Feedback Form

  

Oprettet: 19-02-2013

Produktionsbudget - Værktøjskasse

Find her hjælp til at supplere budgetarbejdet og til modellering og analyse af bedriftens økonomi

Værktøjer 

  

Budgetkalkuler – Farmtal online
Foreligger et produktionsbudget ikke, kan der tages udgangspunkt budgetkalkuler, når næste periodes budget skal udarbejdes. Kvartalsvis opdatering af priserne.

Prognosepriser - Kvæg
Find prognosepriser for mælkeafregningen osv. i Farmtal Online. Kvartalsvis opdatering af priserne.

Foder-Mark-System (FMS)
Beregn, vurder og sammenlign de økonomiske konsekvenser af forskellige grovfoder forsyningsstrategier. Beregn både foderbehov og markplan. Lav evt. også en analyse af egne maskinomkostninger og anvend disse i beregningerne.

Valg af majssorter
Regnearket er til specifik brug på bedriftsniveau og beregner de forskellige majssorters økonomiske merværdi på den enkelte malkekvægsbedrift ud fra besætningsspecifikke forudsætninger.

Beregn prisen pr. foderdag på kviehotel
I dette regneark får du mulighed for at strukturere forudsætninger og se effekten på prisen pr. foderdag, hvis du har en kvie på hotel.

Tre gange malkning
Malker du to gange, men overvejer at begynde med tre gange malkning? Så kan du med få indtastninger skaffe dig et overblik over økonomien i dette. Det er en opdateret version af en tidligere model.

Vejledninger

 

Konteringsguide, Ø90 – DMS – KPO
Oversigt med de hyppigst anvendte kontonumre til mælke- og slagtekalveproducenter, så der anvendes identiske kontonumre ved overført data mellem DMS Produktionsbudget, DMS Kortperiodisk opgørelse (KPO) og Ø90. 

Kom godt i gang med Prognose
Prognoseværktøjet er beregnet til, på grundlag af registreringer på Kvægdatabasen, at fremskrive driftsenhedens produktion af mælk og omsætningen af dyr i en periode på op til 5 år. Prognosen er et godt udgangspunkt for en videre planlægning af foderbehov og produktionsbudget.

Kom godt i gang med Produktionsbudget
Produktionsbudgettet bygger normalt på både en besætningsprognose og et foderbudget, men kan udarbejdes uden eller med kun besætningsprognosen som grundlag.

Kom godt i gang med Foderbudget
Foderbudgettet har til formål at disponere over et samlet foderforbrug over en længere tidsperiode. Derfor udarbejdes foderbudgettet altid på baggrund af en prognose. Foderbudgettet danner sammen med prognosen, grundlag for Produktionsbudgettet.

Best Practice

 

Vi arbejder løbende med Best Practice i samarbejde med DLBR rådgivere.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.

.

 

Sidst bekræftet: 05-02-2014 Oprettet: 19-02-2013 Revideret: 19-02-2013

 Produktionsplan - Kvæg

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Chefkonsulent

Nicolaj Ingemann Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Viden om Roadmap
Værktøjet Roadmap bruges til at danne et overblik over medarbejdernes og lederens færdigheder i udvalgte værktøjer. Det ska...
20.05.19
Motiverede medarbejdere er op til fire gange mere produktive
God ledelse kræver viden om den enkelte medarbejder samt bevidsthed om, hvad du kan gøre for at motivere den enkelte medarb...
17.05.19
NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk
NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del a...
25.04.19
’Kvier – tilvækst og størrelse’ er et nyt værktøj i DMS
Hold styr på kviernes tilvækst i DMS, så du er sikker på at opnå deres fulde ydelsespotentiale.
05.04.19
Interviewguide for interviews af deltagende landmænd efter gennemført første afprøvningsforløb
En interviewguide til brug for interviews af landmænd, der har gennemført første afprøvningforløb med dashboard.
05.11.18