Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-11-2019

  

Oprettet: 07-11-2018

Interviewguide for interviews af deltagende landmænd efter gennemført anden afprøvningsforløb

En interviewguide til brug for interviews af landmænd, der har gennemført anden afprøvningsforløb med dashboard.

Formål

Formålet med besøget er en opfølgning og evaluering i forhold til, hvordan dashboardet fungerer og bliver anvendt i dagligdagen. Interviewrunden skal evaluere version 2.0 af dashboardet, samt give input til og af en række funktioner og den information der bliver præsenteret for at give inspiration til rettelser og dermed imødekomme landmandens behov for viden omkring drift og økonomi.

 

Gennem landmændenes oplevelser med dashboardet forsøges det også at opbygge argumenter til det senere salgsarbejde, samt at afdække landmændenes behov for den fremtidige rådgivning.

 

Opfølgning

Hvis der efter endt interview ikke har været tilstrækkelig afdækning af interviewspørgsmålene, spørges der ind til mulighederne for et kort opfølgende telefoninterview eller et kort spørgeskema pr. mail med de resterende spørgsmål, da alle er vigtige for projektet.

 

Spilleregler

 • Der er ingen rigtige eller forkerte svar

Visuelt/design

 • Hvad synes du om det nye design?'
 • Farver?
 • Information (tekst) i kortene? (for meget / for lidt / tilpas)
 • Er det nye dashboard mere overskueligt for dig?
 • Hvad synes du om antallet af kort?

Hjertefunktion

 • Kender du til ’hjerte-funktionen’ i det nye dashboard?

Galleri/tilpas/plus-funktion

 • Kender du til galleriet (plus-knappen), hvor du kan tilføje og fjerne kort i dit dashboard?
 • Har du brugt denne funktion?
 • Er det vigtigt for dig, at du kan tilpasse dashboardet efter dine behov og din styring?

De nye kort

 • Hvordan har du forholdt dig til de nye kort i dashboardet?
 • Stykomkostninger?
 • Dækningsbidrag?
 • Kapacitetsomkostninger?
 • Resultat før skat?

Information

 

Nye funktioner

 • Har du brugt funktionen/knappen ”år” (år-til-dato) i kortene?
 • Hvad forventer du at se af ”år”? (hvilken periode?)
 • Hvad forventer du at se af ”måned”? (hvilken periode?)
 • Hvad vil du helst fremgår som standard i kortene? Måned eller år?
 • Er du interesseret i informationen/knappen: ”Forventet for året” i kortene? (ligesom på fremstillingsprisen)
  • Hvis ja, på hvilke kort?
  • Hvis ja, skal det være for hele året? Eller først efter 2. halvår?               

Når der ikke er data

Hvis regningerne kommer sent ind af døren og bogføringen bliver foretaget sent på måneden, og de derfor først kommer sent ind i dashboardet på kortene, så der i en periode står 0 eller lidt i realiseret for måneden;

 • Føler du da, at der er forskel på, om du ser afvigelser for først på måneden eller for sidste måned? Hvad foretrækker du?

Grænseværdier

 • Hvornår skal tallene i kortene blive orange/røde?
  • Afvigelser i kr.? hvor meget?
  • Afvigelser i %? Hvor meget?
 • Har du oplevet, at der er nogle kort i dit dashboard, hvor du synes tallet skal have en anden farve? (Det kan være grønt på månedsbasis, men reelt være rødt på årsbasis)                

Udforsk-funktion (Power-BI)

 • Kender du til ’udforsk-funktionen’ i det nye dashboard?
  • Har du brugt ’udforsk-funktionen’ i det nye dashboard?
 • Hvad synes du om det der bliver præsenteret i ’udforsk-funktionen’ på hver af de tre områder? (Mælk leveret, Dyrlæge og medicin, Maskinstation)?
  • Generelt? Grafer? Funktioner?
 • Hvad vil du gerne se i ’udforsk-funktionen’?
 • Hvilke områder ønsker du ’udforsk-funktionen’ på?
 • Ønsker du at kunne se måned for måned (udvikling) på alle kort i ’udforsk-funktionen’?

