Oprettet: 02-06-2017

Nyt regneark til lagerstyring af korn

Projektet Økonomi-, ressource- og risikostyring har udviklet et regneark til styring af lagre med korn.

Når det drejer sig om styring af lagre med korn, udbyder SEGES ikke et egentlig program til det. I projekt Økonomi-, ressource- og risikostyring har vi i stedet udviklet et regneark, der skal ses som en forenklet prototype på, hvilken funktionalitet et program bl.a. skal indeholde.

 

En af de problemstillinger, som vi bl.a. er blevet stillet overfor, er kommunikationen mellem landmand og assistent/rådgiver i forbindelse med f.eks. budgetopfølgning på resultat og regnskab, hvor der nogle steder opleves udfordringer med at ”snakke” sammen om, hvilke beholdninger der er af hvad i virksomheden.

 

I langt de fleste tilfælde skyldes det, at landmand og assistent har forskellige udgangspunkter for at se på beholdninger. Landmanden ser på de fysiske beholdninger i form af siloer og andet, som indeholder f.eks. korn, mens assistenten har nogle kontonumre og en afstemning at forholde sig til, som måske ikke svarer til de fysiske beholdninger. 

Disse udfordringer kan lagerstyringsregnearket hjælpe med at rette op på.

 

Prøv lagerstyringsregnearket til korn her.

Finder en vejledning til regnearket her.  
Sidst bekræftet: 02-06-2017 Oprettet: 02-06-2017 Revideret: 02-06-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Lene Bruun Siriwadhananuraks

Business Development


Af samme forfatter

Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Arkiv over områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Business Check
Lær mere om, hvad Business Check er, hvad det kan bruges til, og hvor dataene til analysen kommer fra. Derudover finder du ...
14.05.19
Ø90 Benchmarking versus Fraktilanalyse
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det an...
25.01.19
Eksempel - fra benchmarking til handling - husdyr
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man kan arbejde med benchmarking som en vej til at identificere indsatsområder med h...
08.11.18