Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 12. Opbevaring

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 1 2. Opbevaring
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

35.

Forsøg med Høbjærgningsmaader, 15. bd., 1908, s. 407-16. 25. øre, (N. P. Nielsen).

108.

Undersøgelser over Luftens Sammensætning i forskellige Roe-Opbevaringsrum. Ved Harald R. Christensen. 23. bd., 1916, s. 581­90. 10 øre.

109.

Opbevaringsforsøg med kogte Kartofler. Ved L. Helweg. 23. bd., 1916, s. 591-604. 25 øre.

169.

Ensileringsforsøg. I. Ved R. K. Kristensen. 29. bd., 1923, s. 575-632. 1 kr. 25 øre.

176.

Ensileringsforsøg. II. Ved R. K. Kristensen. 30. bd., 1924, s. 537-64. 80 øre.

212.

Ensileringsforsøg. III. Ved R. K. Kristensen. 34. bd., 1928, s. 193-330. 2 kr.60 øre

346.

Ensileringsforsøg. IV. Ved R. K. Kristensen. 45. bd., 1941, s. 623-639. Sammen med 347. beretning. 1 kr. 20 øre.

347.

Forsøg med Ensilering med og uden Tilsætning af A. I. V.-Vædske eller Melasse. 1933-40. Ved R. K. Kristensen og C. J. Tind-Christensen. 45. bd., 1941, s. 640-667. Sammen med 346. beretning. 1 kr. 20 øre.

348.

Forsøg med Høbjergning. Ved C. J. Tind-Christensen. 45. bd., 1941, s. 668-692. 75 øre.

387.

Ensileringsforsøg med Sødlupin, Kløvergræs og Roetop. Ved R. K. Kristensen og C. J. Tind-Christensen, 49. bd., 1945, s. 664-717. 1 kr.

454.

Opbevaringsforsøg med kartofler 1946-50. Ved Frode Hansen. 55. bd., 1952, s. 303-326, 60 øre.

464.

Undersøgelser over opbevaring af kartofler. Ved Frode Hansen. 56. bd., 1953, s. 222-245. 60 øre.

473.

Forsøg med opbevaring af kartofler i hus efter fyldning under optagning eller fra markkule. Ved Frode Hansen og G. B. Gregersen. 56. bd., 1953, s. 601-612. 45 øre.

484.

Orienterende forsøg og undersøgelser vedrørende Kofa-salt og andre saltstrømidler til ensilering 1950-53. Ved H. Land Jensen og J. Find Poulsen. 58. bd., 1954, s. 1-57. 75 øre.

489.

Forsøg med anvendelse af spirehæmmende midler ved opbevaring af kartofler. Ved Frode Hansen. 58. bd., 1954, s. 185-239. 75 øre.

506.

Forsøg med ensilering af kartofler. Ved Frode Hansen. 59. bd., 1955, s. 196-223.

578.

Undersøgelse over opbevaringens indflydelse på kartoflers spiring og på angreb af kartoflens sortbenssyge. Ved Frode Hansen og Johs. Bak Henriksen. 63. bd., 1959, s. 77-124. 45 øre.

589.

Såringens indflydelse på kartoflernes ånding. Ved Johs. Bak Henriksen. 63. bd., 1961, s. 658-666. 30 øre.

599.

Undersøgelse over såring af kartofler. Ved Frode Hansen og Johs. Bak Henriksen. 64. bd., s. 244-293. 1 kr.

603.

Maleinhydrazid som spirehæmrnende middel for kartofler. Ved Frode Hansen. 64. bd., s. 417-448. 75 øre.

639.

Ensileringsforsøg med særlig henblik på afprøvning af tilsætningsmidler. Ved H. Land Jensen, Kr. G. Mølle, Erik Møller og E. J. Nørgaard Pedersen. 66. bd., 1962, s. 256-335. 100 øre.

659.

Forsøg med forskellig opbevaringstemperatur til læggeløg af tulipaner 1954-60. Ved Erling Rasmussen. 66. bd., 1963, s. 848­861. 50 øre.

692.

Opbevaringsforsøg med foderroer. Ved Aage Due. 68. bd., 1964, s. 430-476. 75 øre.

703.

Rug plus efterafgrøder sammenlignet med bederoer. Ved Anders Gregersen. 68. bd., 1964, s. 670-690. 50 øre.

756.

Orienterende forsøg med tilsætning af Agronom Melasse ved ensilering af græsmarksafgrøder. Ved H. Land Jensen og E. J. Nørgaard Pedersen. 70. bd., 1966, s. 141-148. 50 øre.

778.

Plasticdækning af bederoekuler. Ved Erik Augustinussen. 71. bd., 1967, s. 11-26. 50 øre.

786.

Forsøg med ensilering af kløvergræs og lucerne tilsat 0, 1/2 ogl/1 mængde AIV-syre. Ved E. J. Nørgaard Pedersen, Erik Møller og E. B. Skovborg. 71. bd., 1967, s. 246-257. 50 øre.

790.

