Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-10-2019

  

Oprettet: 18-10-2013
Revideret: 04-09-2014

Budget og opfølgning på resultat – produktet til kunderne

Budget og opfølgning på resultat skal betragtes som ét samlet produkt, idet budgettet skal være lavet så det egner sig til resultatopfølgning.

  Her beskrives hvad det er for et produkt kunden og øvrige modtager, når vejledningen i denne budgetpraksis følges.  

Produkterne kunden og evt. banker mv. får i hænderne er:

  • Budgettet udskriften af Årsbudgettet ser ud, som det plejer. Budgettet er periodiseret månedsvis vedrørende resultatposter – men det ses ikke, når budgettet udskrives for hele året.
  • Opfølgning på resultat – Budgetkolonnen og realiseret kolonnen er periodiseret resultatmæssigt, for de poster du vil følge resultatmæssigt op på.
  • Aftaleskema og aktivitetsplan – er hjælpeprodukter der fastlægger og synliggør aftaler, for hvilke produkter der skal afleveres hvornår, og hvilke delleverancer (fx produktionsplaner eller statuspriser) der skal sikre udarbejdelsen af det endelige produkt.

Budget og budgetopfølgning - produktet
Budget og opfølgning på resultat skal betragtes som ét samlet produkt, idet budgettet skal være lavet, så det egner sig til resultatopfølgning. 

Produktet til kunden der kommer ud af denne best practice, tager udgangspunkt i periodisering af de væsentligste budget- og opfølgningsposter, som er defineret som besætnings- og beholdningsforskydning og afskrivninger.  Med periodisering af disse få poster har vi korrigeret for de økonomisk mest betydelige poster dvs. forklaret budgetafvigelser med betydning for det forventede årsresultat. 

Opfølgningen har fokus på at forklare de afvigelser, der findes i den eksterne omsætning fra produktionen, hvor den kan forklares ved beholdnings- og besætningsforskydninger.

Der lægges i samme forbindelse op til månedsvis afstemning af intern omsætning, således at bevægelsen mellem mark og stald er på plads i opfølgningen.

  • Nogle afvigelser kan forklares i beholdningsforskydninger – derfor laves fuldt resultat for disse
  • Nogle afvigelser i ekstern omsætning (fx forsikring, forpagtning og leasinger) slår fuldt igennem på årets resultat, hvis de afviger ved ændrede omkostninger, og det vil påvirke årets resultat - og det er ikke nødvendigt at periodisere i gæld/tilgodehavender for at forklare den forventede virkning på årets resultat

Budgettet og dermed opfølgningen er ikke et kortperiodisk budget og regnskab, idet dette vil kræve, at flere end de nævnte konti periodiseres.

Opfølgningen giver forklaring på de budgetafvigelser, der typisk har betydning for årets resultat.

 
Det forventede resultat for året bliver introduceret i Ø90 budgetopfølgning i 2014.

Det er naturligvis muligt at lave budget og opfølgning på fuldt resultat – da skal du så periodisere alle væsentlige poster – eksempelvis efterposteringer af ekstern omsætning til gæld og tilgodehavender.

Sidst bekræftet: 29-09-2017 Oprettet: 18-10-2013 Revideret: 04-09-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jes Buch Willumsen

Af samme forfatter

Revisors erklæring om opstilling af budget - efter ISRS 4410
Denne type erklæring kan anvendes når kunden ikke ønsker en blåstempling af budgettet fra revisor.
21.01.14