Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2013

 551

Oprettet: 24-05-2011

Dyrkningsforsøg med pil og andre energitræarter

Der er i 2010 og 2011 iværksat en række forsøg med pil og andre energitræarter. Artiklen giver overblik over de igangværende forsøgsaktiviteter samt links til forsøgsplaner og de enkelte sider med forsøgsresultater.

 

Der er tiltagende interesse for energipil og andre energitræarter med kort omdriftstid, og det øger behovet for viden om dyrkningsforhold. Efter nogle år med meget få forsøgsaktiviteter i Danmark, er der nu igen flere projekter i gang med især pil. I 2010 og 2011 er der iværksat flere typer markforsøg til at belyse forhold vedr. pilesorter, afpudsning af pil efter 1. vækstsæson, gødskning af pil, ukrudtsbekæmpelse i pil samt artsforsøg med sammenligning af poppelsorter, pil og rødel. Her gives en kort beskrivelse af forsøgene samt link til nærmere oplysninger om forsøgsplaner, foreløbige resultater og fotos af forsøgene.

Sortsforsøg i pil

Til top
Der er i foråret 2010 anlagt 5 sortsforsøg i pil, hvoraf de 3 er etableret som Landsforsøg, og de 2 er etableret ved Aarhus Universitet. I alle 5 forsøg indgår følgende 8 pilesorter:

 1. Tora
 2. Tordis
 3. Inger
 4. Klara
 5. Stina
 6. Linnea
 7. Resolution
 8. Terra Nova

De 6 førstnævnte sorter er svenske sorter, som er forædlet af Svallöf-Weibull/Lantmännen Agroenergi, og stiklingerne er leveret af Ny Vraa. De to sidstnævnte sorter er engelske sorter, og stiklingerne er købt hos Murray Carter i England.

Forsøgene er anlagt på følgende lokaliteter:

 1. Højmark (Landsforsøg, JB4). Resultatsiden 2010, 2011
 2. Foersom syd for Tarm (Landsforsøg, JB1). Resultatsiden 2010, 2011
 3. Ødum øst for Hadsten (Landsforsøg, JB3). Resultatsiden 2010, 2011
 4. Foulum øst for Viborg (forsøg ved Aarhus Universitet, JB4)
 5. Jyndevad mellem Tønder og Padborg (forsøg ved Aarhus Universitet, JB1)

Nærmere oplysninger og foreløbige resultater kan ses for hvert af de tre Landsforsøg ved at følge ovenstående links til resultatsiderne, mens en generel beskrivelse kan ses af forsøgsplanen. Der planlægges udbyttemålinger efter tre vækstsæsoner, dvs. i vinteren 2012-2013. I den mellemliggende periode gennemføres der forskellige registreringer, bl.a. plantebestand og evt. angreb af sygdomme og skadedyr, og resultaterne vil blive præsenteret i løbet af forsøgsperioden.

 

       
Billede 1-2. Plantning af pilesortsforsøg ved Ødum, Hadsten, 21/5 2010. (Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech). 

 Afpudsningsforsøg i pil

Til top
Der er i foråret 2011 anlagt et forsøg med afpudsning af pil efter første vækstsæson. I forsøget indgår to behandlinger:

 1. Ingen afpudsning
 2. Afpudsning i vinteren efter første vækstsæson

Forsøget er beliggende på en JB3 ved Ødum øst for Hadsten. Nærmere oplysninger kan ses af forsøgsplanen og af resultatsiden for forsøget for 2011. Der planlægges udbyttemålinger efter to vækstsæsoner, dvs. i vinteren 2012-2013. I forsøgsperioden gennemføres bl.a. måling af antal skud pr. plante og skuddiameter.

     

Billede 3-5. Afpudsning af 1. års skud i afpudsningsforsøg ved Ødum, Hadsten, 24/2 2011. (Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech).

