Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-06-2004

Nyheder - Planteavl 

Oprettet: 10-06-2002

Reglone godkendt

Den 10. juni 2002

Reglone godkendt

Miljøstyrelsen og Fødevaredirektoratet har den 7. juni godkendt Reglone til nedvisning af kartoffel, nedvisning af visse frøafgrøder som radis, purløg og spinat samt godkendt Reglone til ukrudtsbekæmpelse hvene, hvidkløver og valmuer (se tabel 1). Til nedvisning af kartoffeltop er Reglone godkendt med 2 x 2,5 liter pr. ha uanset kartoflernes anvendelsesformål. Midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Nærmere information kan ses i Middeldatabasen.

Tabel 1. Anvendelse, dosering og vejledning som det ventes at fremstå på etiketten.

Nedvisning af kartofler

Godkendt dosering af Reglone

Bemærkninger

Kraftig grøn top

2 x 2,5 l/ha

Der nedvisnes, når knoldene har opnået den ønskede størrelse, ved konstateret skimmelangreb eller mindst 14 dage før det planlagte optagelsestidspunkt.

(Splitdosering med 5 dages mellemrum)

1 x 2,5 l/ha

Læggekartofler nedvisnes, når knoldene har den ønskede størrelse eller ved risiko for virusoverførsel med bladblus.

Efter ca. 2 uger er knoldene afmodnet og klar til optagning.

Tilsæt ikke Lissapol Bio ved nedvisning af kartofler.

Begyndende afmodning

eller split

(gulgrøn top)

1 x 1 - 1,5 l/ha

5 dages mellemrum ved splitdosering

1 x 2 l/ha

Næsten afmodnede kartofler
(75 % vissen)

1 x 1,5 l/ha

Nedvisning af frøafgrøder

Radis, purløg, spinat, nemesia, chrysantemum stauder, nigella, papaver, iberis, gysophilla, godetia, cynoglossum, convolvulus

1 x 2-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l Lissapol Bio pr. 100 l vand.

Ukrudtsbekæmpelse

Hvene, hvidkløver, hvidkløver med udlæg af engrapgræs samt i engrapgræs.

1 x 2 l/ha

Sprøjtning udføres i december-februar, når væksten i afgrøden er helt ophørt efter en periode med frost.

Tørre planter og klart vejr giver det bedste resultat.

I svage engrapgræsmarker bør Lissapol Bio udelades.

Valmuer

1 x 2 l/ha

Valmuer tåler Reglone efter fremspiring. Sprøjtning kan tidligst ske, når valmuerne har blivende blade. Det vil oftest være nødvendigt at gentage sprøjtningen, når valmuerne har 4-6 blade.

Tilsæt ikke Lissapol Bio.

5 dages mellemrum ved splitdosering

Eller split
2 x 1 l/ha

Venlig hilsen


Poul Henning Petersen, Christian Haldrup, Lars Møller

Emneord: Reglone; Kartofler; Hvidkløver, Hvene; Valmuer; Radis; purløg; spinat; nemesia; chrysantemum stauder; nigella; papaver; iberis; gysophilla; godetia; cynoglossum; convolvulus; ukrudtsbekæmpelse; nedvisning; Lissapol;

Sidst bekræftet: 10-06-2002 Oprettet: 10-06-2002 Revideret: 10-06-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
09.08.19
Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
09.08.19
Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for...
09.08.19
Nedvisning af hestebønner
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
05.08.19
Gozai godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019
Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. no...
16.07.19