Alkohol i ensilage. Ved E. J. Nørgaard Pedersen. 71. bd., 1967, s. 355-358. 50 øre.

825.

Forsøg med tilsætning af myresyre og AIVsyre ved ensilering af græsmarksafgrøder. Ved E. J. Nørgaard Pedersen, Erik Møller og E. B. Skovborg. 72. bd., 1968, s. 356-366. 50 øre.

828.

Opbevaring af kartofler i sække. Ved Søren Holm. 72. bd., 1968, s. 438-444. 50 øre.

834.

Tærskebeskadigelsers indflydelse på mikroflora og spireevne hos byg under opbevaringen. Ved Boldt Welling. 72. bd., 1968, s. 513-519. 50 øre.

854.

Ensilering i stak eller silo. Ved H. Land Jensen, E. J. Nørgaard Pedersen, Erik Møller og E. Bülow Skovborg. 73. bd., 1969, s. 180-202. 50 øre.

904.

Forsøg med høbjærgningsmetoder 1958-65. Ved Peter Winther, E. B. Skovborg og Erik Møller. 74. bd. 1970, s. 343-355. 75 øre.

945.

Forsøg med tilsætning af flydende melasse ved ensilering af friske og fortørrede græsmarksafgrøder. Ved Erik Møller og M. Bisgaard Madsen. 75. bd. 1971, s. 191-206.

947.

Undersøgelser over iltningsskade i ensilage. Ved E. J. Nørgaard Pedersen. 75. bd. 1971, s. 215-238. 75 øre.

953.

Ensileringsprocessens indvirkning på rester af fenoxysyrer i italiensk rajgræs. Ved E. Juhl Petersen. 75. bd. 1971, s. 289-292. 75 øre.

968.

Skårlægning og skårbehandling af græsmarksafgrøder til fortørring. Ved Erik Møller og E. Bülow Skovborg. 75. bd. 1971, s. 483-501. 75 øre.

980.

Kuleopbevaring af bederoestiklinger. Ved Erik Augustinussen. 75. bd. 1971, s. 597-602. 75 øre.

987.

Forsøg med ladetørring af ballepresset hø. Ved Peter Winther. 75. bd. 1971, s. 664-671. 75 øre.

1023.

Tørstoftab og ændringer i den kemiske sammensætning hos foderroer under opbevaring i kule. Ved Erik Augustinussen. 76. bd. 1972, s. 230-243. 75 øre.

1030.

Ensilering i plansiloer. Ved Peter Winther Nielsen og E. J. Nørgaard Pedersen. 76. bd,. 1972, s. 364-374.

1063.

Ensilering af grønhøstede hestebønner. Ved Norman Witt og Kr. G. Mølle. 77. bd. 1973, s. 48-60. 1.50 kr.

1066.

Undersøgelser over forskellige græsmarksafgrøders egnethed for ensilering. Ved Norman Witt. 77. bd. 1973, s. 74-88. 1.50 kr.

1071.

Dækning af kartoffelkuler med plasticfolie. Ved Søren Holm. 77. bd. 1973, s. 145-155. 1.50 kr.

1087.

Konservering ved kunstig tørring, ensilering og høberedning. Ved Peter Winther. 77. bd. 1973, s. 269-283. 1.50 kr.

1102.

Ensileringsmidlers virkning. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 77. bd. 197 s. 415-424. 1.50 kr.

1121.

Propionsyre som konserveringsmiddel til hestebønner. Ved Poul Flengmark. 77. bd. 1973, s. 621-630. 1.50 kr.

1127.

Aspergillus- og Penicilliumarter på dansk byg. Artsbestemmelse af svampe isoleret fra 40 bygprøver i høståret 1970. Ved Boldt Welling. 78. bd. 1974, s. 1-8. 1.50 kr.

1128.

Infektion med kartoffelskimmel ved lagring af kartoffelknolde i kortere perioder ved høj luftfugtighed. Ved Johs. Bak Henriksen. 78. bd. 1974, s. 9-17. 1.50 kr.

1151.

Fortørring af græsmarksafgrøder skårlagt med alm. slåmaskine eller med skiveslåmaskine. Ved Erik Møller. 78. bd. 1974, s. 235-247. 1.50 kr.

1152.

Forsøg med ensilering af fortørret kløvergræs. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 78. bd. 1974, s. 248-262. 1.50 kr.

1177.

Høsttidspunktets indflydelse på foderroers udbytte og opbevaringstab. Ved Erik Agustinussen. 78. bd. 1974, s. 556-568. 1.50 kr.

1202.

Ensilering af stærkt kvælstofgødede græsafgrøder. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 79. bd. 1975. s. 99-121. 2.50 kr.

1219.

Kuldioxyd- og iltkoncentrationens indvirkning på lagringstabet hos bederoer og gulerødder. Ved Erik Augustinussen, Inge Jørgensen og Torben Huld. 79. bd. 1975, s. 326-336. 2.00 kr.

1242.

Bestemmelse af ensileringstab. Ved E. J. Nørgaard Pedersen. 79, bd. 1975, s. 561-608. 5.00 kr.

1252.