Gødningsforsøg i pil

Til top
Der er i 2010 anlagt et gødningsforsøg i pil. I forsøget indgår følgende gødningsbehandlinger:

 1. Ugødsket
 2. 120 kg N/ha, i form af handelsgødning, kun i år 1 (2010)
 3. 240 kg N/ha, i form af handelsgødning, kun i år 1 (2010)
 4. 120+120 kg N/ha, i form af handelsgødning, i år 1 + 2 (2010 + 2011)
 5. 120 kg N/ha (160 kg total-N), i form af svinegylle, kun i år 1 (2010)
 6. 240 kg N/ha (320 kg total-N), i form af svinegylle, kun år 1 (2010)

Forsøget er beliggende på en JB1 ved Tim mellem Ringkøbing og Ulfborg. Nærmere oplysninger kan ses af forsøgsplanen og af resultatsiderne for forsøget for 2010 og 2011. Der planlægges udbyttemålinger efter to vækstsæsoner, dvs. i vinteren 2011-2012. I forsøgsperioden gennemføres der bl.a. måling af udvaskning af kvælstof i parceller med de forskellige forsøgsbehandlinger.


Billede 6. Udbringning af gylle i gødningsforsøg ved Tim, 5/5 2010. (Foto: Jens Bonderup Kjeldsen, Aarhus Universitet).

Screening af ukrudtsmidler i pil

Til top
Ligesom i 2010 gennemføres der også i 2011 4 forsøg med afprøvning af ukrudtsmidler i varierende dosis (logaritmeforsøg). Der indgår 8 forskellige kombinationer af ukrudtsmidler, som kan ses af forsøgsplanen.

Forsøgene gennemføres på følgende lokaliteter:

 1. Tim mellem Ringkøbing og Ulfborg (Pilemark etableret på JB1 i 2009)
 2. Nørre Åby (Pilemark etableret på JB5 i 2010)
 3. Sø Søby ved Assens (Pilemark etableret på JB7 i 2010)
 4. Byrsted mellem Støvring og Nibe (Pilemark etableret på JB2 i 2010)

Der laves i løbet af vækstsæsonen registreringer af effekten på både ukrudtets og pilens vækst. Sammenhængen mellem dosis og virkning (dosis-respons-kurver) vil blive offentliggjort efterår/vinter 2011. Der laves ikke udbyttemålinger i logaritmeforsøgene.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil med glyphosat udbragt omkring pilens knopbrydning

Til top
I foråret 2011 er der anlagt et forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil med glyphosat udbragt omkring pilens knopbrydning i en mark, hvor 1. års skuddene er pudset af. I forsøget sprøjtes der én gang med glyphosat på forskellige tidspunkter fra midt i marts (før pilens knopbrydning) og frem til midt i april (efter pilens knopbrydning). Desuden indgår der et ubehandlet forsøgsled og et forsøgsled med mekanisk renholdelse.

Forsøget er beliggende på en JB3 ved Ødum øst for Hadsten. Nærmere oplysninger kan ses af forsøgsplanen og af resultatsiden for forsøget for 2011. I løbet af vækstsæsonen måles bl.a. effekt på hhv. pil og ukrudt. Der måles muligvis udbytte af pilen efter vækstsæsonen, dvs. i vinteren 2011-2012. I forsøgsperioden gennemføres bl.a. måling af antal skud pr. plante og skuddiameter.


Billede 7. Forsøg ved Ødum, Hadsten, med ukrudtsbekæmpelse i pil med glyphosat udbragt omkring tidspunktet for pilens knopbrydning. Sprøjtet 11/4 2011, fotograferet 3/5 2011. (Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech).

Forsøg med mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i pil

Til top
I foråret 2011 er der anlagt forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil i en mark etableret i 2010, hvor 1. års skuddene er pudset af. I forsøget er planlagt følgende behandlinger i vækstsæsonen:

 1. Ingen ukrudtsbekæmpelse
 2. Radrensning et antal gange fra sidst i april og frem
 3. Rækkefræsning et antal gange fra sidst i april og frem
 4. Skærmet sprøjtning med glyphosat mellem rækkerne 2-3 gange i vækstsæsonen

Forsøget er beliggende på en sandjord ved Hjørnholt mellem Bording og Ikast. Omtrent halvdelen af marken har tidligere være braklagt og har betydeligt højere ukrudtstryk end den anden halvdel. Derfor er marken delt op i to separate forsøg med samme behandlinger. Nærmere oplysninger kan ses af forsøgsplanen og af resultatsiderne for forsøget på tidligere omdriftsjord og forsøget på tidligere brakjord. I løbet af vækstsæsonen måles bl.a. effekt på hhv. pil og ukrudt. Der måles muligvis udbytte af pilen, enten i vinteren 2011-2012 eller 2012-2013.

