Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg 

Oprettet: 12-10-2004

Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om engrapgræs
Danmarks JordbrugsForskning, tidligere Statens Planteavlsforsøg, har gennem årene udgivet Beretninger, SP-rapporter, korte meddelelser og Grøn viden.
I nedenstående oversigt er vist udgivne beretninger som omhandler dyrkning af engrapgræs. Beretningerne kan åbnes ved at klikke på Beretning nr. xxxx.

Alternativer til afbrænding af frøgræshalm
Alternative udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl
Delt efterårsudbragt kvælstof ved frøavl af engrapgræs (Poa pratensis)
Efterårsbehandling af frømarker med hundegræs (Dactylis glomerata L.), alm. rajgræs (Lolium perenne L.), engsvingel (Festuca pratensis Huds.) og engrapgræs (Poa pratensis L.)
Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterbyg
Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterhvede
Forskellige udbringningstidspunkter for kvælstof om foråret ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata), rødsvingel (Festuca rubra), engrapgræs (Poa pratensis), timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii)
Frøavlsforsøg i rammer med hundegræs, engsvingel og engrapgræs
Konkurrenceforholdet mellem dækafgrøde og frøgræsudlæg
Kvælstofmængder ved frøavl af engrapgræs udlagt i vintersæd (Poa pratensis)
Plantebeskyttelse og frøudbytter i græs
Samnordiske frøavlsforsøg med sorter af engrapgræs (Poa pratensis) og rødsvingel (Festuca rubra)
Spiringsundersøgelser i græsmarksplanter
Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kalksalpeter til engrapgræs til frøavl
Sygdomsforekomst og udbytterelationer i engrapgræs
Tidspunkt for kvælstoftilførsel om foråret i frøgræsser med forskellige kvælstofniveauer om efteråret
Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) og rødsvingel (Festuca rubra) til frøavl
Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl
Vækstregulering efterår og forår med Cycocel ekstra ved frøavl af rødsvingel, engrapgræs og almindelig rajgræs

 

Landscentret | Planteavl

Sidst bekræftet: 12-10-2004 Oprettet: 12-10-2004 Revideret: 12-10-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Rapgræsgalmyg i engrapgræs
Aarhus Universitet (DJF) følger temperatursummen for begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg og har fangbakker ude i en enk...
17.04.07
Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
20.02.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06