Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2009

Aktuelt - 239

Oprettet: 15-08-2008

Ukrudtsmidlet Fenix nu kun godkendt i markærter
Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsmidlet Fenix med det resultat, at midlet nu kun er godkendt til bekæmpelse af ukrudt i fremspirede markærter (med bælg og tørrede ærter).

Fenix (aclonifen) er godkendt på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i fremspirede ærter (med bælg og tørrede ærter).
  • Må i tørrede ærter (behandlet efter fremspiring) ikke anvendes senere end vækststadie 32 og ikke senere end 70 dage før høst.
  • Der må ikke sås/plantes rødder og knolde, løg, stængelgrønsager og kartofler før 120 dage efter anvendelsen af Fenix i ærterne.
  • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Bayer CropScience forventer dog, at midlet på sigt atter vil blive godkendt til en række andre afgrøder - kartofler, løg og rodfrugter - men at den maksimale dosering vil blive 1,0 l pr. ha.

Dosering
Fenix må anvendes med 0,5 - 1,0 l pr. ha.

Midler med gammel etiket må anvendes som hidtil, men firmaet oplyser, at restlagrene i handelsleddet er små.


Kilde: Miljøstyrelsen; Bayer CropScience

Sidst bekræftet: 15-08-2008 Oprettet: 15-08-2008 Revideret: 15-08-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Fagredaktør

Stig Feodor Nielsen

Administration


Af samme forfatter

Forbud mod aktivstoffet thiacloprid
Miljøstyrelsen meddeler, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud for aktivstoffet thiacloprid pr. 31. december 2020. I ...
10.02.20
Karate 2,5 WG er afmeldt
Godkendelsen til Karate 2,5 WG udløb den 30. september 2019, og midlet er netop blevet afmeldt. Et eventuelt restlager må a...
30.01.20
Hamony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.
21.01.20
Viruspræparatet V10 er godkendt
Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af Mild Pepino Mosaik Viru...
20.01.20
Tocalis og Evolya er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Tocalis og Evolya til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskol...
23.12.19