Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

I. Landbrug - 3. Bælgplanter


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

I. Landbrug - 3. Bælgplanter
Beretninger Afhandlinger Meddelelser

Beretninger

28.

20 Aars Dyrkningsforsøg med Bælgsæd til Modenhed. 15. bd., 1908, s. 1-93. 1 kr. (M. L. Mortensen).

43.

Udbytteforsøg med Lucerne ved Afhugning et forskelligt Antal Gange i Sommerens Løb, 16. bd., 1909, s. 413-29. 25 øre. (P. Hansen).

54.

Dyrkningsforsøg med Rødkløver 1898-1910. Ved E. Lindhard. 18. bd., 1911, s. 1-95. 1 kr.

64.

Dyrkningsforsøg med Lucerne fra forskellige Avlssteder. Ved P. Hansen, 19. bd., 1912, s. 377-411. 50 øre.

65.

Forsøg med Afhugning af Lucerne paa Bornholm. Ved P. Hansen. 19. bd., 1912, s. 412-20. 15 øre.

110.

Forsøg med Kællingetand og Lucerne i Græsblanding. Tystofte 1910-1913. Ved E. Lindhard. 23. bd., 1916, s. 605-22. 25 øre.

124.

Forskellige Forsøg med Lupiner paa Sandmarken ved Askov 1894-1903. Ved M. Bjerre. 25. bd., 1918, s. 43-55. 20 øre.

174.

Undersøgelser over Forholdet mellem Udviklingen af Humle-Sneglebælg og Jordens Reaktionstilstand. Ved Harald R. Christen­sen. 30. bd., 1924, s. 265-97. 80 øre.

225.

Udbytte- og Eftervirkningsforsøg med forskellige Bælgplanter 1914-24. Ved N. J. Nielsen. 35. bd., 1929, s. 269-92. 65 øre.

264.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver. VI. 1925-1930. Ved Josef Hansen. 39. bd., 1933, s. 114-63. 1 kr.

277.

Forsøg med Afhugningstid for Lucerne om Efteraaret. Ved Josef Hansen. 40. bd., 1934, s. 252-57. 25 øre.

279.

Forsøg med Stammer af Rundbælg og Sneglebælg. 1932-1933. Ved Josef Hansen. 40. bd., 1934, s. 369-75. 25 øre.

287.

Forsøg med tidlig og sildig Rødkløver. 1931-34. Ved Josef Hansen. 41. bd., 1936, s. 65­77. 50 øre.

291.

Forsøg med danske Stammer af tidlig, halv sildig og sildig Rødkløver. 1932-1935. Ved Josef Hansen. 41. bd., 1936, s. 267-92. 75 øre.

303.

Forsøg med Stammer og Avlsstedsformer af Lucerne. 1925-1934. Ved Josef Hansen, 42. bd., 1937, s. 67-79, 50 øre

307.

Saatids-, Saamængde- og Saamaadeforsøg med gul og blaa Lupin til Nedpløjning. Ved N. J. Nielsen. 42. bd., 1937, s. 299­309. 35 øre.

311.

Forsøg med Stammer af Hvidkløver, 1934-1937 og 1928-1934. Ved Josef Hansen. 42. bd., 1937, s. 682-98. 50 øre.

318.

Forsøg med Blandinger af Lucerne og Rødkløver. Ved Josef Hansen. 43. bd., 1938, s. 460-484. 75 øre.

355.

Forsøg med Stammer af Hvidkløver 1934-40. Ved Josef Hansen. 46. bd., 1942, s. 642-660. 75 øre.

375.

Forsøg med Bælgsæd. Ved J. C. Lunden og Aage Due. 48. bd., 1944, s. 603-630. 60 øre.

384.

Forsøg med Stammer af tidlig og halvsildig Rødkløver 1938-1943. Ved Josef Hansen. 49. bd., 1944, s. 319-343. 60 øre.

409.

Forsøg med lupiner. Ved Fr. Heick. 51. bd., 1948, s. 557-586. 75 øre.

500.

Forsøg med stammer af tidlig og halvsildig rødkløver 1945-50. Ved Frede Rasmussen. 59. bd., 1955, s. 17-35. 45 Øre.

503.

Forsøg med udsædsmængder af lucerne 1948-53. Ved Frede Rasmussen. 59. bd., 1955, s. 73-79. 30 øre.

511.

Forsøg med forskellig slættid for kløvergræs til hø og græsning. Ved Asger Larsen. 59. bd., 1955, s. 464-505. 60 øre.

546.

Forsøg med stammer af alsike og kællingetand 1951-1954. Ved Frede Rasmussen. 61. bd., 1957, s. 495-506. 45 Øre.

556.

