Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 27-07-2017

Eftervirkning af efterafgrøder

Efterafgrøder på sandjord vil ofte medføre en stigning i udbytte og proteinindhold i følgende kornafgrøde. På lerjord er det ikke sandsynligt, at en efterafgrøde vil øge udbyttet af følgende afgrøde.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 03-10-2018 Oprettet: 27-07-2017 Revideret: 27-07-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Nanna Hellum Kristensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Målrettet regulering – materiale og opgave til landbrugsskoler
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan br...
23.11.18
Hvornår skal efterafgrøderne nedpløjes eller nedmuldes?
Ved høj risiko for udvaskning på sandjord i nedbørsrige områder bør man vente med at pløje eller på anden måde nedmulde eft...
26.10.18
Korrelationen mellem kvælstofoptag og NDVI/NDRE i efterafgrøder
En undersøgelse af sammenhængen mellem satellitmålinger og kvælstofoptaget i efterafgrøder viser, at der var en god sammenh...
15.10.18
Efterårsgødskning af vintersæd
Behovet for tilførsel af gødning forud for såning af vintersæd forventes at være lavere i år, fordi kvælstoffrigørelsen fr...
04.09.18
Tildeling af kvælstof i vintersæd og efterafgrøder på jorder med reduceret jordbearbejdning
I England anbefaler man generelt ikke tildeling af kvælstof til vintersæd og efterafgrøder i efteråret. En ny engelsk rappo...
25.07.18

Læs også