Feedback Form

  

Oprettet: 05-11-2018

Interviewguide for interviews af deltagende landmænd efter gennemført første afprøvningsforløb

En interviewguide til brug for interviews af landmænd, der har gennemført første afprøvningsforløb med dashboard.

Interviewguide – evaluering af første afprøvningsforløb, dashboard.

 

Formål:

Formålet med besøget er en opfølgning og evaluering i forhold til, hvordan dashboardet fungerer/ikke fungerer i dagligdagen – hvad er fordele og barrierer?

Evalueringen skal bl.a bruges til at udvikle en ny version af Dashboardet der kan give endnu viden omkring drift og økonomi.

 

Interviewguidens opbygning

Spørgerammen er baseret på en adfærds/beslutningsmodel. Spørgsmålene er centreret omkring landmandens perspektiv på fordele og barrierer for brugen af ’landmandens dashboard’ i forhold til motivation, information og kompetencer.

Selve interviewet er styret, så vi kommer rundt om de valgte emner, men der er plads perspektiver, som skulle ligge udenfor interviewrammen, samt undervisning i landmandens dashboard. I interviewsituationen spørges efter uddybninger, eksempler, samt be- eller afkræftelse af forskellige udsagn.

Derudover er spørgsmålene målrettet via landmandens brug af ’landmandens dashboard’, hvilket undersøges forud for interviewet via statistik.

 

Spilleregler

  • Interviewet optages, men slettes efter brug
  • Der er ingen rigtige eller forkerte svar

 

Spørgsmål

Generelt

Hvordan har det været at integrere ’landmandens dashboard’ i dagligdagen?

Hvad har været nemt og hvad har været svært i processen?

Har du fået hjælp undervejs? Af hvem? Med hvad? Hvordan?

Hvad har fordelene været ved at bruge dashboardet?

Har du oplevet barrierer i forhold til brugen af dashboardet? Hvilke?

Hvad anvender du primært dashboardet til?

Hvornår anvendes det?

Befinder du dig på kontor/staldkontor/sofaen?

Er der andre end dig selv, der kigger på tallene?

 

Ny og værdiskabende information

Efter etableringen af dashboardet på din bedrift, oplever du ny og værdiskabende information i forhold til økonomistyring?

Hvordan skaber du det økonomiske overblik på bedriften nu?

Er der barrierer, som besværliggør overblikket?

 

Bruger du i højere grad end tidligere din fremstillingspris nu?

Hvor præcist ønsker du din fremstillingspris? Eller omkostninger generelt?

  • Hvor stor må fejlmargin være? Validiteten af data?

Har du opnået et bedre overblik over dine:

Maskinomkostninger?

Vedligeholdesomkostninger?

Energiomkostninger?

Foder?

Renter og afskrivninger?

Omkostninger til arbejdsløn

Dyrlæger og medicin?

 

Information

Mangler du information om brugen af dashboardet? Hvilken information?

Hvornår mangler du information?

Hvor mangler du information?

Er der funktioner du savner?

 

Kompetencer

Føler du, at du er klædt på til at bruge landmandens dashboard?

Er det nemt eller svært at finde de rigtige data, som skal bruges til dashboardet?

Er det intuitivt? Hvordan?

Hvad skal ændres?

 

Motivation

Giver det mening at bruge dashboardet?

Skaber det værdi for dig i dagligdagen?

Hvad ville motivere dig yderligere for at bruge dashboardet?

Ser du dashboardet som en need to have eller nice to have?

 

Kontekst

Hvornår bruger du dashboardet?

Kan du beskrive situationerne?

Hvor ofte bruger du dashboardet?

Har du den rette viden på rette tidspunkt? Hvad ville være ideelt?

 

Værdien af Dashboardet

Har du oplevet værdi af have adgang til data i Dashboard?

(”Værdi” kan defineres som f.eks. kroner, læring, ny indsigt, inspiration)

Har du anvendt dashboard i en beslutningsproces?

Hvordan vil du beskrive den værdi du oplever?

Hvad ville øge dit udbytte?

 

Hvad er det vigtigste for dig, som vi skal ændre for at skabe merværdi i forhold til dashboardet

Hvilke 5 kort er overflødige og hvorfor?

Hvilke 5 kort giver mest mening/værdi for dig i dagligdagen? Hvorfor?

 

Digitale handlingsplaner

Bruger du digitale handlingsplaner?

Hvilke digitale handlingsplaner har du oprettet?

Hvordan har du brugt dem?

Hvad er fordele/barriererne ved at bruge dem?

Bruger din rådgiver digitale handlingsplaner?

Hvor aktivt bruger du og din rådgiver dem?

Hvilke værdi oplever du? Har de gjort en forskel?

Har du forslag til forbedringer og/eller nye funktioner?

Har du oplevet tekniske udfordringer? Hvilke?

Bliver det lettere at følge op på aftalte handlinger?

Er det relevant med handlingsplaner på mobilen? Hvor ofte ville det være relevant?Ville det give mening at bruge SMS til opfølgning? Også fremfor mail?

Hvilken effekt oplever du? (mere/mindre rådgivning, opnår landmanden sin målsætning?)

Hvilke funktioner kunne du ønske?

 

Andet?

Hvordan afleverer du data til DLBR? Hvad er din rutine omkring aflevering af lagerdata til DLBR?

Burger du ’begrænset adgang’ til kort på dashboardet?

Vil du vurdere, at dashboardet skaber troværdige data?

Har du oplevet problemer med at tilgå data?

Bruger du dashboardet på din smartphone eller Tablet ?

 

Afslutning og videre forløb

Noget vi skal glemt at spørge om?

Takke for tiden og indblikket og forklare videre proces:

  • På baggrund af dette besøg og en lang række andre besøg udvikles en nu version af dashboardet, som udgivers medio august og implementeres i september.

     

  • Vi ønsker vi nyt evalueringsmøde igen i sept. for at evaluere på den nye version

 

 

 

Sidst bekræftet: 05-11-2018 Oprettet: 05-11-2018 Revideret: 05-11-2018

Forfatter

Erhvervsøkonomi
Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Ny udskrift i DMS har fokus på kviernes holdbarhed
’Kvier – produktion’ er en ny udskrift i DMS Dyreregistrering, som bliver tilgængelig fra 9. oktober. Udskriften giver et g...
11.09.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Viden om Roadmap
Værktøjet Roadmap bruges til at danne et overblik over medarbejdernes og lederens færdigheder i udvalgte værktøjer. Det ska...
20.05.19
Motiverede medarbejdere er op til fire gange mere produktive
God ledelse kræver viden om den enkelte medarbejder samt bevidsthed om, hvad du kan gøre for at motivere den enkelte medarb...
17.05.19
’Kvier – tilvækst og størrelse’ er et nyt værktøj i DMS
Hold styr på kviernes tilvækst i DMS, så du er sikker på at opnå deres fulde ydelsespotentiale.
05.04.19