Forsøg med svenske rødkløverstammer 1951-54. Ved Frede Rasmussen. 62. bd., 1958, s. 82-92. 30 øre.

587.

Stamme forsøg med rødkløver 1953-57. Ved Frede Rasmussen. 63. bd., 1960, s. 613-633. 30 øre.

588.

Forsøg med stammer af hvidkløver 1950-57 og 1941-47. Ved Frede Rasmussen. 63. bd., 1960, s. 634-657. 30 øre.

642.

Slættidsforsøg med lucerne 1948-1960. Ved Frede Rasmussen. 66. bd., 1962, s. 365-385. 50 øre.

662.

Forsøg med udlægsmetoder for lucerne. Ved Frede Rasmussen. 67. bd., 1963, s. 124-129. 50 øre.

664.

Stammeforsøg med lucerne 1947-60. Ved Frede Rasmussen. 67. bd., 1963, s. 335-352. 50 øre.

670.

Forsøg med kløvergræs udlagt i dæksæd efter forskellige rodfrugtarter og ved forskellig kaligødskning. Ved H. Land Jensen og Erik Møller. 67. bd., 1963, s. 444-454. 50 øre.

780.

Stammeforsøg med rødkløver 1960-64. Ved Frede Rasmussen. 71. bd., 1967, s. 36-51. 50 øre.

930.

Såmængde og rækkeafstand i kogeærter. Ved Poul Flengmark. 74. bind 1970, s. 612-617. 75 øre

932.

Sortsforsøg med kogeærter 1966-68. Ved K. E. Pedersen. 75. bind 1971, s. 1-6. 75 øre.

1011.

Sorter af hestebønner 1967-1970. Ved Poul Flengmark. 76. bind 1972, s. 105-116. 75 øre.

1034.

Såtider for hestebønner til modenhed. Ved S. P. Lyngby Christensen. 76. bd. 1972. s. 400-407.

1070.

Forløbet af den kvantitative og kvalitative stofproduktion hos hestebønne. Ved Erik Augustinussen. 77. bd. 1973, s. 134-144. 1.50 kr.

1080.

Høsttid og høstmåde for hestebønner. Ved K. E. Pedersen. 77. bd. 1973, s. 212-217. 1.50 kr.

1086. Bælgsædarter 1969-71. Ved Poul Flengmark. 77. bd. 1973, s. 262-268. 1.50 kr.

1162.

Såmængde og rækkeafstande hos hestebønner samt radrensning i hestebønner. Ved S. P. Lyngby Christensen. 78. bd. 1974, s. 379-388. 1.50 kr.

1166.

Hestebønner til grønhøstning. Ved K. E. Pedersen. 78. bd. 1974, s. 411-421. 1.50 kr.

1284.

Dyrkning af soyabønner. Ved Poul Flengmark og Erik Augustinussen, 80. bd. 1976, s. 411-423. 2.00 kr.

1285.

Såtider for ærter til modenhed. Ved K.E. Pedersen. 80. bd. 1976, s. 424-432. 2.00 kr.

1286.

Bælgsædarter 1969-73. Ved Poul Flengmark. 80. bd. 1976, s. 433-441. 2.50 kr.

1308.

Udlæg af kløvergræs og lucerne i byg og havre til helsædhøst. Ved Svend B. Hostrup. 80. bd. 1976, s. 667-691. 3.50 kr.

1369.

Hestebønnes forfrugtværdi ved udvidet bygdyrkning. Ved K. E. Pedersen. 1977. 81. bd., s. 430. 5,00 kr.

1406.

Udbytte og kvalitet af hestebønner til grønhøst. Ved Erik Møller og Sv. B. Hostrup. 1978. 82. bd., s. 334. 5,00 kr.

1411.

Udlæg af kløvergræs og lucerne i hestebønne til grønhøst. Ved Sv. B. Hostrup og M. Bisgaard Madsen. 1978. 82. bd., s. 368. 10,00 kr.

1671

Spiringsundersøgelser i græsmarksplanter. Ved Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 445-456.

1701

Arter af bælgsæd. Ved Poul Flengmark, Erik Augustinussen og Anton Nordestgaard. 88 bd. 1984, s.111-118.

1702

Udlæg af græs og kløvergræs i og efter vinterbyg og vårbyg. Ved Sv. B. Hostrup og E. Hejlesen. 88. bd. 1984, s. 119-132.

1737

Ensilering af bygærtehelsæd. Ved E.J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 88. bd. 1984, s. 425-430.

Afhandlinger

1954.

G. Howarth: Sammenligning mellem ærters spiring i marken og i laboratoriet. 57. bd., s. 251-270.

Meddelelser

40.

Udbytteforsøg med Foderlucerne fra forskellige Avlssteder 1901-1910, uds. 18. maj 1911, 19. bd., s. 309.

