Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

I. Landbrug - 2. Græsser


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

I. Landbrug - 2. Græsser
Beretninger Meddelelser
Beretninger

27.

Saamængdeforsøg med forskellige Græsarter i Renbestand 1882-1895, 14. bd., 1907, s. 585-98. 25 øre. (E. Lindhard).

36.

Plantedækkets Sammensætning i vedvarende Græsmark, benyttet paa forskellig Maade. En analytisk Undersøgelse af E. Lindhard, 15. bd., 1908, s. 467-508. 50 øre.

42.

Udbytteforsøg med forskellige Græsarter i Renbestand 1880-1904, 16. bd., 1909, s. 359-412. 65 øre. (E. Lindhard)

48.

Udbytteforsøg med Græsarter fra forskellige Avlssteder 1879-1907, 17. bd., 1910, s. 181-237. 65 øre. (E. Lindhard).

51.

Forsøg med forskellige Frøblandinger i treaarigt Græsleje 1883-1902, 17. bd., 1910, s. 367-406. 50 øre. (E. Lindhard).

69.

Om Væksten af Hundegræs og Draphavre ved 2 til 6 Afskæringer i Vækstperioden. Af E. Lindhard. 19. bd., 1912, 2. 653-72. 25 øre.

122.

Græsmarksundersøgelser i Jylland 1905-10. Ved E. Lindhard. 24. bd., 1917, s. 625-702. 80 øre.

238.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af Græsarter. V. 1926-29. Ved Josef Hansen. 37. bd., 1931, s. 1-63. 1 kr.

253.

Forsøg med Græsarter i varigt Græsleje. 1921-1926. Ved H. Bagge. 38. bd., 1932, s. 165-208. 1 kr.

298.

Forsøg med danske og fremmede Stammer af forskellige Græsarter. 1931-1935. Ved H. Bagge. 41. bd., 1936, s. 721-46. 75 øre.

388.

Forsøg med Stammer af Almindelig Rajgræs, Timothe, Hundegræs og Engsvingel 1938-1943. Ved Josef Hansen. 50. bd., 1945, s. 77-105. 75 øre.

501.

Forsøg med stammer af almindelig rajgræs, timothe, hundegræs og engsvingel 1946-52. Ved Frede Rasmussen. 59. bd., 1955, s. 36­61. 45 øre.

559.

Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1953-56. Ved Frede Rasmussen. 62. bd., 1958, s. 185-207. 30 øre.

635.

Forsøg med udenlandske stammer og avlsstedsformer af kløver- og græsarter. Ved Frede Rasmussen. 66. bd., 1962, s. 1-28. 50 øre.

666.

Forsøg med græsarter 1957-59. Ved Frede Rasmussen. 67. bd., 1963, s. 385-400. 50 øre

667.

Stammeforsøg med hundegræs og engsvingel 1958-1961. Ved Frede Rasmussen. 67. bd., 1963, s. 401-423. 50 øre.

781.

Stammeforsøg med engrapgræs, alm. rapgræs og rødsvingel 1959-64. Ved Frede Rasmussen. 71. bd., 1967, s. 52-63. 50 øre.

968.

Skårlægning og skårbehandling af græsmarksafgrøder til fortørring. Ved Erik Møller og E. B. Skovborg. 75. bd. 1971, s.483­501. 75 øre.

1172.

Italiensk rajgræs. Udlægsmetodens, såtidens, slætantallets og kvælstofgødskningens indflydelse på etablering, udbytte og kvalitet. Ved Peter Winther. 78. bd. 1974, s. 483-508. 2.50 kr.

1213.

Sammenligning af forskellige estimatorer for fordøjeligheder af græsafgrøders organiske stof. Ved Norman Witt og E. J. Nørgaard Pedersen. 79. bd. 1975, s. 266-272. 1.50 kr.

1269.

Husdyrgødning til kløvergræs og rent græs. Ved Ole Nemming. 80. bd. 1976, s. 239-257. 2.00 kr.

1274.

