Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-09-2016

Info-planter - - Frøavleren nr. 6, 2002

Oprettet: 12-03-2007

Spinathøst og tørring


Danmark har optimale betingelser for frøavl af spinat og mange andre arter af havefrø. Meget lys, lange dage, moderat havklima, god jord og dygtige planteavlere. Malurten er høstperioden i august. August er måneden med mest nedbør i Danmark.

Så snart der kan høstes, skal vi høste, måske får vi ikke chancen igen - vi skal være på dupperne. I disse situationer er der også risiko for, at der fejlvurderes/handles overilet.

Spinat modner, alt efter såtid og sort, fra slutningen af juli til medio august.

Høstmetode
 1. Skårlægning
 2. Høst på roden uden nedvisning
 3. Høst på roden med nedvisning

Meget kort busket hybrid spinat -høstes på roden

Skårlægning
Spinat skårlægges, når frøene midt på frøstænglerne er blevet grålige og faste. Herefter vejres skåret ca. 14 dage. Spinat er ret spildsom ved fuldmodenhed, især når planterne er fugtige. Skårlæg derfor efter kl. 1300.

Høst på roden uden nedvisning
Høst på roden uden nedvisning anvendes ved ensartet modning og ved afgrøder < 60-70 cm. Denne metode er i dag den mest anvendte hos Jensen Seeds.

Høst på roden med nedvisning
Anvendes ved uens modne afgrøder < 60-70 cm, eller hvis vejret ikke tillader skårlægning. Nogle dage efter normalt skårlægningstidspunkt kan spinat nedvisnes med 2,0 l Reglone + 0,1% Lissapol pr. ha og mindst 400 l vand. Mejetærskning ca. 10 dage efter nedvisning.

Tærskning

 • Broafstand for ca. 16 mm
 • Broafstand bag ca. 8 mm
 • Oversold 8-9 mm
 • Undersold ca. 7 mm
 • Cylinderhastighed (afhængig af diameter) ca. 20 mm pr. sekund eller 500-700 omdr./min.

Ved høj vandprocent >18 nedsættes cylinderhastighed yderligt, og solddiameter og broafstand øges lidt for at undgå beskadigelse af frøkimen.

Husk ved såning at tilpasse antal af hunrækkerne, således at skærebordet fyldes i fuld bredde. Hvis man bruger en 30 fods mejetærsker, skal man så 18 rk. hunlinie. Sår man 20 rk., har man en rest på 2 rk. Disse rækker fylder ikke tærskeværket og sold ordentligt, og materialet bliver slået meget i stykker med kim/frøbeskadigelse til følge.

Typiske beskadigelser ved spinatfrø

Flækkede frøskaller:

 • For meget over returen
 • Undersold lukket for meget
 • For høj cylinderhastighed
 • Broafstand bag for lille

Kimbeskadigelse (se billedet))

 • Tærskning med standardindstilling ved umodne frø
 • Våd vare med vandprocent >18%
 • Fejlindstilling som nævnt ved flækkede frøskaller

Efterbehandling
Spinat skal hurtigst muligt tørres ned til en relativ fugtighed på 60%. Maksimum temperatur på tørringsluft er 320C.

Jensen Seed's recept på effektiv tørring:

Forstørret, gennemskåret og indfarvet spinatfrø. Det yderste brune er frøskallen. Det hvide er endosperm. den orange del, som ligger mellem kimhvid og frøskallen, er kimen eller embryo. Man kan tydeligt se, at kimen er knækket (rodspidsen). Det mørkeorange er dødt væv.

 


Hybrid spinat - lige før skårlægning.


 

 1. Hurtig og jævn indlægning på plantørreri straks efter høst med max højde på 1,25 meter
 2. 1500 m3 luft pr. time pr. ton frø med tryk af 100 mm vandsøjle
 3. Lille afstand mellem sidekanaler. Max. 35-40 cm med evt. blindbuer imellem for at undgå våde lommer
 4. Kold luft de første 24 timer (stabilisering)
 5. Tilsæt varme og sænk luftens relative fugtighed om natten med 40% og om dagen med 30%. Hæves temperaturen 1 grad, resulterer det i 4% sænkning af luftens relative fugtighed. Med andre ord: om dagen tilsættes 7,50C og om natten ca. 100C (nedtørring)
 6. Ved for meget kondensdannelse i det øverste lag nedsættes varmen evt. yderligere om dagen
 7. Tør partiet ned til relativ fugtighed på 50%, idet frø altid slår sig. (stabilisering)
 8. Køl partiet ned med kølig formiddagsluft. Husk at forskellen mellem frøet og køleluftens temperatur ikke må være over 100C ellers dannes kondens.
 9. Når varen er nedkølet, lukkes spjæld og blæserens indsugning
 10. Ved uensartet vandindhold må bunken graves igennem
 11. Brug digitalt termometer/hygrometer med kabel. Købes i byggemarked for kr. 200 eller som professionel-udgave med stikføler, Testo 635 (Buhl & Bønsøe A/S) til kr. 8000.

