Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-07-2018

  

Oprettet: 18-07-2013
Revideret: 09-10-2014

Kortperiodisk opgørelse - produktbeskrivelse

  

Produktionsopfølgning er en del af DMS Premium. Kortperiodisk opgørelse (KPO) baseres på registreringer fra Ø90 Kasse- og Foderregistrering, Foderopgørelse og Lager.

Med KPO kommer du helt tæt på effektiviteten og den dertil hørende økonomi på DB niveau i kvægproduktionen hvert kvartal. I KPO udskrives en rapport over realiserede økonomiske og tekniske nøgletal sat op imod det budgetterede, ligesom der er mulighed for at benchmarke resultater mod andre sammenlignelige bedrifter.

 

Produkteksempler

Foderopgørelse
KPO (Køer inkl. opdræt - hovedlinjer)
KPO (Køer inkl. opdræt - foldet ud)

Markedsføringsmateriale til DLBR

Produktionsopfølgning DMS

 

Sidst bekræftet: 09-10-2014 Oprettet: 18-07-2013 Revideret: 09-10-2014

 Opfølgning - Kvæg

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
12.10.18
Foderomkostninger
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
21.09.18
Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over...
21.09.18
Dækningsbidrag
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
21.09.18