Af samme forfatter
Opgørelse af de økologsike sortsforsøg med spisekartofler fra 2019, hvor kraftig nedbør i høstperioden udsatte høsten betydeligt. Resultaterne fra forsøget er derfor ikke indhentet tids nok til at kunne udgives i oversigt over landsforsøgene 2019.
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente sorter.
Effekten af bladgødskning med fosfor og mikronæringsstoffer på udbyttet i kartofler
Gennemgang af undersøgelser over strobiluriners eventuelle udbytteeffekt på uangrebne kartofler og andre afgrøde.
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske standardanalyse for pH, fosfor, kalium og magnesium. Metoden forventes også at være præcis for tekstur, kulstof og total-kvælstof
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
En litteraturgennemgang viser, at pløjefri dyrkning i nogle forsøg forøger kvælstofudvaskningen, mens det i andre reducerer den. Pløjefri dyrkning dækker i forsøgene over meget forskellig jordbearbejdning
Læs bl.a. om lovgivning, arter og sorter og eftervirkninger af kvælstof.