Græsarter ved stigende mængde kvælstofgødning og vanding 1968-71. Ved A. Gregersen. 80. bd. 1976, s. 325-351. 3.25 kr.

1276.

Tidspunktet for begyndende vækst og gødskning i græs. Ved Carl Nielsen. 80. bd. 1976, s. 353-363. 2.00 Kr.

1291.

Græsarter i renbestand og i blanding på lavbundsjord. Ved Peter Winther. 80. bd. 1976, s. 483-509. 3.50 kr.

1369.

Hestebønnes forfrugtværdi ved udvidet bygdyrkning. Ved K. E. Pedersen. 1977. 81. bd., s. 430. 5,00 kr.

1406.

Udbytte og kvalitet af hestebønner til grønhøst. Ved Erik Møller og Sv. B. Hostrup. 1978. 82. bd., s. 334. 5,00 kr.

1411.

Udlæg af kløvergræs og lucerne i hestebønne til grønhøst. Ved Sv. B. Hostrup og M. Bisgaard Madsen. 1978. 82. bd., s. 368. 10,00 kr.

1521

Udvikling af almindelig rajgræs i fire slæt i første brugsår. Slættidens og kvælstofniveauets indflydelse på udbytte og kvalitet. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og N. Witt. 84. bd. 1980, s. 415-446.

1536

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. II. Jordpakning i forbindelse med høst og transport. Ved Karl J. Rasmussen og Erik Møller. 85. bd. 1980, s. 59-71.

1544

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. III. Virkning af mekaniske behandlinger. Ved Erik Møller og Carl Nielsen. 85. bd. 1981, s. 127-138.

1574

Græsarter i renbestand og i blanding til slæt. Ved Peter Winther. 86. bd. 1982, s. 7-22.

1602

Udviklingen af 1. slæt af forskellige rajgræssorter. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 86. bd. 1982, s. 297-312.

S 1617

Solbærsorter til mekanisk høst. Kriterier for egnethed og en vurdering af 145 sorter. Ved H. Daugaard og 0. Vang-Petersen. 86. bd. 1982, s. 450.

1671

Spiringsundersøgelser i græsmarksplanter. Ved Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 445-456.

1702

Udlæg af kløvergræs i og efter vinterbyg og vårbyg. Ved Sv. B. Hostrup og E. Hejlesen. 88 bd.1984, s. 119-132.

S 1704a

Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. I. Planteproduktion, vandudnyttelse, jordtemperatur og morfologisk udvikling ved kontrolleret vand-tilførsel. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 140-141.

S 1704b

Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. II. Planternes kemiske sammensætning ved kontrolleret vandtilførsel. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 142-143.

S 1704c Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. III. Stormataresistens, klorofylindhold, nitratreduktase aktivitet og ribulose 1,5 difosfat caboxylase aktivitet ved kontrolleret vandtilførsel. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 144-145.

S 1704d

Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. IV. Markforsøg med græs i renbestand og iblandet hvidkløver. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 146.

1730

Virkning af udtørringsgraden på udbytte og kemisk sammensætning af almindelig rajgræs. Ved Villy Jørgensen. 88. bd. 1984, s. 365-378.

1731

Forskellige udbringningsmetoder for kvælstof til græs ved vanding. Ved Frede Jensen. 88. bd.1984, s. 379-386.

1760

Nedfældning af kvæggylle til græs. Ved K. E. Larsen og P. Keller. 89. bd. 1985, s. 19-24.

Meddelelser

167.

Stammeforsøg med enaarige Græsarter 1926 -1928 (A), uds. 13. juni 1930, 36. bd., s. 632.

168.

Stammeforsøg med fleraarige Græsarter 1926-1929 (A), uds. 13 juni 1930, 36. bd., s. 634.

329.

Stammeforsøg med Alm. Rajgræs og Timothe 1939-1941 (A), uds. 19. marts 1942, 47. bd., s. 367.

362.

Stammeforsøg med Hundegræs og Engsvingel 1940-1943 (A), uds. 30. marts 1944, 49. bd., s. 367.

463.

Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1946-50 (A), uds. 22. marts 1951, 55. bd., s. 536.

503.

Stammeforsøg med hundegræs og engsvingel 1949-1952 (A), uds. 2. april 1953, 57. bd., s. 715.

572.

Stammeforsøg med almindelig rajgræs og timothe 1953-56 (A), uds. 14. februar 1957, 62. bd., s. 341.

605.

Frøblandinger til græsmark. Uds. 25. september 1958.

682.

Stammeforsøg med hundegræs og engsvingel 1958-61 (A), uds. 29. marts 1962, 67. bd., s. 169.

704.

Stammeforsøg med italiensk rajgræs 1959-1962 (A), uds. 7. februar 1963. 67. bd., s. 731.

707.

Stammeforsøg med engrapgræs, almindelig rapgræs og rød svingel 1959-1962 (A), tids. 21. febr. 1963, 68. bd., s. 159.

748.

Stammeforsøg med engrapgræs, almindelig rapgræs og rød svingel 1959-64 (A), uds. 25. marts 1965, 69. bd., s. 450.

787.

Stammeforsøg med alm. rajgræs og timothe 1962-65. Uds. 18. maj 1966, 70. bd., s. 533.

788.

Frøblandinger til græsmark. Uds. 7. juli 1966, 70. bd., s. 537.

825.

Forsøg med udenlandske stammer af italiensk rajgræs, almindelig rajgræs og timothe 1962-66, uds. 4. januar 1968, 72. bd., s. 397.

879.

Forsøg med frøavl af forskellige væksttyper af almindelig rajgræs, timothe og hundegræs, Uds. 17. april 1969.

881.

Forsøg med udlæg af kløvergræs, uds. 24. april 1969.

1007.

Stammeforsøg med italiensk rajgræs 1967-70, uds. 16. september 1971.

1009.

Stammeforsøg med engsvingel 1966-70, uds. 30. september 1971.

1010.

Stammeforsøg med hundegræs 1966-70, uds. 7. oktober 1971.

1151.

Dyrkning af italiensk rajgræs. Uds. 27. juni 1974.

1165.

Udlæg af italiensk rajgræs i byg, havre og hestebønne til helsædhøst. Uds. 3. oktober 1974.

1191.

Forsøg med sorter af italiensk rajgræs 1970-73. Uds. 24. april 1975.

1207.

Græsarter ved stigende mængde kvælstofgødning og vanding 1968-71. Uds. 26. juni 1975.

1233.

Tidlige sorter af almindelig rajgræs 1970-74. Uds. 6. november 1975.

1234.

Middeltidlige sorter af almindelig rajgræs 1970-74. Uds. 6. november 1975.

1235.

Sildige sorter af almindelig rajgræs 1970-74. Uds. 6. november 1975.

1236.

Sorter af timothe 1970-74. Uds. 13. november 1975.

1302.

Frøblanding til græsmark. Uds. 9. september 1976.

1335.

Grønrug. Udbytte, kvalitet og efterafgrøder. Uds. 24. marts 1977.

1365.

Sorter af italiensk- og hybrid rajgræs 1973-76. Uds. 23. juni 1977.

1377.

Sorter af engsvingel 1972-76. Uds. 6. oktober 1977.

1378.

Sorter af hundegræs 1972-76. Uds. 20. oktober 1977.

1390.

Løvsnudebiller i græsser. Uds. 9. februar 1978.

1422.

Græsarter i renbestand og i blanding til slæt. Uds. 1. juni 1978.

1455.

Sorter af italiensk rajgræs 1974-77. Uds. 2. november 1978.

1456.

Sorter af hybrid rajgræs 1974-77. Uds. 2. november 1978.

1457.

Tidlige sorter af alm. rajgræs 1973-77. Uds. 2. november 1978.

1458.

Middeltidlige sorter af alm. rajgræs 1973-77. Uds. 9. november 1978.

1459.

Sildige sorter af alm. rajgræs 1973-77. Uds. 9. november 1978.

1460.

Sorter af timothe 1973-77. Uds. 9. november 1978.

1461.

Sorter af engrapgræs 1971-77. Uds. 16. november 1978.

1476.

Sorter af rødsvingel 1971-77. Uds. 15. marts 1979.

1498.

Sorter af italiensk rajgræs 1975-78. Uds. 28. juni 1979.

1499.

Sorter af hybrid rajgræs 1975-78. Uds. 5. juli 1979.

1500.

Middeltidlige sorter af alm. rajgræs 1974-78. Uds. 12. juli 1979.

1501.

Sildige sorter af alm. rajgræs 1974-78. Uds. 12. juli 1979.

1502.

Sorter af hundegræs 1974-78. Uds. 12. juli 1979.

1503.

Sorter af engsvingel 1974-78. Uds. 19. juli 1979.

1512.

Ensilageoptagelse og mælkeproduktion hos malkekøer i relation til slættidspunkt og kraftfodermængde. Uds. 16. august 1979.

1541

Forskellige udbringningstider for kvælstof ved frøavl af engsvingel. 24. april 1980.

1542

Stigende mængder flydende, trykfri kvælstofgødning N-30 og kalkammonsalpeter ved frøavl af forskellige græsser. 24. april 1980.

1559

Frøblandinger til græsmark. 12. juni 1980.

1570

Sorter af italiensk rajgræs 1976-79. 21. august 1980.

1571

Tidlige sorter af alm. rajgræs 1975-79. 28. august 1980.

1572

Sildige sorter af alm. rajgræs 1975-79. 28. august 1980.

1578

Sorter af hundegræs 1975-79. 18. september 1980.

1579

Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rødsvingel, hundegræs og engsvingel. 25. september 1980.

1581

Sorter af engsvingel 1975-79. 2. oktober 1980.

1582

Sorter af rødkløver 1975-79. 2. oktober 1980.

1631

Middeltidlige sorter af alm. rajgræs 1976-80. 15 oktober 1981.

1632

Sorter af hundegræs 1976-80. 15. oktober 1981.

1634

Sorter af californisk hejre 1976-80. 22. oktober 1981.

1635

Sorter af engrapgræs 1974-80. 22. oktober 1981.

1646

Forårsslæt i italiensk rajgræs til frøavl.21. januar 1982.

1687

Sorter af alm. rajgræs 1977-81. 15. juli 1982.

1688

Sorter af italiensk rajgræs 1978-81. 15. juli 1982.

1718

Sorter af hundegræs og engsvingel 1978-82.5. maj1983.

1721

Sorter af alm. rajgræs 1977-82 og 1978-82. 12. maj1983.

1722

Sorter af italiensk rajgræs 1979-82 og hybrid rajgræs 1978-82. 12. maj 1983.

1727

Forsøg med sorter af alm. rajgræs, rød svingel og engrapgræs 1979-82. 16. juni 1983.

1740

Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1978-1981. I. Vandet sandjord. 11. august 1983.

1741

Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1979-1982. II. Uvandet lerjord. 11. august 1983.

1742

Ensilering i plastposer af rundballepresset græs.18. august 1983.

1752

Sådybder ved udlæg af græs. 10. november 1983.

1773

Sorter af alm. rajgræs 1979-83 og 1980-83. 5. april 1984.

1774

Sorter af italiensk rajgræs 1980-83. 5. april 1984.

1775

Sorter af hundegræs og engsvingel 1979-83 og 1980-83. 5. april 1984.

1799

Fortsatte undersøgelser over tilsætning af mælkesyrebakterier ved ensilering af græsafgrøder. 6. september 1984.

1821

Sorter af græsmarksplanter 1985. 18. april 1985.

1826 Kvælstof til frøavl af italiensk rajgræs. Mængder og udbringningstider. 13. juni 1985.

1847

Rajgræs og kløvergræs til slæt. 1. brugsår. I. N-gødskning på uvandet jord. 28. november 1985.

1848

Rajgræs og kløvergræs til slæt. 1. brugsår. II. N-gødskning på vandet sandjord. 28. november 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16