Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-06-2004

Nyheder - Planteavl 

Oprettet: 10-06-2002

Reglone godkendt

Den 10. juni 2002

Reglone godkendt

Miljøstyrelsen og Fødevaredirektoratet har den 7. juni godkendt Reglone til nedvisning af kartoffel, nedvisning af visse frøafgrøder som radis, purløg og spinat samt godkendt Reglone til ukrudtsbekæmpelse hvene, hvidkløver og valmuer (se tabel 1). Til nedvisning af kartoffeltop er Reglone godkendt med 2 x 2,5 liter pr. ha uanset kartoflernes anvendelsesformål. Midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Nærmere information kan ses i Middeldatabasen.

Tabel 1. Anvendelse, dosering og vejledning som det ventes at fremstå på etiketten.

Nedvisning af kartofler

Godkendt dosering af Reglone

Bemærkninger

Kraftig grøn top

2 x 2,5 l/ha

Der nedvisnes, når knoldene har opnået den ønskede størrelse, ved konstateret skimmelangreb eller mindst 14 dage før det planlagte optagelsestidspunkt.

(Splitdosering med 5 dages mellemrum)

1 x 2,5 l/ha

Læggekartofler nedvisnes, når knoldene har den ønskede størrelse eller ved risiko for virusoverførsel med bladblus.

Efter ca. 2 uger er knoldene afmodnet og klar til optagning.

Tilsæt ikke Lissapol Bio ved nedvisning af kartofler.

Begyndende afmodning

eller split

(gulgrøn top)

1 x 1 - 1,5 l/ha

5 dages mellemrum ved splitdosering

1 x 2 l/ha

Næsten afmodnede kartofler
(75 % vissen)

1 x 1,5 l/ha

Nedvisning af frøafgrøder

Radis, purløg, spinat, nemesia, chrysantemum stauder, nigella, papaver, iberis, gysophilla, godetia, cynoglossum, convolvulus

1 x 2-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l Lissapol Bio pr. 100 l vand.

Ukrudtsbekæmpelse

Hvene, hvidkløver, hvidkløver med udlæg af engrapgræs samt i engrapgræs.

1 x 2 l/ha

Sprøjtning udføres i december-februar, når væksten i afgrøden er helt ophørt efter en periode med frost.

Tørre planter og klart vejr giver det bedste resultat.

I svage engrapgræsmarker bør Lissapol Bio udelades.

Valmuer

1 x 2 l/ha

Valmuer tåler Reglone efter fremspiring. Sprøjtning kan tidligst ske, når valmuerne har blivende blade. Det vil oftest være nødvendigt at gentage sprøjtningen, når valmuerne har 4-6 blade.

Tilsæt ikke Lissapol Bio.

5 dages mellemrum ved splitdosering

Eller split
2 x 1 l/ha

Venlig hilsen


Poul Henning Petersen, Christian Haldrup, Lars Møller

Emneord: Reglone; Kartofler; Hvidkløver, Hvene; Valmuer; Radis; purløg; spinat; nemesia; chrysantemum stauder; nigella; papaver; iberis; gysophilla; godetia; cynoglossum; convolvulus; ukrudtsbekæmpelse; nedvisning; Lissapol;

Sidst bekræftet: 10-06-2002 Oprettet: 10-06-2002 Revideret: 10-06-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
3x3 anbefalinger, der sikrer flere insekter i landskabet
Her kan du læse 3x3 anbefalinger, som er udformet af SEGES’ fageksperter indenfor hhv natur, planteværn og økonomi, som gui...
16.12.19
Sprøjte- og doseringsvinduer i marken
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19