Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

II. Havebrug - 8. Blomsterløg

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: II. Havebrug - 8. Blomsterløg
Beretninger Meddelelser

Beretninger

659.

Forsøg med forskellig opbevaringstemperatur til læggeløg af tulipaner 1954-60. Ved Erling Rasmussen. 66. bd., 1963, s. 848-861. 50 øre.

681.

Forsøg med forskellig læggeafstand til tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 67. bd., 1964, s. 797-814. 50 øre.

688.

Forsøg med forskellige materialer til dækning af tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 68. bd., 1964, s. 196-208. 50 øre.

727.

Forsøg med tvungen nedvisning, forskellig optagningstid og særlig høj opbevaringstemperatur til tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 69. bd., 1965, s. 314-319. 50 øre.

749.

Ukrudtsbekæmpelse i blomsterløg 1956-64. Ved J. Bakkendrup-Hansen og Erling Rasmussen. 70. bd., 1966, s. 34-42. 50 øre.

777.

Læggetidsforsøg med tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 71. bd., 1967, s. 1-10. 50 øre.

974.

Afprøvning af forskellige midler til forebyggelse eller bekæmpelse af tulipan-grå­skimmel 1964-1968. Ved Erling Rasmussen. 75. bd. 1971, s. 555-562. 75 øre.

1008.

Desinfektion af jord forud for lægning af tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 76. bd. 1972, s. 55-62. 75 øre.

1076.

Vanding af tulipaner 1956-70. Ved Erling Rasmussen. 77. bd. 1973, s. 184-190. 1.50 kr.

1100.

Dækningsforsøg i tulipaner. dækketidspunkt og dæklagets tykkelse. Ved Erling Rasmussen. 77. bd. 1973, s. 399-410. 1.50 kr.

1145.

Forskellige kvælstofgødninger til tulipaner 1966-1971. Ved Erling Rasmussen. 78. bd.1974, s. 183-190. 1.50 kr.

1161.

Afsvampning af tulipanløg, afsvampningstid og afsvampningens varighed. Ved Erling Rasmussen. 78. bd. 1974, s. 369-378. 1.50 kr.

1192.

Overskud af bor som årsag til svedne bladspidser under drivning af tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 79. bd. 1975, s. 10-12. 1.50 kr.

1197.

Drivning af tulipaner ved kunstlys 1969-1973. Ved Erling Rasmussen. 79. bd. 1975, s. 63-68. 1.50 kr.

1250.

Afstandsforsøg og forsøg med 1. og 2. års kulturer af narcisser, kombineret med forskellig læggetid og forskellig afstand. Ved Erling Rasmussen 80. bd. 1976, s. 20-30. 2.00 kr.

1262.

Augustasyge hos tulipaner. Markundersøgelse af tobak nekrose virus (TNV) og dets vektor, Olpidium brassicae. Ved Lene Lange. 80. bd. 1976, s. 153-169. 2.00 kr.

1265.

Opbevaringsforsøg med læggeløg af narcisser. Ved Erling Rasmussen. 80. bd. 1976, s. 204-210. 2.00 kr.

1268.

Forsøg med forskellige dækningsmaterialer til narcisser 1969-1973. Ved Erling Rasmussen. 80. bd. 1976, s. 232-238. 2.00 kr.

1270.

Drivning af tulipaner, dyrkningssubstrat og kassehøjde. Ved Erling Rasmussen. 80. bd. 1976, s. 258-262. 2.00 kr.

1298.

Virkning af N, P og K. samt K som svovlsurt eller klorsurt kali på udbyttet af drivløg i tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 80. bd. 1976, s. 569-574. 2.50 kr.

1383.

Virkning af forskellige opbevaringstemperaturer og disses varighed på drivtid og kvalitet af tulipaner ved 5° drivning. Ved Erling Rasmussen. 1978. 82. bd., s. 55-68. 5,00 kr.

1417.

Forsinket lægning af tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 1978. 82. bd., s. 425-428. 5,00 kr.

1445.

Virkning af to sorteringsmetoder til forbedring af udlægsmaterialet af tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 1979. 83. bd., s. 101-110. 6,00 kr.

1498

Selektion i tulipansorten 'Brilliant Star'. Ved Erling Rasmussen. 84. bd. 1980, s. 163-168.

1575

Læggemetoder og -afstande ved to kvælstofniveauer til tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 86. bd. 1982, s. 23-30.

1593

Hindring af strækningsvækst i øverste internodie på afskårne tulipaner ved hjælp af ethephon. Ved Erling Rasmussen. 86. bd. 1982, s. 185-188.

1678

Navngivning af dyrkede havebrugsplanter. Ved Poul Erik Brander. 87. bd. 1983, s. 515-526.

1757

Tulipaner som en- og toårige kulturer. Ved Erling Rasmussen. 88. bd. 1984, s. 633-638.

Meddelelser

629.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i tulipaner 1956-59 (A), uds. 12. november 1959, 64. bd., s. 701. 2. ændrede oplag 18. november 1965.

645.

Forsøg med forskellig læggeafstand til tulipaner (A), uds. 18. august 1960, 65. hd., s. 182.

724.

Forsøg med forskellige materialer til dækning af tulipaner 1957-63. (A), uds. 16. januar 1964, 68. bd., s. 723.

791.

Læggetidsforsøg med tulipaner 1960-65. Uds. 25. august 1966, 70. bd., s. 546.

966.

Forsøg med forskellig optagningstid for tulipaner 1966-69. Uds. 21. januar 1971.

987.

Virussygdomme hos tulipaner. Uds. 6. maj 1971.

1002.

Desinfektion af jord forud for lægning af tulipaner. Uds. 12. august 1971.

1082.

Dækningsforsøg i tulipaner, dækketidspunkt og dæklagets tykkelse, 1964-71. Uds. 26. april 1973.

1118.

Forskellige kvælstofgødninger til tulipaner 1966-71. Uds. 17. januar 1974.

1149.

Afsvampning af tulipanløg, afsvampningstid og varighed. 1957-73. Uds. 20. juni 1974.

1164.

Overskud af bor som årsag til svedne bladspidser under drivning af tulipaner. Uds. 26. september 1974.

1169.

Drivning af tulipaner ved kunstlys 1969-73. Uds. 7. november 1974.

1209.

Afstandsforsøg og 1. og 2. års varighed af narciskultur. Uds. 10. juli 1975.

1219.

Opbevaringsforsøg med læggeløg af narcisser. Uds. 11. september 1975.

1231.

Forsøg med forskellige dækningsmaterialer til narcisser 1969-73. Uds. 23. oktober 1975.

1232.

Drivning af tulipaner, dyrkningssubstrat og kassehøjde. Uds. 30. oktober 1975.

1267.

Gødningsforsøg med tulipaner. 1969-73. Uds. 29. april 1976.

1367.

5° drivning af tulipaner, 1970-75. Uds. 7. juli 1977.

1403.

Forsinket lægning af tulipaner. Uds. 6. april 1978.

1428.

Rationalisering af tulipandyrkning ved sortering af udlægsmaterialet. Uds. 22. juni 1978.

1641

En metode til at undgå for kraftig strækningsvækst hos afskårne tulipaner. 26. november 1981.

1728

Lad tulipanerne starte 5° drivningen med 1 uge ved 13° i spirerum. 23. juni 1983.

1798

Tulipaner som en- og toårige kulturer. 30. august 1984.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16