Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-06-2019

  

Oprettet: 02-06-2016

Lagerstyring giver overblik over forholdet mellem mark og stald

SEGES-projekt om lagerstyring sætter fokus på, hvordan mere præcise opgørelser over bedriftens beholdninger og forbrug er en forudsætning for at få styr på forholdet mellem mark og stald og dermed vurdere driftsgrenenes rentabilitet.

SEGES-projektet har sammen med Sønderjysk Landboforening, Syddansk Kvæg og LMO oprettet fire erfagrupper om lagerstyring. I Sønderjysk Landboforening har de sat fokus på lagerstyring, efter en række budgetopfølgninger på resultat viste, at landmændenes opgørelser over beholdninger var alt for upræcise. Det ekstra fokus på lagerstyring har givet de sønderjyske landmænd overblik over forholdet mellem mark og stald. Det har for nogle været en øjenåbner i forhold til rentabiliteten i deres markbrug, fordi det har vist sig, at de ikke har avlet så meget som forventet og dermed ikke har haft den forventede bundlinje i marken.

”De har opdaget et økonomisk potentiale i marken, og dermed er der kommet fokus på afgrødeøkonomi ved at tage fat på lagerstyring,” fortæller Jacob Olesen, chefrådgiver i Sønderjysk Landboforening.

Lagerstyring giver mere nuanceret beslutningsgrundlag
Erfaringerne fra Sønderjysk Landboforening viser, at lagerstyring kan give et mere retvisende billede af rentabiliteten i bedriftens driftsgrene, hvilket i sidste ende kan give landmanden et mere nuanceret beslutningsgrundlag, når han skal træffe strategiske valg omkring sin bedrift.

”Lagerstyring kan flytte beslutninger omkring markbruget, fordi landmanden får et andet beslutningsgrundlag. Hvis det f.eks. viser sig, at udbytterne er mindre, og bundlinjen ser anderledes ud end forventet, så kan han vurdere, om han skal afskaffe sit markbrug,” forklarer Jacob Olesen.

Korrekte udbytter afslører bedriftens svagheder
Mere præcise opgørelser over bedriftens beholdninger og forbrug kan også afsløre, om det halter andre steder end i marken – f.eks. om store svind i beholdningerne skyldes for dårlig opbevaring eller ensilering.

”Det er vigtigt at få nogle sikre tal på udbytterne, så kan vi få analyseret, hvor det halter på ejendommen, forklarer Jens Peter Rasmussen, planteavlskonsulent i LMO. Han mener, at bedre udbytteregistreringer kan give en større sikkerhed i vurderingen af driftsgrenene.

”Driftsøkonomikonsulenterne kan godt komme med nogle konklusioner på analyserne, som ikke altid er helt rigtige, fordi der måske ikke er registreret korrekt, så det er noget, vi skal være bedre til” fastslår Jens Peter Rasmussen. 

Korrekte registreringer giver bedre beslutningsgrundlag
Netop analyserne af bedriften, f.eks. benchmark, Business Check, driftsgrensanalyser eller beregning af fremstillingsprisen, er afhængige af korrekte opgørelser af bedriftens beholdninger og forbrug for at være retvisende og dermed kunne bruges som beslutningsgrundlag for strategiske valg.

”Rigtige data giver et rigtigt beslutningsgrundlag. På de store bedrifter kan det virkelig flytte noget, fordi de får et helt andet beslutningsgrundlag at vurdere deres rentabilitet ud fra,” understreger Jacob Olesen chefrådgiver i Sønderjysk Landboforening. Han bakkes op af Keld Bech Møller, virksomhedsrådgiver i LMO:

”Hvis landmanden ved præcist, hvor meget han har avlet, kan han vurdere økonomien i markbruget og dermed vide, om hans forpagtning er for dyr, eller om han har købt jorden for dyrt”.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med at styre og opgørelse bedriftens beholdninger og forbrug, og hvordan du sikrer korrekte data til analyserne, så kan du finde artikler om emnerne her.

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 02-06-2016 Revideret: 02-06-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Bliv godt klædt på til at blive virksomhedsejer
Få tjek på alle detaljerne, når du skal forfølge drømmen om at blive selvstændig landmand.
30.10.19
Bliv godt klædt på til at ejerskifte din virksomhed
Få tjek på alle detaljerne, når du skal godt videre fra livet som selvstændig landmand.
30.10.19
Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninge...
27.11.18
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18
Det gode ejer- eller generationsskifte
Et godt ejer- eller generationsskifte kræver dialog, og at man kommer i gang i god tid. Men hvad skal du forberede, og hvad...
24.10.18