Kobling af viden

 • Har du lagt mærke til den faglige viden (links), der kommer på kortene, når en værdi er for høj/lav?
  • Har du benyttet dig af den viden?
  • Vil du benytte dig af den viden?
  • Vil du gerne have mere af det?
 • Vil det give mening at have samme funktion (viden) når der er afvigelser i økonomikortene?
 • Kan du beskrive værdien af den viden?

 

Anvendelse og udbytte af Dashboard

 

 • Hvordan har det været at arbejde med den ’nye’ version af dashboardet?
 • Har du oplevet udfordringer ved brugen af dashboard siden sidst?
 • Har du oplevet værdi af det nye dashboard siden sidst?
 • Har informationen i dashboardet bidraget til at træffe beslutninger?
  • Hvis ja, hvordan?
 • I hvilke situationer har du brugt det nye dashboard?
  • Befinder du dig i stalden/sofaen/kontoret?
 • Har du brugt det overfor dine medarbejdere?
  • Hvis ja, hvordan?
 • Har du brugt det overfor andre interessenter?
  • Hvis ja, hvordan?
 • Hvor ofte har du brugt det nye dashboard? Har du brugt dashboardet mere eller mindre siden sidst?
 • Har du brugt mobilversionen?
  • I hvilke situationer?
  • Hvor ofte?                

Dashboardet er på vej med en funktion ’begrænset adgang’, hvor du kan give dine medarbejdere adgang til en reduceret mængde af kort

 • Hvilke kort vil du ligge på en begrænset adgang? (dem som medarbejdere osv. med begrænset adgang kan se)
 • Hvordan vil du bruge muligheden for at give andre adgang til dashboarde?
 • Hvem vil du give adgang?
  • Fuld adgang?
  • Begrænset adgang?

Data i dashboardet

 

 • Hvordan forstår du fremstillingsprisen i dashboardet?
  • Giver det mening at den er der?
 • Kunne du tænke dig andre nøgletal ligesom fremstillingsprisen i dashboardet?
 • Ved du hvor data i kortene stammer fra?
 • Vil du mene, at dashboardet skaber troværdige data?                

Real-tids-data

 • Hvor ofte bogfører du eller din rådgivning?
  • Ugebasis? Månedsbasis?
  • Hvad er dine intentioner omkring dette?
 • Hvordan indberetter du dit månedlige foderforbrug?
  • Udlæsning af foderblander?
  • Opmåling af stak?
  • Det budgetteret foderforbrug?
 • Føler du, at du er klædt på til at bruge landmandens dashboard?Har du behov for andre informationer eller kort i det nye dashboard?
  • Omkring grovfoder? Maskiner? Mark?

Rådgivning

 

 • Efter dashboardet er rullet ud, hvor tallene automatisk bliver præsenteret, stiller du så andre krav til din rådgivning eller er din rådgivning blevet anderledes?
  • Hvilke krav? Hvordan
 • Hvordan ser du generelt på fremtidens rådgivning?

Afslutning

 

 • Er der noget vi har glemt at spørge dig om?
 • Kan vi kontakte dig efterfølgende for at få afdækket de resterende spørgsmål enten pr. telefon eller pr. mail?

Tak for din tid og indblik.

 

Digitale handlingsplaner – kun LMO

 

 • Bruger du de digitale handlingsplaner?
  • Hvordan bruger du dem?
 • Bruger dine medarbejdere de digitale handlingsplaner?
  • Hvordan bruger de dem?                
 • Hvad skal der til, før de digitale handlingsplaner bliver mere effektive?

 • Mangler du faglig viden i de digitale handlingsplaner?

 

 

Sidst bekræftet: 07-11-2018 Oprettet: 07-11-2018 Revideret: 07-11-2018