Oprettet: 13-06-2017

Har du styr på beholdninger og foderforbrug?

Udbytteregistrering… Beholdningsopgørelse… Registrering af foderforbrug… Er det virkelig noget for mig? Hvis du vil kende din fremstillingspris, så ja – så er opgørelse og styring af bedriftens beholdninger og forbrug noget for dig.

For husdyrproducenter er foderomkostningerne den største stykomkostning på bedriften, og beholdningerne er ofte store – både i fysisk størrelse og økonomisk værdi. Derfor er det vigtigt, at du som landmand hele tiden ved, hvor meget foder du har brugt, og hvor meget du har på lager. Det er samtidig nødvendige oplysninger, hvis du vil kunne beregne din fremstillingspris løbende.

 

Sæt tingene i system i hverdagen

At få disse oplysninger kræver, at du gør en ekstra indsats. Den indsats indebærer udbytteregistreringer, opmålinger af beholdningernes størrelse samt registrering af foderforbruget. Der skal udføres silokontrol samt opgøres, afstemmes og bogføres på faste tidspunkter. Det kræver systematik, men med de rette procedurer behøver indsatsen slet ikke være tidskrævende. Når tingene først er sat i system, er det lettere at opgøre status og dermed lettere at samle en masse vigtig viden om foderforbrug, beholdninger og rentabilitet i mark og stald. Altså kort sagt: lettere at få et overblik over bedriften og dens økonomi.

 

”Men hvordan gør jeg så, hvis jeg vil vide mere om udbytteregistrering og beholdningsopgørelser?”, tænker du måske. Svaret er beskrevet i en ny Best Practice for Lagerstyring, men de vigtigste pointer får du her.

 

Registrer foderforbruget, og mål beholdningerne op

Lagerstyring handler om at samle informationer om indvejet udbytte og udvejet forbrug. Det kræver, at du registrerer dit foderforbrug via fuldfodervognen eller fodercomputeren, og at du registrerer dine udbytter i forbindelse med høsten. Vi anbefaler, at du måler udbytterne ved at indveje høsten på en brovægt, eller at du får en flow- og tørstofmåler på finsnitteren eller en flowmåler på mejetærskeren. Udbytterne skal registreres i f.eks. FarmTracking, og alle oplysninger omkring foderforbrug og beholdninger skal samles i et it-system, f.eks. DMS Lager, eller i et regneark. Dermed kan du følge det løbende foderforbrug og se dine beholdningers aktuelle størrelse. Dette overblik gør det også nemmere at levere statusoplysninger til regnskabskontoret, hvis de f.eks. skal udarbejde en budgetopfølgning på resultat.

 

Få styr på status

Når du skal opgøre status, er det vigtigt, at du afstemmer oplysningerne og tjekker op, hvis der er afvigelser. Det betyder, at du måske skal måle en beholdning op igen, tjekke foderregistreringerne igennem eller foretage en silokontrol for at sikre, at oplysningerne er så korrekte som muligt. Det er dig som landmand, der skal foretage den første afstemning, fordi du er den, der bedst kan opdage fejl. Når du har gjort det, sender du oplysningerne til regnskabskontoret, der omregner mængderne til økonomisk værdi og afstemmer de regnskabsmæssige poster, som derefter kan bruges i en budgetopfølgning på resultat samt andre beregninger. Vi anbefaler, at der udarbejdes en statusopgørelse hvert kvartal.

 

Læs mere

Du kan læse mere om opgørelse og styring af bedriftens beholdninger og forbrug samt levering af statusoplysninger i Best Practice for Lagerstyring.
Sidst bekræftet: 13-06-2017 Oprettet: 13-06-2017 Revideret: 13-06-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”
Susanne og Anders Just fra Thy organiserer arbejdstiderne på deres bedrift, så de tilgodeser medarbejderne. På den måde for...
17.04.20
Bliv godt klædt på til at blive virksomhedsejer
Få tjek på alle detaljerne, når du skal forfølge drømmen om at blive selvstændig landmand.
30.10.19
Bliv godt klædt på til at ejerskifte din virksomhed
Få tjek på alle detaljerne, når du skal godt videre fra livet som selvstændig landmand.
30.10.19
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18