Beretninger  fra Statens Planteavlsforsøg 

Oprettet: 12-10-2004

Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om rødsvingel
Danmarks JordbrugsForskning, tidligere Statens Planteavlsforsøg, har gennem årene udgivet Beretninger, SP-rapporter, korte meddelelser og Grøn viden.
I nedenstående oversigt er vist udgivne beretninger som omhandler dyrkning af rødsvingel. Beretningerne kan åbnes ved at klikke på Beretning nr. xxxx.

Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rødsvingel (Festuca rubra), hundegræs (Dactylis glomerata) og engsvingel (Festuca pratensis)
Alternativer til afbrænding af frøgræshalm
Efterårsbehandling af frømarken med rødsvingel (Festuca rubra)
Fjernelse af dæksædens halm ved udlæg af hundegræs, almindelig rajgræs, engsvingel og rødsvingel til frøavl
Forskellige udbringningstidspunkter for kvælstof om foråret ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata), rødsvingel (Festuca rubra), engrapgræs (Poa pratensis), timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii)
Konkurrenceforholdet mellem dækafgrøde og frøgræsudlæg
Kvælstofmængder ved frøavl af rødsvingel udlagt i vintersæd
Plantebeskyttelse og frøudbytter i græs
Samnordiske frøavlsforsøg med sorter af engrapgræs (Poa pratensis) og rødsvingel (Festuca rubra)
Spiringsundersøgelser i græsmarksplanter
Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af rødsvingel (Festuca rubra L.)
Tidspunkt for kvælstoftilførsel om foråret i frøgræsser med forskellige kvælstofniveauer om efteråret
Udlæg i byg af hundegræs, rødsvingel og engsvingel til frøavl
Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) og rødsvingel (Festuca rubra) til frøavl
Undersøgelse af skududviklingen i rødsvingel (Festuca rubra) og hundegræs (Dactylis glomerata) til frøavl
Vækstregulering efterår og forår med Cycocel ekstra ved frøavl af rødsvingel, engrapgræs og almindelig rajgræs

 

Landscentret | Planteavl

Sidst bekræftet: 12-10-2004 Oprettet: 12-10-2004 Revideret: 12-10-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Rapgræsgalmyg i engrapgræs
Aarhus Universitet (DJF) følger temperatursummen for begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg og har fangbakker ude i en enk...
17.04.07
Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
20.02.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06