Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-11-2019

  

Oprettet: 15-11-2018

Undersøgelse af nye datakombinationers informationsværdi

Hvad synes landmænd om løbende beregning af fremstillingspris på mælk?

Dette notat undersøger nye datakombinationers informationsværdi i landmandens arbejde med driftsledelse og økonomistyring med udgangspunkt i projektets to interviewrunder for evaluering af dashboardet i henholdsvis maj og september 2018.

 

Dashboardet frembringer primært datakombinationer gennem fremstillingsprisen, da det på nuværende tidspunkt ikke er teknisk muligt at frembringe andre specifikke nøgletal. Dette forventes at være muligt, når strukturen for Data Warehouse kommer på plads i 2019.

 

Fremstillingspris – mælk

Fremstillingsprisen består af kombinationer af Ø90 data, og fremvises for (1) seneste måned, (2) år til dato og (3) forventet for året. Kortet viser ydermere fremstillingsprisen som (4) realiseret, (5) budgetteret og viser (6) afregningsprisen for mælk. Dette ses i nedenstående figur.

 


 

Fremstillingsprisen beregnes på baggrund af de fastsatte fordelinger i driftsgrensanalysen, budgetopfølgningen og de realiserede tal i Ø90.

 

Fremstillingsprisens informationsværdi

I projektforløbets første interviewrunde i maj 2018 udtrykte landmændene klart, at de i langt højere grad forholder sig til deres fremstillingspris gennem dashboardet. Normalt får landmændene fremstillingsprisen præsenteret én gang om året, men dashboardet gør det muligt at præsentere fremstillingsprisen, så det hele tiden er tilgængeligt, hvilket har haft en effekt på driftsledelsen og den økonomiske styring.

 

”Fremstillingsprisen er det vigtigste kort i dashboardet, og alle tre faner er vigtige; måned, år til dato og forventet.” (Citat: Landmand i undersøgelsen)

 

Fremstillingsprisen har haft tydelig værdi for landmændene, der fremhæver forskellige aspekter af den værdiskabelse de har oplevet.

 

Her fremhæves blandt andet, både i første og anden interviewrunde i henholdsvis maj og september 2018, brugen af fremstillingsprisen i kommunikationen og ledelsen af medarbejderne og ligeledes fodermesteren, hvor fremstillingsprisen er omdrejningspunktet for ledelsen. Der nævnes eksempler, hvor der sættes mål ud fra nøgletallet, som medarbejderne får tildelt ansvar for at opfylde. Ligeledes fremhæves brugen af fremstillingsprisen i den eksterne virksomhedsstyring overfor banken i begge interviewrunder.

 

I undersøgelsen var tilbagemeldingen også, at landmændene oplevede en større forståelse for nøgletallet, og hvilke elementer der vejer i udregningen af nøgletallet, og ligeledes hvordan det påvirkes gennem indsatser. Nogle af landmændene havde opnået bedre indsigt i blandt andet foderopgørelsen, fordi det har givet udslag i fremstillingsprisen. Fremstillingsprisen har på den måde været med til at sikre, at enkelte landmænd vil gøre en større indsats for at få et præcist nøgletal til at styre efter.

 

Ligeledes gør fremstillingsprisen landmændene mere opmærksomme på konsekvensen af uforudsete udgifter.

 

”Man får syn for sagen. Man kan se hvor meget fremstillingsprisen bliver påvirket af uforudsete regninger.” (Citat: Landmand i undersøgelsen)

 

Fælles for landmændene i den første interviewrunde i maj 2018 var, at fremstillingsprisen blev brugt meget mere i den økonomiske styring end før. Hertil fremhæver en landmand også, at fremstillingsprisen er det kort i dashboardet, der har givet mest nyværdi. Selvsamme landmand begrunder det med, at han har kunne følge sine handlinger og indsatser i fremstillingsprisen, og ligeledes set effekten af indsatsen. I anden interviewrunde fremgår samme svar. Her fremhæves det blandt andet, at fremstillingsprisen også kan være en indikator for, om der er noget, der i perioder har været dyre end normalt.

 

Den første interviewrunde i maj 2018 fandt også, at landmændene i høj grad ønskede at udforske nøgletallet mere, og herved dykke ned i fremstillingsprisen for at analysere nøgletallet mere i dybden med henblik på at forbedre nøgletallet. Der var også et ønske til en mere grafisk visning af fremstillingsprisen i kortet eller bagved kortet som en uddybning, samt muligheden for at sammenligne tallet historisk med tidligere perioder. Det samme gjorde sig gældende i anden interviewrunde i september 2018.

 

Dog bliver datavaliditeten fremhævet i begge interviewrunder som værende meget vigtig, før nøgletallet rigtig kan bruges i styringen, og enkelte foreslår i anden interviewrunde i september 2018, at det først opdateres omkring den 15. i måneden, da regnskabsassistenten ikke har data inde før. Dette stiller krav til landmanden om, at sikre korrekt behandling af bilag og opgørelse af foderforbrug. Ligeledes stiller det krav til hele Data Warehouse strukturen, om at kunne fremskaffe korrekte og valide datakombinationer til dashboardet.

 

Der bliver i anden interviewrunde også stillet spørgsmålstegn til visningen af fanen forventet for året. Hvis der eksempelvis fremskyndes omkostninger til tidligere måneder, så vil budgettet stadig medtage og ’tro’, at omkostningen også afholdes senere i den oprindelige måned. Den mellemliggende periode vil derfor vise en højere forventet fremstillingspris, hvor omkostningen regnes med to gange, hvis ikke budgettet tilpasses i mellemtiden. Det stiller derfor højere krav til datahåndteringen i form af budgettilpasninger.

 

Ønsker til nye datakombinationer

De to interviewrunder samt tidligere undersøgelser med landmænd og rådgivere har givet anledning til en lang række af ønsker til nye datakombinationer i dashboardet. De konkrete ønsker fremgår her.

 

Konklusion

Landmændenes øgede forståelse for fremstillingsprisen gennem dashboardet skaber udgangspunkt for en bedre og mere præcis styring efter at optimere nøgletallet og virksomhedens bundlinje. Landmændene har været bevidste om, hvorledes datakombinationer som fremstillingsprisen skaber mulighed og synlighed for en mere konkret økonomisk styring, hvilket blandt andet også ses af de mange ønsker til nye datakombinationer. Ligeledes bruges nøgletallet til at måle effekten af indsatser, og til at vurdere performance i perioden.

 

Undersøgelsen vidner om, at frembringelsen af datakombinationer som fremstillingsprisen skaber mere informative, analyserende og nysgerrige landmænd, der gerne vil bruge informationen i driftsledelsen af medarbejdere og i den økonomiske styring.

Sidst bekræftet: 15-11-2018 Oprettet: 15-11-2018 Revideret: 15-11-2018