Beretninger  fra Statens Planteavlsforsøg 

Oprettet: 12-10-2004

Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om hundegræs

Danmarks JordbrugsForskning, tidligere Statens Planteavlsforsøg, har gennem årene udgivet Beretninger, SP-rapporter, korte meddelelser og Grøn viden.
I nedenstående oversigt er vist udgivne beretninger som omhandler dyrkning af hundegræs. Beretningerne kan åbnes ved at klikke på Beretning nr. xxxx.

Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rødsvingel (Festuca rubra), hundegræs (Dactylis glomerata) og engsvingel (Festuca pratensis)
Efterårsbehandling af frømarker med hundegræs (Dactylis glomerata L.), alm. rajgræs (Lolium perenne L.), engsvingel (Festuca pratensis Huds.) og engrapgræs (Poa pratensis L.)
Fjernelse af dæksædens halm ved udlæg af hundegræs, almindelig rajgræs, engsvingel og rødsvingel til frøavl
Forskellige udbringningstidspunkter for kvælstof om foråret ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata), rødsvingel (Festuca rubra), engrapgræs (Poa pratensis), timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii)
Frøavlsforsøg i rammer med hundegræs, engsvingel og engrapgræs
Konkurrenceforholdet mellem dækafgrøde og frøgræsudlæg
Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata L.)
Såmængdeforsøg ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata)
Tidspunkt for kvælstoftilførsel om foråret i frøgræsser med forskellige kvælstofniveauer om efteråret
Udlæg i byg af hundegræs, rødsvingel og engsvingel til frøavl
Undersøgelse af skududviklingen i rødsvingel (Festuca rubra) og hundegræs (Dactylis glomerata) til frøavl

 

Landscentret | Planteavl

Sidst bekræftet: 12-10-2004 Oprettet: 12-10-2004 Revideret: 12-10-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Rapgræsgalmyg i engrapgræs
Aarhus Universitet (DJF) følger temperatursummen for begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg og har fangbakker ude i en enk...
17.04.07
Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
20.02.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06