Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 8. Artsforsøg


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 8. Artsforsøg
Beretninger Meddelelser
Beretninger

7.

De paa Statens Forsøgsstationer i 1880-1899 udførte Forsøg med Rødkløver, Alsikekløver og Hvidkløver, samt med Rundbælg, Kællingetand, Sneglebælg og Lucerne, 10 bd., 1903, s. 159-323, med sammendrag af resultaterne, 11. bd., s. 182-98. (N. P. Nielsen).

33.

Artsforsøg med Rug og Hvede, 15. bd., 1908, s. 355-82. 50 øre. (N. P. Nielsen).

52.

Kaalroens og Turnipsens Bastarder og de med disse nær beslægtede Kulturformer. Af L. Helweg. 17. bd., 1910, s. 529-83. 65 øre.

62.

Dyrkningsforsøg med Alsikekløver, Hvidkløver, Humle-Sneglebælg og Gul Rundbælg. Ved E. Lindhard. 19. bd., 1912, s. 1-43. 50 øre.

70.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver- og Græsarter 1909-1912. Ved E. Lindhard. 20. bd., 1913, s. 169-248. 80 øre.

95.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver- og Græsarter. II. 1911-1914. Ved E. Lindhard. 22. bd., 1915, s. 365-425. 65 øre.

126.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver- og Græsarter. III. 1914-1917. Ved E. Lindhaid. 25. bd., 1918, s. 117-75. 80 øre.

130.

Dyrkningsforsøg paa Mosejord med forskellige Kulturformer af Vinter- og Vaarsæd samt Rodfrugter. Statens Moseforsøg ved Herning 1912-17. Ved C. J. Christen­sen. 25. bd., 1918, s. 341-56. 25 øre.

151.

Forsøg til Sammenligning mellem Udbyttet af Majs, Runkelroer og Turnips til Staldfoder. 1907-1910. Ved Karsten Iversen. 28. bd., 1922, s. 571-89. 50 øre.

170.

Forsøg med Frøavl af forskellige Græsarter samt Rødkløver og Kællingetand. Ved E. Lindhard og H. Bagge. 29. bd., 1923, s. 673-763. 2 kr.

175.

Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, Barres og Kaalroer. 1920-1923. Ved E. Lindhard og J. Chr. Lunden. 30. bd., 1924, s. 415-526. 2 kr.

185.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver- og Græsarter. IV. 1918-1924. Ved E. Lindhard. 31. bd., 1925, s. 169-245. I kr. 50 øre.

235.

Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer, Barres, Fodersukkerroer, Kaalroe og Turnips. 1926-1929. Ved J. C. Lunden. 36. bd., 1930, s. 373-505. 2 kr. 25 øre.

399.

Sammenligning mellem Byg, Majs, Lupin, Ærter, Brun Bønne, Soyabønne, Oliehør og Opiat-Valmue 1940-1944. Ved H. Bagge. 50. bd., 1946, s. 676-731. 1 kr. 20 øre.

405.

Forsøg med Vaarrug, Byg og Havre 1943-1946. Ved Ejnar Knudsen. 51. bd., 1947, s. 331-341. 45 øre.

542.

Forsøg med grønfoderafgrøder. Ved Fr. Heick og Jens Sandfær. 61. bd., 1957, s. 377-407. 60 øre.

557.

Forsøg med sammenligning af bederoer og majs. Ved H. Bagge og Holger Hansen. 62. bd., 1958, s. 93-111. 30 øre.

656.

Artsforsøg med byg og havre på marsk 1954-59. Ved C. M. Kjellerup. 66. bd., 1963, s. 773-780. 50 øre.

Meddelelser

290.

Forsøg med Olieplanter, Oliehør, Gul Sennep og Sommer-Raps 1934-1937. (A), uds. 25. januar 1940. 45. bd., s. 708, 2. oplag, marts 1942.

326.

Forsøg med Rodfrugtarter 1925-1936. (A), uds. 12. februar 1942. 47. bd., s. 183.

333.

Orienterende Sammenligning mellem Byg, Majs, Oliehør, Opiat-Valmue, Lupin, Brun Bønne og Sojabønne. (A), uds. 1. april 1942. 47. bd., s. 690.

394.

Artsforsøg med Vaarrug, Byg og Havre 1943-1946. (A), uds. 6. februar 1947. 51. bd., s. 723.

454.

Artsforsøg med olieplanter. (A), uds. 9. marts 1950. 54. bd., s. 351.

488.

Artsforsøg med hvede og rug 1945-51. (A), uds. 18. september 1952. 56. bd., s. 353.

504.

Foreløbig meddelelse om forsøg med sammenligning af bederoer og majs. (A), uds. 23. april 1953. 57. bd., s. 718.

569.

Forsøg med sammenligning af bederoer og majs 1949-56. (A), uds. 24. januar 1957. 62. bd., s. 181.

689.

Forsøg med rodfrugtarter på forskelligt gødet jord 1952-1959. (A), uds. 17. maj 1962. 67. bd., s. 505.

934.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af rød svingel. Ved Anton Nordestgaard og Asger Larsen. 75. bd. 1971, s. 27-46. 75 øre.

1049.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af hundegræs, uds. 20. juli 1972.

1052.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata L.). Anton Nordestgaard. 76. bd. 1972, s. 625-645.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16