Af samme forfatter
En høj sojapris og en lav kornpris kan gøre det attraktivt at dyrke markært eller hestebønne til foder på nogle bedrifter. Det viser en beregning af ligevægtsudbytter for markært og hestebønne ved sojapriser i intervallet 170 kr. til 230 kr. pr. hkg.
Der er igen i 2008 undersøgt et antal sorter af vinterhvede, vinterbyg, triticale, vinterrug, vårbyg og havre for indhold af foderenheder til svin.
Opdateret den 31. marts 2009. Både i England og i Slesvig-Holsten præsterer de nyeste sorter af hestebønner et højere proteinudbytte end markærter. De nyeste sorter modner tidligere og yder et højere udbytte.
Udbyttet i foderenheder bør være en væsentlig parameter i sortsvalget, hvor der produceres hjemmeavlet korn til fodring af svin. Der er i 2008 betydelige forskelle i udbyttet målt i foderenheder pr. ha imellem sorter af både havre og vårbyg.
Udbyttet i foderenheder bør være en væsentlig parameter i sortsvalget, hvor der produceres hjemmeavlet korn til fodring af svin. Der er i 2008 betydelige forskelle i udbyttet målt i foderenheder pr. ha imellem sorter af både vinterhvede og triticale.
Indtryk fra studietur til Tyskland med fokus på dyrkning, opbevaring og håndtering af CCM- majs samt fodring med majs til svin.
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlertid tale om store variationer landet over. Således har mange landmænd haft en kornhøst langt under det niveau, de har været vant til.
Denne artikel omhandler resultatet fra første etape, som har råvareanalyser og fodersammensætning som fokusområde.
Tyske forsøg med vækstregulering af vinterhvede.
Udbyttet i foderenheder er en væsentlig parameter i sortsvalget på ejendomme, hvor der produceres korn til fodring af svin. Der er ofte betydelige forskelle i udbyttet målt i foderenheder pr. ha imellem de dyrkede sorter.
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående seks år. Det skyldes primært et fald i kornarealet på 58.000 ha og et skuffende udbytte af vinterbyg.
Forsøg viser, at vinterhvede, triticale og vinterrug kan sås fra 1. september uden fald i nettoudbyttet, hvis udsædsmængden afstemmes efter såtidspunktet. Tidlig såning øger dog risikoen for angreb af goldfodsyge og havrerødsot samt øger ukrudtstrykket.
I 2005 forekom der dårlig vækst i mange 1. års majsmarker på let jord, og en række undersøgelser blev derfor iværksat. Undersøgelsen tyder på, at havrecystenematoder i mange tilfælde er en væsentlig årsag til symptomerne.
Jordpakning kan have uheldige konsekvenser for det omgivende miljø. Forfatterne har delt disse miljøpåvirkninger op i fire komponenter.