Feedback Form

  

Oprettet: 15-03-2013
Revideret: 17-08-2017

Mark- og dyrkningsrapport - Værktøjskasse

Mark- og dyrkningsplaner udarbejdes i Mark Online programmet. Find her på siden en række hjælpeværktøjer. Læs mere om  Mark Online.

Værktøjer 


Mark Online
Det væsentligste værktøj i løbende opfølgning af planteproduktions resultater.

Din Bundlinje Mark

Sammenlign egne resultater med andres på basis af egne hovedtal fra regnskabet. Brug værktøjet som grundlag for at vurdere hvor der bør justeres og potentielt ske forbedringer i produktionen.

Maskinøkonomi
Læs om maskinomkostninger, arbejdstidsforbrug og de faktorer, der påvirker maskinøkonomien. Brug værktøjerne til at lave specifikke beregninger og vurderinger.
   

Vejledninger

 

Kom godt i gang med Mark Online
Her kan du finde manualer til Mark- og gødningsplanlægning, Sprøjtejournalindberetning m.v.

Best Practice 

 

Vi arbejder løbende med Best Practice i samarbejde med DLBR rådgivere.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.

 

Sidst bekræftet: 01-03-2018 Oprettet: 15-03-2013 Revideret: 17-08-2017

 Opfølgning - Mark

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18
Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18