228.

Afhugningsforsøg i Lucerne (A), uds. 16. aug. 1934, 40. bd., s. 650.

232.

Forsøg med Foderærter og Kogeærter. 1929-31 (A), uds. 20. december 1934, 40. bd., s 658.

246.

Om Dyrkning af Soyabønner (B), uds. januar 1936, 41. bd., s. 668.

248.

Forsøg med danske Stammer af tidlig, halvsildig og sildig Rødkløver. 1932-35 (A), uds. 20. februar 1936, 41. bd., s. 674.

257.

Avlssteds- og Stammeforsøg med Lucerne. 1926-34 (A), uds. 19. november 1936, 43. bd., s. 525.

297.

Forsøg med Sødlupin og Gul Lupin 1935-1938 (A), uds. 29. februar 1940, 45. bd., s. 727.

317.

Dyrkning af Lupiner (B), uds. Marts 1941, 46. bd., s. 726.

353.

Foreløbig Meddelelse om Sortsforsøg med Lupiner (A), uds. 24. februar 1944, 49. bd., s. 179.

354.

Forsøg med forskellige Rækkeafstand i Lupiner (A), uds. 24. febr. 1944, 49. bd., s. 183.

361.

Stammeforsøg med Rødkløver, 1938-1943 (A), 30. marts 1944, 49. bd., s. 364.

375.

Foreløbig Meddelelse om Stammeforsøg med Hvidkløver 1941-44 (A), uds. 22. februar 1945, 50. bd., s. 186.

383.

Sortsforsøg med Hestebønner 1942-1945 (A), uds. 7. marts 1946, 51. bd., s. 177.

384.

Gødningsforsøg i Lupin (A), uds. 7. marts 1946, 51. bd., s. 179.

418.

Forsøg med Lucernestammer 1941-1947 (A), uds. 11. marts 1948, 52. bd., s. 711.

422.

Sortsforsøg med Foderærter og Kogeærter 1943-1946 (A), uds. 25. marts 1948, 52. bd., s. 719.

424.

Stammeforsøg med Hvidkløver 1941-1947 (A), uds. 13. maj 1948, 52. bd., s. 725. 456.

456.

Sortsforsøg med lupiner 1946-49 (A), uds. 30. marts 1950, 54. bd., s. 357.

462.

Stammeforsøg med rødkIøver 1945-50 (A), uds. 22. marts 1951, 55. bd., s. 181.

478.

Avlsteds- og stammeforsøg med lucerne 1947-1951 (A), uds. 13. marts 1952, 56. bd., s. 159.

510.

Forsøg med udsædsmængder af lucerne (A), uds. 11. marts 1954, 58. bd., s. 364.

530.

Stammeforsøg med hvidkløver 1950-54 (A), uds. 24. marts 1955, 59. bd., s. 357.

531.

Stammeforsøg med alsike og kællingetand 1951-54 (A), uds. 24. marts 1955, 59. bd., s. 361.

536.

Forsøg med svenske rødkløverstammer (A), uds. 21. april 1955, 59. bd., s. 725.

576.

Forsøg med sorter af foderærter og kogeærter 1951-56 (A), uds. 28. marts 1957, 62. bd., s. 355.

591.

Stammeforsøg med hvidkløver 1950-57 (A), uds. 27. februar 1958, 63. bd., s. 177.

594.

Stammeforsøg med rødkløver 1953-57 (A), uds. 13. marts 1958, 63. bd., s. 351.

620.

Forskelligt antal slæt i en vandet kløvergræsmark (A), uds. 16. april 1959, 64. bd., s. 179.

659.

Stammeforsøg med lucerne 1957-60 (A), uds. 23. februar 1961, 65. bd., s. 721.

667.

Sortsforsøg med lupiner 1956-60 (A), uds. 1. juni 1961, 66. bd., s. 523.

684.

Udlægsmetoder for lucerne (A), uds. 12. april 1962, 67. bd., s. 175.

685.

Slættidsforsøg i lucerne (A), uds. 26. april 1962, 67. bd., s. 177.

705.

Stammeforsøg med sneglebælg 1959-1962 (A), uds. 7. februar 1963, 68. bd., s. 153.

746.

Stammeforsøg med rødkløver 1960-64 (A), uds. 4. marts 1965, 69. bd., s. 444.

807.

Dyrkning af hestebønne. Uds. 9. marts 1967, 71. bd., s. 402.

840.

Stammeforsøg med hvidkløver 1963-67. Uds. 25. april 1968, 72. bd., s. 672.

867.

Forsøg med hestebønnesorter 1967-1961 Uds. 13. februar 1969, 73. bd., s. 565.

881.

Forsøg med udlæg af kløvergræs. Uds. 24. april 1969.

