Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-07-2018

  

Oprettet: 18-07-2013
Revideret: 09-10-2014

Produktionsbudget - produktbeskrivelse


Produktionsplanlægning er en del af pakken DMS Premium og består af tre sammenhængende funktioner: Prognose, Foderbudget og Produktionsbudget.

Prognosen er en fremskrivning af besætningsomsætning og mælkeproduktion og kan beregnes fem år frem i tid. På baggrund af prognosens forventede produktion udarbejdes et foderbudget, hvor periodens behov for kraft- og grovfoder beregnes.

I produktionsbudgettet samles den forventede mælkeproduktion, dyreomsætning samt foderbehov og prissættes efter forventninger på bedriften.

 

Produkteksempler

Prognosegrundlag
Prognoseresultat
Foderbudget foderomsætning
Produktionsbudget (hovedlinjer)
Produktionsbudget (foldet ud)
Produktionsbudget (specifikation)

Markedsføringsmateriale til DLBR

Produktionsplanlægning DMS

 

 

Sidst bekræftet: 09-10-2014 Oprettet: 18-07-2013 Revideret: 09-10-2014

 Produktionsplan - Kvæg

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
12.10.18
Foderomkostninger
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
21.09.18
Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over...
21.09.18
Dækningsbidrag
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
21.09.18