Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-05-2007

Planteavl 

Oprettet: 18-09-2002

Coloradobiller

Bilag til:


Leptinotarsa decemlineata Say

Billede 1 . Coloradobillens larve.
Billede 2 . Æg af coloradobille.

Billede 3 . Voksen coloradobille.

Sidst bekræftet: 22-05-2006 Oprettet: 18-09-2002 Revideret: 18-09-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Dispensation for brug af Titus WSB i kartofler
Miljøstyrelsen har godkendt Titus WSB til brug i kartofler under forudsætning af at etiketten kan godkendes. Corteva kan en...
16.05.19
Bekæmpelse af rodukrudt i korn
Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.
07.05.19
Fortsat usikkerhed om dispensation til brug af Titus WSB i kartofler
Miljøstyrelsen har fortsat udeståender ift. den sundhedsmæssige vurdering af Titus WSB i forbindelse med dispensationsansøg...
01.05.19
Ukrudt i kartofler
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse i kartofler uden anvendelse af Titus.
23.04.19
Endnu uklarhed med hensyn dispensation for Titus WSB til brug i kartofler
Miljøstyrelsen har meddelt, at der som udgangspunkt ikke kan gives dispensation til anvendelse af Titus WSB, men MST vil se...
12.04.19