Oprettet: 27-09-2019

Undersøgelse af satellitmålt NDVI/NDRE og Kvælstofoptag korrelation i efterafgrøder

På baggrund af to forsøgsserier med efterafgrøder, konkluderes det, at der er potentiale i at bruge satellitmålinger til at bestemme kvælstofoptaget i efterafgrøder, da korrelationen mellem NDVI/NDRE målt med satellit er god. Dog med betydelig usikkerhed.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 27-09-2019 Oprettet: 27-09-2019 Revideret: 27-09-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Mikkel Møller Østerhaab

Gødning/Produktion


Teamleder

Nanna Hellum Kristensen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning...
13.02.20
Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Deltag i informationsmøde om pilotprojekt om kontrol af efterafgrøder med satellit
Den 4. februar afholder Landbrugsstyrelsen og SEGES et informationsmøde i Vissenbjerg på Fyn om pilotprojektet om efterafgr...
22.01.20
Rodvækst i vinterhvede ved tidlig og sen såning, og med eller uden DAP placeret ved såning
Rodudviklingen er vigtig for afgrøderne, da det er gennem rødderne plantens vand- og næringsstofoptag sker.
21.01.20
Rodvækst undersøgt i vinterhvede i forskellige jordbearbejdningssystemer i 2019
Rodintensiteten er undersøgt i vinterhvede etableret ved hhv. pløjning og direkte såning og viste større tæthed i det øvre ...
19.12.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo