Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Havebrug - 7. Blomsterkulturer i væksthus

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 7. Blomsterkulturer i væksthus
Beretninger Meddelelser
Beretninger

709.

Forsøg med forskellige bedtyper og planteafstande til Asparagus plumosus Bak. Ved V. Aa. Hallig og M. G. Amsen. 68. bd. 1965, s. 769-783. 50 øre.

759.

Regulering af blomstring hos julebegonia. (Begonia x Cheimantha Everett). Ved Vagn Aage Hallig, 0. Voigt Christensen og Finn Rehnstrøm. 70. bd., 1966, s. 171-178. 50 øre.

787.

Dagforlængelse til nelliker. Ved Finn Rehnstrøm. 71. bd., 1967, s. 258-262. 50 øre.

812.

Forsøg med sorter af lorraine begonie. Ved Vagn Aage Hallig og 0. Voigt Christensen. 72. bd., 1968, s. 153-165. 1.00 kr.

815.

Forsøg med jordtyper, kvælstofgødning og vanding til Asparagus plumosus Bak. Ved V. Aa. Hallig og M. G. Amsen. 72. bd. 1968, s. 197-210. 50 øre.

845.

Sammenligning af nellikestiklinger fra forskellige lokaliteter. Ved Finn Rehnstrøm. 73. bd., 1969, s. 73-79. 50 øre.

850.

Klon- og individvariation i nellike. Ved Karen Dalbro og Finn Rehnstrøm. 73. bd., 1969, s. 141-147. 50 øre.

863.

Indflydelse af lave temperaturer på blomstringen af Aphelandra squarrosa. Ved 0. Voigt Christensen. 73. bd., 1969, s. 351-366. 50 øre.

865.

Afstandsforsøg med frøfreesia. Ved Kresten Jensen og H. P. Bendixen. 73. bd., 1969, s. 378-381. 50 øre.

871.

Bladanalyser hos Asparagus plumosus. Ved Poul Hansen. 73. bd 1969, s. 464-470. 50 øre.

889.

Frøavlstekniske undersøgelser i Asparagus plumosus Baker. Ved A. Thuesen. 74. bd. 1970, s. 157-163. 75 øre.

899.

Langdagsbehandling af nelliker. Ved Kresten Jensen og Andreas Bjerregaard. 74. bd. 1970, s. 289-300. 75 øre.

902.

Kulturforsøg med Gerbera. I. Afbladning. 74. bd. 1970, s. 318-325. 75 Øre.

905.

Virkning af forskellige knibnings- og drivningstidspunkter på kvalitet og blomstring hos 3 azaleasorter (Rhododendron simsii Planch). Ved 0. Voigt Christensen. 74. bd. 1970, s. 356-366. 75 Øre.

929.

Dagforlængelse og assimilationslys til miniaturenelliker. Ved H. E. Kresten Jensen og Andreas Bjerggaard. 74. bd. 1970, s. 605-611. 75 øre.

936.

Forskellig minimum luft- og jordtemperatur kuldioxydtilførsel, skygning og skæring til Asparagus plumosus Bak. Ved M. G. Amsen, V. Aa. Hallig og Niels Bredmose. 75. bd. 1971, s. 57-70. 75 øre.

956.

Standardiseret dyrkning af potteplanter. I. Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo'. Ved 0. Voigt Christensen. 75. bd. 1971, s. 322-336. 75 øre.

957.

Nogle tørvetypers indflydelse på væksten hos Hedera canariensis Willd, 'Gloire de Marengo' og Codiaum variegatum Glume 'Gedulgig' og 'Hollufiana'. Ved 0. Voigt Christensen. 75. bd. 1971, s. 337-348. 75 øre.

960.

Kulturforsøg med Gerbera. II. Undervarme og forskellige plantemetoder. Ved Finn Rehnstrøm og Karen Dalbro. 75. bd. 1971, s. 381-386. 75 øre.

962.

Temperaturens indflydelse på vækst og blomstring hos knoldfreesia. Ved H. E. Kresten Jensen og H. P. Bendixsen. 75. bd. 1971, s. 411-420. 75 øre.

967.

Virkning af forskellige gødningstilførsler på kvalitet og blomstring hos 3 azaleasorter (Rhododendron simsii Planch). 75. bd. 1971, s. 466-482. 75 øre.

979.

Afskårne rosers holdbarhed 1. Holdbarhed og videre udvikling efter skæring på forskellige udviklingstrin. 75. bd. 1971, s. 591-956. 75 øre.

996.

Morphological studies on the growth and flower formation of Anthurium scherzerianum Schott and Anthurium andreanum Lind. Ved 0. Voigt Christensen. 75. bd. 1971, s. 793-799. 75 øre.

999.

Kulturforsøg med Gerbera III. Individvariation og andre årsager til forsøgsfejl. Ved Karen Dalbro og K. Dorph-Petersen. 75. bd. 1971, s. 817-825. 75 øre.

1005.

Indflydelse af forskellig minimum lufttemperatur, skygge, bundbeskæring, skæringshyppighed og planteafstand på udbytte og kvalitet hos Asparagus plumosus Baker. 76. bd. 1972, s. 22-37. 75 øre.

1012.

Afskårne rosers holdbarhed II. Køleopbevarings indflydelse på rosers holdbarhed og videre udvikling. Ved H. E. Kresten Jensen og Willy Hansen. 76. bd. 1972, s. 117-120. 75 øre.

1016.

Lysintensitet under dagforlængelse til nelliker. Ved H. E. Kresten Jensen. 76. bd. 1972, s. 156-166. 75 øre.

1032.

Knoldens stilling i jorden og læggedybdens indflydelse på vækst og blomstring hos Freesia hybrida hort. Ved H.-E. Kresten Jensen. 76. bd. 1972, s. 378-382.

1042.

Forskellige kalium-, calcium- og magnesiumniveauers indflydelse på udbytte, kvalitet og næringsstofindhold hos Asparagus plumosus Baker. Ved Niels Bredmose og og Poul Hansen. 76 bd., 1972, s. 528-540.

1043.

Knibningstidspunkt for Euphorb'a pulcherrima Willd. 'Annette Hegg' ved naturlig daglængde og kortdagsbehandling. Ved 0. Voigt Christensen. 76. bd., 1972, s. 541-550.

1057.

Kemisk vækstregulering af potteplanter. Erik Andriansen. 76. bd. 1972. s. 725-841.

1065.

Rodbeskæring ved prikling af Anthurium scherzerianum Schott. Ved O. Voigt Christensen. 77. bd. 1973, s. 71-73. 1.50 kr.

1078.

Programmeret plantedyrkning. Ved Niels Bredmose. 77. bd. 1973, s. 200-205. 1.50 kr.

1082.

Produktionstidens årlige variation hos Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo'. Ved O. Voigt Christensen 77. bd. 1973, s. 224-231. 1.50 kr.

1085.

Høstmetodens og optagningstidspunktets indflydelse på knoldtilvæksten hos Freesia hybrida hort. Ved H.-E. Kresten Jensen. 77. bd. 1973, s. 255-261. 1.50 kr.

1093.

Planteafstande og knibningers indflydelse på stilkudbytte, kvalitet og økonomi hos nelliker. Ved H.-E. Kresten Jensen. 77. bd. 1973, s. 337-351. 1.50 kr.

1116.

Tidspunktet for stikning i forhold til knibning for Euphorbia pulcherrima Willd. 'Annette Hegg'. Ved O. Voigt-Christensen. 77. bd. 1973, s. 573-579. 1.50 kr.

1134.

Plantetæthedens og grundstammens indflydelse på udbytte og kvalitet hos tre sorter af væksthusroser. Ved Lise Tillge, H.-E. Kresten Jensen og Niels Bredmose. 78. bd. 1974, s. 53-66. 1.50 kr.

1149.

Standardiseret dyrkning af potteplanter II. Codiaeum variegatum Blume 'Geduldig'. Ved O. Voigt Christensen. 78. bd. 1974, s. 217-229. 1.50 kr.

1150.

Vandingsmådens, vandmængdens og topdressingens indflydelse på udbytte og kvalitet hos 2 sorter af væksthusroser. Ved H.-E. Kresten Jensen. 78. bd. 1974, s. 230-234. 1.50 kr.

1158.

Retardering af Pachystachys lutea med A.R-85, Ethrel og CCC. Ved Erik Adriansen. 78. bd. 1974, s. 331-341. 1.50 kr.

1171.

Indflydelse af knoldstørrelse og læggetæthed på vækst, blomstring og økonomi hos to sorter af knoldfreesia (Freesia x hybrida). Ved Niels Bredmose. 78. bd. 1974, s. 469-482. 1.50 kr.

1186.

Afskårne rosers holdbarhed III. Ved Grethe Clausen og Kristian Kristensen. 78. bd. 1974, s. 666-670. 1.50 kr.

1187.

Afskårne rosers holdbarhed IV. Ved Grethe Clausen og Kristian Kristensen. 78. bind. 1974, s. 671-676. 1.50 kr.

1188.

Afskårne rosers holdbarhed V. Ved Grethe Clausen og Kristian Kristensen. 78. bd. 1974, s. 677-681. 1.50 kr.

1221.

Produktionstidens årlige variation hos Kalanchok blossfeldiana. Ved O. Voigt Christensen. 79. bd. 1975, s. 357-377. 3.25 kr.

1231.

Temperatur- og gødningsprogram til Euphorbia pulcherrima Willd 'Annette Hegg' ved naturlig daglængde. Ved A. Magle Pedersen. 79. bd. 1975, s. 449-458. 2.00 kr.

1232.

The influence of low temperatur on flowering of Beloperone, Crossandra, Jacobinia and Mackaya. Ved O. Voigt Christensen. 79. bd. 1975, s. 459-462. 2.00 kr.

1233.

Standarddyrkning af Crossandra infundibuliformis (L) Nees 'Mona Wallhed'. Ved A. Magle Pedersen. 79. bd. 1975, s. 463-473. 2.00 kr.

1234.

Standarddyrkning af Pachystachys lutea Nees. Ved A. Magle Pedersen. 79. bd. 1975, s. 474-480. 2.00 kr.

1236.

Planteparasitære nematoder i rosenkulturer i danske væksthuse. Ved Jørgen Jakobsen. 79. bd. 1975, s. 489-494. 2.00 kr.

1251.

Virkning af SADH og ethephon på Crossandra infundibuliformis 'Mona Wallhed'. Ved Erik Adriansen. 80. bd. 1976, s. 31-40. 2.00 kr.

1259.

Produktionstidens årlige variation hos Codiaeum variegatum. Ved O. Voigt Christensen. 80 bd. 1976, s. 140-144. 2.00 kr.

1260.

The seasonal variations in growth of Codiaeum variegatum under greenhouse conditions. Ved O. Voigt Christensen. 80. bd. 1976, s. 145-151. 2.00 kr.

1267.

Standarddyrkning af Euphorbia pulcherrima 'Annette Hegg' ved naturlig daglængde. Ved A. Magle Pedersen og Erik Moes. 80. bd. 1976, s. 221-231. 2.00 kr.

1280.

Programmering af knoldfreesia I. Temperaturforbehandling, kølebehandlings varighed samt belysning af knoldene under kølebehandling. Ved Niels Bredmose. 80. bd. 1976, s. 381-390. 2.00 kr.

1293.

Udvikling af standardprogram for dyrkning af Dipladenia sanderi 'Rosea'. Ved Erik Moes og Ove Berendt. 80. bd. 1976, s. 515-524. 2.50 kr.

1354.

Optimale niveauer af kvælstof og kalium hos Asparagus plumosus bestemt ved jord- og planteanalyse. Ved Poul Hansen og Niels Bredmose. 1977. 81. bd., s. 257-270. 5,00 kr.

1365.

Retardering af vækst hos Beloperone guttata med ethephon og ancymidol. Ved Erik Adriansen. 1977. 81. bd., s. 381-384. 5,00 kr.

1367.

Undersøgelser af vækstfaktorer ved produktion af potteplanter (Hedera) i væksthus. I. Metoder og udbytter. Ved Jens Willumsen og A. Magle Pedersen. 1977. 81. bd., s. 397-408. 5,00 kr.

1368.

Undersøgelser af vækstfaktorer ved produktion af potteplanter (Hedera) i væksthus. II. Årstidsbestemte variationer i vækst, næringsstofoptagelse og tørstof/friskvægt forhold ved varierende tilførsel af N, P og K. Ved Bodil Friis-Nielsen. 1977. 81. bd., s. 409-429. 7,50 kr.

1370.

Undersøgelser af vækstfaktorer ved produktion af potteplanter (Hedera) i væksthus. III. V periodens længde i relation til lysmængde og lystid. Ved Bodil Friis-Nielsen. 1977. 81. bd., s. 431-438. 5,00 kr.

1381.

Energiforbrug hos snitchrysanthemum ved forskellige dyrkningstemperaturer. Ved Erik Adriansen. 1978. 82. bd., s. 31-40. 5,00 kr.

1387.

Vurdering af nogle nellikekloners og -sorters dyrkningsværdi. Ved Niels Bredmose. 1978. 82. bd., s. 109-116. 5,00 kr.

1391.

Undersøgelser af vækstfaktorer ved produktion af potteplanter (Hedera) i væksthus. IV. Sammenligning af indstråling i og uden for et væksthus. Ved Frank Hejndorf og Kristian Kristensen. 1978. 82. bd., s. 165-172. 5,00 kr.

1416.

Sammenligning af virusfrie kloner af Pelargonium x hortorum sorter. Ved O. Voigt Christensen. 1978. 82. bd., s. 419-424. 5,00 kr.

1418.

Virkning af ethephon og ancymidol hos Fuchsia x hybrida. Ved Erik Adriansen. 1978. 82. bd., s. 429-432. 5,00 kr.

1457.

Kemisk knibning af azalea med Off-Shoot-O, Atrinal og UBI-P293. Ved Erik Adriansen. 1979. 83. bd., s. 205-212. 6,00 kr.

1471.

Hviletemperaturens virkning på udbytte og økonomi i væksthusroser, Rosa L. Ved H. E. Kresten Jensen. 1979. 83. bd., s. 432-440. 6,00 kr.

1505

Virkning af temperatur og luftfugtighed i hvileperioden på udbyttet i væksthusroser, Rosa L. Ved H. E. Kresten Jensen. 84. bd. 1980, s. 229-236.

1506

Virkning af afløvning i hvileperioden på udbyttet i væksthusroser, Rosa L. Ved H. E. Kresten Jensen. 84. bd. 1980, s. 237-244.

1516

Dværgsyge og klorotisk spætning hos chrysanthemum. Etablering af sunde chrysanthemumplanter og køleopbevaring af chrysanthemum, nelliker og pelargonier i rørglas. Ved Niels Paludan. 84. bd. 1980, s. 349-360.

1520

Virkning af daglængde og tilførselsmetode for ancymidol på blomstring og vækst hos Clerodendrum thomsoniae Balf. f. Ved Erik Adriansen. 84. bd. 1980, s. 399-414.

1529

Virkning af vækstretarderende stoffer på blomsterstilken hos Paphiopedilum Pfitz. Ved Erik Adriansen. 84. bd. 1980, s. 531-536.

1556

Årsager til split hos småblomstrende snitchrysanthemum. Ved Erik Adriansen. 85. bd. 1981, s. 245-257.

1558

Undersøgelser af vækstfaktorer ved produktion af potteplanter (Hedera) i væksthus. V. Introduktion af et kvantitativt gødskningssystem til væksthuskulturer. Ved Jens Møller Nielsen og Jens Willumsen. 85. bd. 1981, s. 259-279.

1576

Holdbarheden hos Hibiscus rosasinensis og Begonia 'Nixe' efter udsættelse for høje og lave temperaturer. Ved Jens Rystedt. 86. bd. 1982, s. 31-36.

1577

Holdbarheden hos Hibiscus rosasinensis og Begonia 'Nixe' efter ophold i mørke. Ved Jens Rystedt. 86. bd. 1982, s. 37-46.

1596

Holdbarhed hos afskårne blomsterstande af Euphorbia leucocephala Lotsy. Ved Niels Bredmose. 86. bd. 1982, s. 205-210.

1611

Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don. Virus attack in Danish cultures, survey and diagnosis. Ved Helge Bjerre. 86. bd. 1982, s. 389-398.

1612

Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don. Virus attack in Danish cultures, survey and diagnosis. Ved Niels Paludan og J. Begtrup. 86. bd. 1982, s. 399-404.

S 1624

Potteplanters holdbarhed. Et litteraturstudium over forhold, der påvirker potteplanters holdbarhed. Ved Jens Rystedt og Lars Høyer. 86. bd. 1982, s. 520.

1635

Udvælgelse af kloner hos Pelargoniumzonalehybrider. Ved Ole Voigt Christensen. 87. bd. 1983, s. 47-56.

1645

Virkninger af kuldioxydtilførsel og igangsætningstidspunkter på udbytte og økonomi i væksthusroser, Rosa L. Ved H. E. Kresten Jensen. 87. bd. 1983, s. 153-166.

1646

Virkning af gødskningsperioder, Reducymol og Atrinal hos 2 Aeschynanthusarter. Ved Erik Adriansen og Henny Andersen. 87. bd. 1983, s. 167-177.

S1657

Potteplanters følsomhed over for vinddrift af bladherbicider. Ved Georg Noye. 87. bd. 1983, s. 300-301.

1678

Navngivning af dyrkede havebrugsplanter. Ved Poul Erik Brander. 87. bd. 1983, s. 515-526.

1685

Potteplanteproduktion, klima og energiforbrug i isolerede væksthuse. Ved Helge Bjerre og Marius G. Amsen. 87. bd. 1983, s. 581-596.

1686

Atrinalbehandling af rodede ledstiklinger af Aeschynanthus hildebrandii og Aeschynanthus speciosus. Ved Erik Adriansen og Henny Andersen. 87. bd. 1983, s. 597-604.

1709

Virkning af temperatur, vandingshyppighed, gødningssammensætning og spagnumtype på Saintpaulia. Ved Henny Andersen. 88. bd. 1984, s. 183-192.

1743

Knop-, blomster- og bladfald hos Hibiscus rosasinensis forårsaget af atylen og mørke. Ved Lars Høyer. 88. bd. 1984, s. 489-502.

1779

Udvælgelse af kloner af Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don. Ved Anne-Mette Bech, Ole Voigt Christensen og Carl-Otto Ottosen. 89. bd. 1985, s. 185-189.

1781

Inactivation of Kalanchoe latent virus stram 1 in Kalanchoe using heat treatment and meristem-tip culture. Ved Niels Paludan. 89. bd. 1985, s. 191-195.

1791

Inactivation of tobacco mosaic virus in Aeschynanthus hildebrandii by means of heat treatment, chemotherapy and meristemtip culture. Ved Niels Paludan. 89. bd. 1985, s. 273-278.

1812

Retardering af blomsterstilkenes vækst med ancymidol, piproctanyliumbromid og daminozid hos 9 sorter småblomstrende snitkrysantemum. Ved Erik Adriansen. 89. bd. 1985, s. 435-444.

1813

Mindre blomsterstandshøjde og -diameter med Alar 85 hos 9 sorter småblomstrende snitkrysantemum. Ved Erik Adriansen. 89. bd. 1985, s. 445-452.

1814

Residues of ancymidol cultivating Aeschynanthus in recirculating nutrient solution. Ved Erik Adriansen og Peder Odgaard. 89. bd. 1985, s. 453-458.

Meddelelser

656.

Sentudplantede Chrysanthemum i væksthus (A), uds. 9. februar 1961, 65. bd., s. 542.

730.

Kortdagsbehandling af julebegonia (Begonia x cheimantha Everett). (A), uds. 19. marts 1964, 68. bd., s. 881.

735.

Forskellige bedtyper og planteafstande til Asparagus plumosus nanus. (A). Uds. 27. august 1964. 68 bd., s. 899.

757.

Blomstringsregulering af Aphelandra squarrosa Nees 'Dania'. (A), uds. 9. september 1965, 69. bd., s. 596.

774.

Jordtyper, kvælstofgødning og vanding til Asparagus plumosus. Uds. 10. marts 1966, 70. bd, s. 403.

848.

Drys hos forskellige grentyper af Asparagus plumosus. Uds. 18. juli 1968, 73. bd., s. 133.

870.

Automatisk vanding til Hedera canariensis 'Marengo'. Uds. 27. februar 1969.

872.

Afstandsforsøg med frøfreesia. Uds. 13. marts 1969.

895.

Afbladning af Gerbera. Uds. 18. september 1969.

902.

Undervarme, kuldioxyd, lufttemperatur, skygning og skæring til Asparagus plumosus. Uds. 6. november 1969.

910.

Langdagsbehandling af nelliker. Uds. 26 februar 1970.

935.

Blomstringsdato i forhold til knibning og drivningstidspunktet hos 3 azaleasorter Uds. 11. juni 1970.

949.

Standardiseret dyrkning af Hedera canriensis 'Gloire de Marengo'. Uds. 3. september 1970.

953.

Plantemetoder til Gerbera. Uds. 15. oktober 1970.

955.

Temperatur til knoldfreesia. Uds. 22. oktober 1970.

978.

Afskårne rosers holdbarhed og videre udvikling efter skæring på forskellige udviklingstrin. Uds. 25. marts 1971.

985.

Stenuld som stikkesubstrat. Uds. 22. a 1971.

1005.

Køleopbevaring af afskårne roser. Uds. 26. august 1971.

1011.

Sortsforsøg med knoldfreesia 1968-70. Uds. 21. oktober 1971.

1017.

Afprøvning af stammer af Anthurium scherzerianum Schott. Uds. 2. december 1971.

1045.

Stikke- og knibningstidspunkt for Euphorbia pulcherrima Willd. 'Annette Hegg' ved naturlig daglængde. Uds. 6. juli 1972.

1046.

Knibningstidspunkt for Euphorbia pulcherrima Willd. 'Annette Hegg' i forhold til kortdagsbehandling. Uds. 6. juli 1972.

1047.

Hortensie-ringmosiak. Uds. 13. juli 1972.

1102.

Bekæmpelse af Radopholus similis i Maranta tricolor og M. makoyana. Uds. 2. august 1973.

1103.

Stikning af Eupborbia pulcherrima Willd. 'Annette Hegg på forskellige tidspunkter i forhold til knibning. Uds. 2. august 1973.

1106.

Årstidens indflydelse på kulturens varighed hos Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo'. Uds. 30. august 1973.

1111.

Plantetæthedens og grundstammens indflydelse på udbytte og kvalitet hos tre sorter af væksthusroser. Uds. 18. oktober 1973.

1214.

Energireduktion ved anvendelse af fleksibelt skyggevæv og temperaturprogrammer i forsøg med Asparagus plumosus. Uds. 14. august 1975.

1228.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Ficus elástica. Uds. 16. oktober 1975.

1229.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Solanum capsicastrum. Uds. 16. oktober 1975.

1230.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Capsicum ánnuum. Uds. 23. oktober 1975.

1239.

Temperatur til Ficus elastica 'Robusta'. Uds. 20. november 1975.

1242.

Temperatur til Kongevin (Rhoicissus rhomboidea). Uds. 4. december 1975.

1243.

Temperatur til Codiaeum variegatum 'Geduldig'. Uds. 4. december 1975.

1244.

Temperatur til Dieffenbachia picta 'Exotica Perfection'. Uds. 15. januar 1976.

1254.

Temperatur til Crossandra infundibulisformis 'Mona Walhed'. Uds. 19. februar 1976.

1255.

Temperatur til Hedera canariensis 'Gloire de Marengo'. Uds. 19. februar 1976.

1256.

Temperatur til Nephrolepis exaltata 'Rooseveltii'. Uds. 26. februar 1976.

1259.

Sammensætning og styring af næringsstofopløsninger til potteplanter i rindende vand. Uds. 11. marts 1976.

1260.

Temperatur til Philodendron 'Tuxla'. Uds. 11. marts 1976.

1261.

Temperatur til Pachystachys lutea. Uds. 18. marts 1976.

1262.

Temperatur til Hibiscus rosasinensis. Uds. 25. marts 1976.

1272.

Retardering af vækst hos potteplanter dyrket i rindende vand. Uds. 13. maj 1976.

1273.

Standardiseret dyrkning af Dipladenia 'Rosea'. Uds. 13. maj 1976.

1288.

Programmeret dyrkning af Asparagus plumosus. Uds. 8. juli 1976.

1294.

Blomsterinduktion hos bromeliaceer med Ethrel. Uds. 29. juli 1976,

1296.

Temperaturens indflydelse på vækst og efterfølgende blomsterinduktion hos Vriesea splendens. Uds. 12. august 1976.

1297.

Temperaturens indflydelse på vækst og efterfølgende blomsterinduktion hos Guzmania minor 'Orange'. Uds. 12. august 1976.

1298.

Temperatur til Pelargonium x hortorum, 'Amanda'. Uds. 26. august 1976.

1300.

Temperatur til Dipladenia sanderi 'Rosea' Uds. 26. august 1976.

1305.

Virkning af Ethrel på Brunfelsia pauciflora var. calycina. Uds. 23. september 1976.

1312.

Registrerede produktionstider og arealforbrug his Stephantis floribunda. Uds. 11. november 1976.

1319.

Standardiseret dyrkning af Pelargonium x hortorum. Uds. 3. februar 1977.

1320.

Standardiseret dyrkning af Allamanda cathartica var. hendersonii. Uds. 3. februar 1977.

1321.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos knebne Pachystachys lutea. Uds. 10. februar 1977.

1322.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos uknebne Pachystachys lutea. Uds. 10. februar 1977.

1328.

Standardiseret dyrkning af Clerodendrum thomsoniae. Uds. 3. marts 1977.

1334.

Registrerede produktionstider og arealfrobrug hos Primula x vulgaris og Primula x veris. Uds. 24. marts 1977.

1339.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Hibiscus rosasinensis. Uds. 7. april 1977.

1340.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Hibiscus rosasinensis 'Moonlight'. Uds. 7. april 1977.

1341.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Dieffenbachia maculata 'Exotica Perfection'. Uds. 21. april 1977.

1344.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Ficus benjamina. Uds. 28. april 1977.

1345.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Fuchsia x hybrida. Uds. 26. april 1977.

134x.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Monstera deliciosa. Uds. 5. maj 1977.

1349.

Sortsforsøg med knoldfreesia. Uds. 5. maj 1977.

1354.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos julekaktus og påskekaktus. Uds. 19. maj 1977.

1358.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Dipladenia sanderi 'Rosea'. Uds. 2. juni 1977.

1359.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Browallia speciosa. Uds. 9. juni 1977.

1360.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Cissus antarctica (Russervin). Uds. 9. juni 1977.

1361.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Cissus rhombifolia (Kongevin). Uds. 16. juni 1977.

1366.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Nerium oleander. Uds. 30. juni 1977.

1372.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Pelargonium x hortorum. Uds. 11. august 1977.

1373.

Retardering af vækst hos Beloperone med Ethrel og Reducymol. Uds. 18. august 1977.

1375.

Energiforbrug hos snitchrysanthemum ved forskellige dyrkningstemperaturer. Uds. 29. september 1977.

1388.

Virkning af hvile, undervarme og igangsætningstemperatur på udbyttet i væksthusroser. Uds. 26. januar 1978.

1396.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Peperomia obtusifolia 'U.S.A.'. Uds. 9. marts 1978.

1398.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Nephrolepsis exaltata 'Bostoniensis' og 'Rooseveltii'. Uds. 16. marts 1978.

1399.

Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Scindapsus aureus. Uds. 16. marts 1978.

1400.

Virkning af Ethrel og Reducymol hos Fuchsia. Uds. 30. marts 1978.

1439.

Holdbarhed hos første flors-roser. Uds. 27. juli 1978.

1445.

Temperatur til væksthusroser under hvilen. Uds. 17. august 1978.

1452.

Kemisk knibning af azalea. Uds. 14. september 1978.

1475.

Dobbelt glæde af afskårne roser. Uds. 8. marts 1979.

1523.

Klimaforhold i væksthusrosernes hvileperiode. Uds. 6. december 1979.

1557

Afskårne roser kan lagres en måned ved lavt tryk. 5. juni 1980.

1562

Kuldioxyd til roser. 10. juli 1980.

1629

Virkning af nogle holdbarhedsmidler på afskårne roser efter 4 døgns køl. 8. oktober 1981.

1648

Kuldioxyd til roser i væksthus øger indtjeningen. 28. januar 1982.

1659

Dyrkning af potteplanter på undervandingsmåtter, dækket med perforeret plasticfolie. 15. april 1982.

1660

Året rundt produktion af knoldfreesia 'Ballerina'. 15. april 1982.

1676

Fremstilling af sundt kernemateriale af havebrugsplanter. 10. juni 1982.

1694

Viroser i pelargonier. 26. august 1982.

1696

Året rundt produktion af knoldfreesia 'Golden Melody'. 25. november 1982.

1697

Virkning af atylen og lysmangel på Hibiscus rosasinensis. 2. december 1982.

1744

Forsøg med holdbarhedsmidler og »knusning« eller »kogning« hos snit-Chrysanthemum. 1. september 1983.

 

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16