Feedback Form

  

Oprettet: 09-08-2018
Revideret: 10-08-2018

Overvej at så efterafgrøder snarest

Fristen for såning af efterafgrøder er udsat til 3. september, men med udsigt til op mod 20-30 mm regn i den kommende uge kan det være en god idé at så snarest.

Den seneste melding fra regeringen er, at reglerne ændres, så fristen for etablering af efterafgrøder forlænges fra den 20. august til den 3. september.

Behovet for efterafgrøder til at opsamle kvælstof bliver stort i år. Det anbefales derfor at så efterafgrøder på alle arealer forud for vårsæd, når vejret tillader det. Jo før efterafgrøden bliver etableret, jo bedre virker den!

Det er vigtigt at så efterafgrøden, så snart der kommer tilstrækkelige mængder regn. Der skal mindst komme 20-30 mm regn forud for såning eller i dagene efter såning. Dog vil der stadig være en risiko for, at planterne tørre ud, hvis der kommer en længere periode med tørke efterfølgende. Risikoen er, at frøene spirer men ikke kan overleve, hvis der kommer uger uden regn. På den anden side bliver dagene kortere, og det bliver nok køligere, så risikoen for, at de nyfremspirede planter tørrer væk bliver mindre. Forholdene i den enkelte mark og forventningen om nedbør skal vurderes lokalt.

Tillader vejret ikke etablering af efterafgrøder før starten af september, skal du overveje tidlig såning af vintersæd som alternativ til de pligtige efterafgrøder, da efterafgrøder sået så sent normalt vil udvikle sig langsomt, og effekten vil være reduceret. Se mere om tidlig såning.

Vær opmærksom på, at tidlig såning IKKE er et alternativ til målrettede- og MFO-efterafgrøder.

 

Sidst bekræftet: 10-08-2018 Oprettet: 09-08-2018 Revideret: 10-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent

Nanna Hellum Kristensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Målrettet regulering – materiale og opgave til landbrugsskoler
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan br...
23.11.18
Hvornår skal efterafgrøderne nedpløjes eller nedmuldes?
Ved høj risiko for udvaskning på sandjord i nedbørsrige områder bør man vente med at pløje eller på anden måde nedmulde eft...
26.10.18
Korrelationen mellem kvælstofoptag og NDVI/NDRE i efterafgrøder
En undersøgelse af sammenhængen mellem satellitmålinger og kvælstofoptaget i efterafgrøder viser, at der var en god sammenh...
15.10.18
Efterårsgødskning af vintersæd
Behovet for tilførsel af gødning forud for såning af vintersæd forventes at være lavere i år, fordi kvælstoffrigørelsen fr...
04.09.18
Video: Hvad gør vi med efterafgrøderne i år?
Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil videre er det for tørt at så.
31.07.18

Læs også