Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-11-2019

  

Oprettet: 07-11-2018

Digitalisering: Landmænds forventninger til fremtidig rådgivning

Der er i et projektforløb omkring Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften, foretaget en række undersøgelser gennem et afprøvningsforløb af prototypen på et BI værktøj, dashboardet, hos 19 landmænd.

Undersøgelsen har givet anledning til en vurdering af forventninger til den fremtidige rådgivning fra de 19 landmænd i undersøgelsen.

 

Indledning

Samfundet omkring os udvikler sig konstant, og dette er ikke nogen undtagelse i landbruget. Digitaliseringen er under en stor udvikling i dansk landbrug, og bliver i højere grad en direkte nødvendighed for at skabe en god forretning.

 

De danske landbrugsvirksomheders datamængde vokser hver dag samtidig med, at der er et øget behov for at træffe endnu mere rettidige og kvalificerede beslutninger. Udnyttelsen af landmandens data gennem strukturering og sammenstilling af historiske og realtidsdata gennem digitaliseringsværktøjer som blandt andet Business Intelligence værktøjet, dashboardet, er helt essentielt, for at landmanden kan træffe de rigtige beslutninger omkring bedriften. Business Intelligence kan give ny viden og information, som landmanden kan bruge nu og her i driftsledelsen, og som kan danne et bedre beslutningsgrundlag.

 

Men digitaliseringen udfordrer også den måde, hvorpå der i dag bliver foretaget økonomisk rådgivning for landmændene. Det er ikke længere nok at præsentere en budgetopfølgning eller råbalance, fordi landmanden allerede har informationen gennem dashboardet eller andre digitale værktøjer. Landmanden har endda muligvis allerede overvejet indsatsområder eller korrigerende handlinger ud fra data. Digitaliseringen skaber med andre ord et andet behov for rådgivning hos de danske landmænd.

 

Ud fra gennemførte undersøgelser, har det været muligt at svare på, hvad de deltagende landmænd forventer af deres fremtidige rådgivning, i en digitaliseret tilværelse.

 

Fra service til rådgivning

Fælles for størstedelen af landmændene i undersøgelsen er, at de i høj grad efterspørger ”rådgivning” gennem sparring fremfor ”service”. Med det menes, at serviceopgaver som blandt andet præsentation af landmandens tal ikke længere er nødvendigt, og at der i højere grad vil være brug for fagspecialister inden for økonomistyring, der kan vejlede til rette økonomisk bevidste indsatser omkring bedriften. Enkelte landmænd i undersøgelsen udtrykker direkte utilfredshed med fagligheden indenfor økonomistyring i rådgivningen, og pointerer at dette ikke er en fremtidsholdbar løsning, hverken for landmænd eller rådgivningen.

 

”I fremtiden er der brug for specialister og ikke generalister” (Citat: Landmand i undersøgelsen)

 

Flere landmænd i undersøgelsen påpeger også det faktum, at fremtidens landmænd bliver dygtigere, og er bedre klædt på til økonomistyring, blandt andet på grund af digitaliseringen. Dette er også en afgørende faktor for, at fremtidens rådgivningen skal bestå af sparring og coach fremfor service- og opsamlingsarbejde. Rådgiverne skal i fremtiden ikke komme og levere en stak papirer og tal, men skal kunne tage kvalificerede dialoger omkring handlinger, potentialer og fremtidig strategi.

 

”Jeg vil efterspørge sparring fremfor tastearbejde” (Citat: Landmand i undersøgelsen)

 

Kun få landmænd tror ikke på den store ændring i rådgivningen, som følge af digitaliseringen, men begrunder det med, at de i forvejen udelukkende bruger rådgivningen til strategisk sparring og økonomisk vejledning, hvilket kan forklare deres syn på forventningen til den fremtidige rådgivning. Dog ser de selvsamme landmænd fordelene ved, at digitaliseringen og automatiseringen af bogføring potentielt kan spare rådgivningstimer.

 

Tættere kontakt og opfølgning med rådgivere

Digitaliseringen gennem dashboardet skaber tilgængelighed og ejerskab for landmandens tal, og derfor nævner de fleste af landmændene i undersøgelsen også, at de forventer et tættere samarbejde omkring opfølgning af indsatser med rådgiveren.

Det er ikke længere interessant at få tal præsenteret en gang om året eller i kvartalet, da data allerede er tilgængeligt for landmanden. Derfor forventes en rådgivning omkring indsatser og opfølgning heraf i stedet med en højere frekvens, end den rådgivning der er i dag.

I forlængelse heraf åbner nogle af landmændene også op for muligheden for, at rådgiveren kan følge med i dashboardet løbende og skabe rådgivning, når det er nødvendigt, og når noget går i den forkerte retning. På den måde sikres også rettidighed overfor den økonomiske styring, således at der ikke går et halvt år mellem opfølgning på vigtige indsatser.

”Dashboardet giver mulighed for hurtig reaktion” (Citat: Landmand i undersøgelsen)

Digitaliseringen har altså potentiale til at skabe tættere kontakt og opfølgning med landmænd, og ligeledes skaber det en mulighed for at udjævne de sæsonbetonede travle perioder for de kvartalsvise opfølgninger over perioden for rådgiverne.

Tværfagligt fokus

Landmændene forventer også højere tværfaglighed gennem dashboardet, hvor fagområderne arbejder sammen omkring væsentlige tiltag, men også at de forskellige fagområder som f.eks. planteavlskonsulenten, kvægbrugskonsulenten, dyrlægen og økonomikonsulenten alle har kendskab til tallene.

 

En af landmændene kommenterer også på, at dette kan føre til en mere aktiv rådgivning fra de forskellige konsulenter.

 

Rådgivere skal hjælpe landmændene gennem digitaliseringen

Landmændene i undersøgelsen udtrykker også et behov for, at rådgivningen hjælper dem igennem digitaliseringen og i gang med dashboardet. Her nævnes kurser, møder og telefonmøder som en mulig igangsætning og opsætning af det digitale værktøj fra rådgivers side. Ligeledes ønsker enkelte landmænd at dykke ned i enkelte tal sammen med rådgiveren.

 

En landmand i undersøgelsen påpeger også, at dashboardet kan hjælpe økonomikonsulenten med at se, hvad der teknisk skal til, i relation til bogføring, opgørelse af foder osv., så værktøjet kan blive en væsentlig del af den økonomiske styring.

 

Konklusion

På baggrund af undersøgelsen af 19 landmænds forventninger til den fremtidige rådgivning som følge af digitaliseringen, må det konkluderes, at der i høj grad efterspørges kvalificeret rådgivning omkring indsatser og opfølgning fremfor de normale service- og opsamlingsopgaver, der finder sted i dag. Det sætter derfor krav til rådgivningens kompetenceniveau i forhold til at kunne imødegå denne forventning.

 

Ligeledes må det konkluderes, at digitaliseringen gennem dashboardet har potentiale for at skabe et tættere samarbejde mellem landmænd og rådgivere med en potentiel højere frekvens, der har en karakter af et mere dynamisk opfølgnings- og sparringssamarbejde fremfor det statiske. Ligeledes skaber dette mulighed for sæsonudjævning af travle perioder for rådgiverne.

 

Det forventes også at digitaliseringen skaber et mere tværfagligt samarbejde, som skaber synergier i det samlede billede.

 

Slutteligt forventes det også, at rådgiverne hjælper landmændene i gang med de digitale værktøjer som dashboardet, og samtidig giver en hjælpende hånd med det tekniske ift. bogføring og foderopgørelser.

Sidst bekræftet: 07-11-2018 Oprettet: 07-11-2018 Revideret: 07-11-2018