896.

Forsøg med sorter af kogeærter 1966-68. Uds. 25. september 1969.

931.

Såmængde og rækkeafstand i kogeærter, uds. 28. maj 1970.

936.

Sorter af lave grønne bønner 1965-69, uds. 18. juni 1970.

946.

Stammeforsøg med lucerne 1965-69, uds. 20. august 1970.

950.

Stammeforsøg med alsike og kællingetand 1965-69, uds. 10. september 1970.

975.

Sorter af hestebønner 1967-70, uds. 4. marts 1971.

982.

Såmængde og rækkeafstand for hestebønne, uds. 15. april 1971.

999.

Grønhøstning af hestebønner, uds. 8. juli 1971

1014.

Stammeforsøg med tidlig rødkløver 1967-70., uds. 11. november 1971.

1015.

Stammeforsøg med hvidkløver 1963-70, uds. 18. november 1971.

1030.

Såtider for hestebønner til modenhed, 1968-71, uds. 23. marts 1972.

1031.

Bælgsædarter 1969-71, uds. 6. april 1972. 1032. Sorter af kogeærter 1968-71, uds. 13. april 1972.

1033.

Sorter af hestebønne 1969-71, uds. 13. april 1972.

1058.

Stammeforsøg med halvsildig rødkløver 1967-71, uds. 5. oktober 1972.

1064.

Høsttid og høstmåde for hestebønner. Uds. 2. november 1972.

1139.

Hestebønner til grønhøstning. Uds. 16. maj 1974.

1165.

Udlæg af italiensk rajgræs i byg, havre og hestebønne til helsædhøst. Uds. 3. oktober 1974.

1177.

Sortsforsøg med ærter 1971-73. Uds. 20. februar 1975.

1215.

Sortsforsøg med ærter 1972-74. Uds. 28. august 1975.

1241.

Sorter af lucerne 1970-74. Uds. 4. december 1975.

1248.

Såtider for ærter til modenhed. Uds. 29. januar 1976.

1271.

Tidlige sorter af rødkløver 1972-75. Uds. 6. maj 1976.

1280.

Udlæg af lucerne i byg og havre til helsædhøst. Uds. 3. juni 1976.

1282.

Sorter af hestebønne 1970-72. Uds. 10. juni 1976.

1351.

Sorter af hestebønne 1974-76. Uds. 12. maj 1977.

1380. Sorter af halvsildig rødkløver 1972-76. Uds. 20. oktober 1977.

1381.

Sorter af sneglebælg 1973-76. Uds. 20. oktober 1977.

1432.

Sortsforsøg med ærter 1975-77. Uds. 13. juli 1978

1434.

Sorter af fodervikke til grønhøst 1975-77. Uds. 13. juli 1978.

1462.

Sorter af lucerne 1972-77. Uds. 16. november 1978.

1504.

Sorter af lucerne. Uds. 19. juli 1979.

1507.

Sorter af ærter 1976-78. Uds. 2. august 1979.

1540

Sådybdens indflydelse på fremspiringen af hvidkløver, rødkløver og lucerne. 17. april 1980.

1544

Byg og ærter i blanding. 1. maj 1980.

1559

Frøblandinger til græsmark. 12. juni 1980.

1583

Sorter af lucerne 1974-79. 2. oktober 1980.

1627

Sorter af markært 1978-80. 1. oktober 1981.

1636

Sorter af rødkløver 1976-80. 22. oktober 1981.

1673

Sorter af lucerne 1976-81. 22. juli 1982. 3 Sorter af markært 1979-81. 27. maj 1982.

1689

Sorter af hvidkløver 1975-81. 22. juli 1982. 1690

1719

Sorter af rødkløver 1978-82. 5. maj 1983.

1740

Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1978-1981. I. Vandet sandjord. 11. august 1983.

1741

Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1979-1982. II. Uvandet lerjord. 11. august 1983.

1759

Sorter af markært 1981-83. 26. januar 1984.

1760

Viklerlarver på ærteplanter. 2. februar 1984.

1777

Sorter af rødkløver 1979-83 og hvidkløver 1977-83. 12. april 1984.

1802

Korn og bælgplanter i blanding til helsæd. 22. november 1984.

1811

Sorter af bælgsæd og olieplanter 1985. 28. februar 1985.

1815

Vandingsbehov i forskellige vækstfaser hos ærter. 21. marts 1985.

1821

Sorter af græsmarksplanter 1985. 18. april 1985.

1847

Rajgræs og kløvergræs til slæt. 1. brugsår. I. N-gødskning på uvandet jord. 28. november 1985.

1848

Rajgræs og kløvergræs til slæt. 1. brugsår. II. N-gødskning på vandet sandjord. 28. november 1985.


Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16