Feedback Form

  

Oprettet: 02-11-2018

Afdækning af landmandens kompetencebehov i relation til digitalt præsenterede data

Afholdelse af workshop med henblik på afdækning af landmandens kompetencebehov i forbindelse med adgang til digitalt præsenterede realtidsdata.

En væsentlig forudsætning for at dashboardet skaber værdi hos landmanden er, at landmanden har de nødvendige forudsætninger for udvælgelse, prioritering, forståelse og anvendelse af data.

 

Første afprøvningsforløb hos de deltagende landmænd har vist, at værdien af digitalt præsenterede data i høj grad afhænger af landmandens kompetenceniveau. Men også landmandens rådgivere spiller en væsentlig rolle i forhold til værdiskabelsen hos landmanden.

 

Når mængden af tilgængelige data på bedriften øges væsentlig, er der et stigende behov for at kunne identificere de primære data, som især kan bidrage med beslutningsstøtte på bedriften. Denne opgave løses optimalt set af landmanden selv, men i praksis sker det ofte i samarbejde med – eller på foranledning af – landmandens rådgivere.

 

Som en del af arbejdet med afdækning af kompetencebehovet hos landmanden, er der afviklet en workshop for en række rådgivere med det formål at beskrive de mest væsentlige kompetencer hos landmanden, samt de nødvendige forudsætninger for værdiskabelse i relation til anvendelse af digitalt præsenterede data.

 

Workshoppen har taget udgangspunkt i Effektkortet, og deltagerne har haft til opgave at udfylde effektkortet med udgangspunkt i en landmand, der har adgang til digitalt præsenterede data via fx et dashboard. På baggrund af de udfyldte effektkort er der som konklusion blevet udarbejdet en opsamling, som danner grundlag for det videre arbejde med beskrivelse af kompetencebehovet for landmanden.

 

Invitation til workshop

 

Drejebog for workshop

 

Indledning – præsentation

 

Effektkort – gruppe 1

 

Effektkort – gruppe 2

 

Opsamling fra workshop
Sidst bekræftet: 02-11-2018 Oprettet: 02-11-2018 Revideret: 02-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Specialkonsulent

Vibeke Hjorslev Rasmussen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Opdateret: De mest stillede spørgsmål om data i dashboardet
Har du spørgsmål til brugen af dashboardet, hvordan du kommer i gang eller hvorfor de rette tal ikke vises på dashboardet, ...
30.09.19
Introduktion til den digitale fremtid 2019. Præsentation for rådgivere på workshop hvor kompetencebehov skal afdækkes
Præsentation, der viser de forventede digitale løsninger hos landmanden ultimo 2019. Præsentationen fungerer som diskussion...
02.11.18
En oversigt over forskellige metoder til estimering, styring og måling af kapacitetsomkostninger
En oversigt over forskellige metoder og værktøjer, der kan anvendes af landmanden eller dennes rådgiver i forbindelse med b...
02.02.18
Artikel: Derfor er økonomistyring vigtigt. Artikel bragt i Produktionsøkonomipjecerne 2017
Introduktion til hvad økonomistyring er i praksis og hvordan landmanden kan implementere økonomistyring i hverdagen.
30.08.17
Intern likviditetsfremskaffelse på bedriften - hvorfra og hvordan?
Kan likviditet fremskaffes internt på bedriften? Hvor kan likviditet være bundet? Hvad bør man undersøge forud for et møde ...
27.06.16