 


Billede 8. Forsøg ved Bording med mekanisk og kemisk bekæmpelse af ukrudt i pil. Tv. rækkefræsning 28/4 2011, th. ubehandlet. Fotograferet 5/5 2011. (Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech). 

Artsforsøg med poppel, pil og rødel

Til top
Der er i foråret 2011 anlagt 3 artsforsøg med hurtigt voksende træarter, hvoraf det ene forsøg er etableret som Landsforsøg, og de to forsøg er etableret ved Århus Universitet. I forsøgene indgår følgende arter og kloner:

Art Klon/frøkilde
Poppel     OP42
Poppel Max 1 (plantes kun i Landsforsøget ved Skejby)
Poppel Max 3
Poppel Hybrid 275
Poppel Androscoggin
Poppel    AF8
Pil Inger
Rødel       Frøkilde Truust
 

Poppel og pil er etableret med 20 cm stiklinger, mens rødel er etableret som barrodsplante. Forsøgene er anlagt på følgende lokaliteter:

 1. Skejby (Landsforsøg, JB6). Resultatsiden 2011
 2. Foulum øst for Viborg (forsøg ved Aarhus Universitet, JB4)
 3. Jyndevad mellem Tønder og Padborg (forsøg ved Aarhus Universitet, JB1)

Nærmere oplysninger og foreløbige resultater kan ses for Landsforsøget ved at følge ovenstående link til resultatsiden, mens en generel beskrivelse kan ses af forsøgsplanen. Der planlægges udbyttemålinger efter tre vækstsæsoner, dvs. i vinteren 2013-2014. I den mellemliggende periode gennemføres der forskellige registreringer, bl.a. plantebestand og evt. angreb af sygdomme og skadedyr, og resultaterne vil blive præsenteret i løbet af forsøgsperioden.

   
Billede 9-10. Plantning af poppelstiklinger i træartsforsøg ved Skejby, 12/5 2011. (Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech).

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktiviteterne er desuden finansieret af projektet BioM, midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, støtte fra producenter af planteværnsmidler samt via en aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsbetjening ved DJF.

Til top

   
Sidst bekræftet: 17-12-2012 Oprettet: 24-05-2011 Revideret: 24-05-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Seniorkonsulent

Søren Ugilt Larsen

AgroTech


Rolf Thostrup Poulsen

Seniorforsker

Uffe Jørgensen

Det Jordbrugsvidensskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Jens Bonderup Kjeldsen

Det Jordbrugsvidensskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Søren Søndergaard

Vestjysk Landboforening

Tove Holm Vistedsen

Vestjysk Landboforening

Af samme forfatter

Halm og efterafgrøde til biogasproduktion
Nye forsøg med samlet høst af halm og efterafgrøder til biogas produktion understreger, at efterafgrødernes vækst varierer...
15.12.17
Ensilering af halm sammen med grøn biomasse til biogasproduktion
Halm er en oplagt biomasseressource til biogasproduktion, men der er ofte behov for forbehandling for at øge metanpotential...
04.09.17
Pil
Dyrkningsvejledning forklarer om dyrkning af energipil.
08.05.17
Elefantgræs
Dyrkningsvejledning forklarer om dyrkning af elefantgræs til energiformål samt om den positive effekt på vandmiljøet.
08.05.17
Forsøg med etablering og ukrudtsbekæmpelse i roer
Rapport beskriver markforsøg med roer udført i 2015-2016 vedr. pløjefri etablering og vedr. radrensning+båndsprøjtning som ...
16.01.17