Hvorfor ønsker vi hurtig nedtørring?
Frøets levetid eller spireevne i procent falder med alderen. Hastigheden af denne proces fremmes af stigende opbevaringstemperatur og luftens relative fugtighed. Hastighed af denne proces kan nedsættes ved korrekt opbevaringstemperatur og luftfugtighed. Spinat skal være tørret ned på plantørreri inden for 10 dage.

Periode: 250 dage. Frø: div. havefrø. Reference: Boswell 1940. Figuren viser, at opbevaring ved høj temperatur og høj luftfugtighed nedsætter frøets spireevne ret hurtigt.

Opbevaring af frø
Opbevaring af frø deles op i kort, mellemlang og langvarig opbevaring.
Kortvarig opbevaring - maksimumperiode 1 år: relativ fugtighed af frøet maksimum 60%.
Mellemlang opbevaring - 1-2 år: relativ fugtighed af frøet maksimum 45%.
Langvarig opbevaring - over 2 år: relativ fugtighed af frøet maksimum 35%. Kan kun opbevares i plast eller lignende, således at det ikke er i kontakt med den frie luft.

Absolut vandprocent
Frøets vandprocent ved opbevaring er den mest betydende faktor i relation til frøets levetid. Meget generelt kan det siges:

Vandprocent
over 40-60 frøet begynder at spire
18-20 varme udvikling
12-14 svampevækst ind- og udvendigt i/på frøet
8-9 insekter bliver aktive og begynder formering (mider)

Hvis vi nu kombinerer ligevægtstabellen (tabel nr. 1) med ovenstående, er opbevaring ved 35% relativ fugtighed meget god for frøkvaliteten og levetiden af spinatfrø.

Vi som frøfirma ønsker derfor at avlere tørrer deres havefrø hurtigt ned til maks. 60% relativ fugtighed, og at tabel 2 bruges som vejledning og reference.

For at øge frøets levetid tørrer vi, efter rensningen er tilendebragt næsten hele firmaets eksport af spinat ned til 35% relativ fugtighed. Avlerne får naturligvis fortsat frøet afregnet som ved 60% relativ fugtighed.

Tabel 1. Relativ luftfugtighed og vandindhold i havefrø, græsfrø og korn ved ca. 150C.

Relativ
fugtighed

Vejl.
vand pct. v/levering

 

30

 

35

 

45

 

55

 

60

 

65

 

75

 

80

 

85

Afgrøde
Kommen

13

6,7

7,2

8,4

9,6

10,3

11,1

13,0

14,5

16,5

Hestebønner

7,2

9,3

11,1

14,5

17,2

Kørvel

11

11,2

Gulerod

6,8

7,9

9,2

11,6

12,5

Kålfrø

7

4,7

5,3

6,2

7,0

7,3

8,0

9,1

10,1

12,0

Kinakål

7

4,6

6,3

7,8

9,4

Morgenfruer

11

7,8

10,0

11,0

11,5

13,0

14,0

Pastinak

10

7,0

8,2

9,0

9,5

10,1

11,2

11,7

Purløg

11

6,9

9,4

11,0

11,8

12,5

14,0

14,8

Radiser

8

5,1

6,8

7,8

8,3

8,9

10,2

10,9

Rødbeder

5,8

7,6

9,4

11,2

15,0

Selleri

7,8

9,0

10,0

10,4

11,2

12,4

13,8

Skorzonerrod

11

Spinat

11

7,8

9,5

10,5

11,1

11,8

13,2

14,5

15,5

Valmue

8

4,9

5,4

6,3

7,4

8,0

8,7

10,3

11,7

13,7

Græsfrø

(gennemsnit)

13,5

9,9

11,1

11,8

12,8

15,4

17,0

19,4

Hvede

14,5

9,3

13,0

13,4

14,3

16,3

17,3

19,0

Byg

14,5

9,0

12,6

13,4

14,3

16,3

17,3

19,4

Havre

12,0

12,5

13,3

15,4

17,0

19,3

Rug

12,4

13,2

14,0

15,8

17,0

19,0

Raps

4,5

7,0

7,5

8,0

10,0

11,3

12,7

Ærter

12,7

13,5

14,3

16,0

17,1

19,0

God høst!

 

 

Sidst bekræftet: 02-08-2007 Oprettet: 12-03-2007 Revideret: 12-03-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

PlanteInnovation


Christian Haldrup

Af samme forfatter

Høsttidspunktet for kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt for at få det største udbytte. Frø skal høstes, når spildet af frø er lig...
01.06.18
Afslag på dispensationsansøgning til bejdsning af raps med neonicotinoider
Afslaget skyldes, at Aarhus Universitet vurderer, at der for tiden ikke findes pyrethroidresistens på et niveau, der giver ...
31.05.18
Svampebekæmpelse i strandsvingel
Merudbytterne for svampebekæmpelse i strandsvingel har været meget svingende. Strandsvingel kan angribes af bladplet og mel...
19.04.18
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
19.04.18
Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø
Bekæmpelse af kronrust anbefales tidligst fra begyndende strækning omkring slutningen af april.
17.04.18