre ved overført data mellem DMS Produktionsbudget, DMS Kortperiodisk opgørelse (KPO) og Ø9. 

Kom godt i gang med KPO
Gennemgang af arbejdsgangen for udarbejdelsen af en KPO og faglig forklaringer til programmoduler Foderregistrering, Foderopgørelse, Ø90 Data, Lager, Kortperiodisk opgørelse og KPO-rapport. Alle moduler skal anvendes for at udarbejde en KPO.

Best Practice 

   

Vi arbejder løbende med Best Practice i samarbejde med DLBR rådgivere.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.

 

Sidst bekræftet: 05-02-2014 Oprettet: 19-02-2013 Revideret: 19-02-2013

 Opfølgning - Kvæg

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
12.10.18
Foderomkostninger
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
21.09.18
Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over...
21.09.18
Dækningsbidrag
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
21.09.18