Indvirkningen af optagning, håndtering og rengøring på foderbeders opbevaringstab. Ved Erik Augustinussen. 80. bd. 1976, s. 49-72. 3.25 kr.

1261.

Reduktion af saftafløbstab ved ensilering. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 80. bd. 1976, s. 152. 5.00 kr.

1290.

Dækningsmetoder ved ensilering i stak. Ved E. J. Nørgaard Pedersen, Norman Witt og E. B. Skovborg. 80. bd. 1976, s. 467-482. 3.50 kr.

1334.

Kunstig tørring af friske og fortørrede afgrøder. Ved Peter Winther. 1977. 81. bd., s. 81-89. 5,00 kr.

1347.

Ventilation og befugtning ved roeopbevaring. Ved Erik Augustinussen. 1977. 81. bd., s. 178-186. 5,00 kr.

1382.

Undersøgelser over stabiliteten af majsensilage. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 1978. 82. bd., s. 41-54. 5,00 kr.

1401.

Skårbehandling ved fortørring af græsmarksafgrøder. Ved Erik Møller. 1978. 82. bd., s. 263-279. 5,00 kr.

1404.

Ensileringsmidlers virkning. II. Undersøgelser over nogle ensileringsmidlers virkning på iltning, ensilagekvalitet og ensilagens tilbøjelighed til eftergæring. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 1978. 82. bd., s. 307-320. 5,00 kr.

1428.

Temperaturens indvirkning på sukkertab og kemiske omdannelser under opbevaring af fabrikssukkerroer. Ved Erik Augustinussen og Erling Smed. 1978. 82. bd., s. 549-563. 7,50 kr.

1449.

Ensilering af bederoetop iblandet halm. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 1979. 83 bd., s. 137-150. 9,00 kr.

1478.

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. Ved Erik Møller, Carl Nielsen og Karl J. Rasmussen. 1979. 83. bd., s. 497-504. 6,00 kr.

1486

Ladetørring af højtrykspresset hø. Ved Peter Winther. 84. bd. 1980, s. 1-4.

1509

Fraktionering af grønafgrøder ved udspredning af saft og konservering af pressede afgrøder og saft. I. Ensilering af pressede afgrøder. Ved J. Mortensen og Chr. Sørensen. 84. bd. 1980, s. 265-294.

1532

Fraktionering af grønafgrøder ved udpresning af saft og konservering af presset afgrøde og saft. II. Konservering af saft. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt, J. Mortensen og Chr. Sørensen. 85. bd. 1981, s. 13-30.

1536

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. II. Jordpakning i forbindelse med høst og transport. Ved Karl J. Rasmussen og Erik Møller. 85. bd. 1981, s. 59-71.

1544

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. III. Virkning af mekaniske behandlinger. Ved Erik Møller og Carl Nielsen. 85. bd. 1981, s. 127-138.

1563

Ensilering af sukkerroeaffald. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 85. bd. 1981, s. 321-334.

1605

Fodersukkerroers holdbarhed under opbevaring ved lave temperaturer. Ved Erik Augustinussen. 86. bd. 1982, s. 349-356.

1625

Ensilering af vintersædsafgrøder. Ved Norman Witt. 86. bd. 1982, s. 521-530.

1639

Råd i kartofler efter optagning ved forskellig jordtemperatur. Ved S. P. Østergaard og J. Bak, Henriksen. 87. bd. 1983, s. 111-117.

1692

Fraktionering af grønafgrøder ved udpresning af saft og konservering af presset afgrøde og saft. III. Relationen mellem afgrødens og saftens kemiske sammensætning. Ved E. J. Nørgaard Pedersen, Norman Witt og J. Mortensen. 88. bd. 1984, s. 25-36.

1700

Opbevaring af fodersukkerroer i kule og hus. Ved Erik Augustinussen. 88. bd. 1984, s. 101-110.

1714

Aftopningsmadens indflydelse på opbevaringstabet hos fodersukkerroe. Ved Erik Augustinussen. 88. bd. 1984, s. 233-242.

1727

Ensilering af CCM og majsstængler. Ved E.J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 88. bd. 1984, s. 343-348.

1737

Ensilering af bygærtehelsæd. Ved E. J. Pedersen og Norman Witt. 88. bd. 1984, s. 425-430.

1752

Halm til foder II. Tilsætning af natriumhydroxyd på flytbare gårdanlæg. Ved Erik Møller, Norman Witt og Hans Z. Thellesen. 88. bd. 1984, s. 581-592.

1769

Kvalitetsfejl hos spisekartofler i detailhandelen og virkninger af oparbejdning og forvarmning på beskadigelsesgraden. Ved S. P. Østergaard og J. Bak Henriksen. 89. bd. 1985, s. 85-90.

1770

Halm til foder. III. Tilsætning af natriumhydroxyd til fugtig halm. Ved Erik Møller, Norman Witt og Hans Z. Thellesen. 89. bd. 1985, s. 91-100.

1786

Ensilering af bederoetop iblandet ludet eller ammoniakbehandlet halm. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Normann Witt. 89. bd. 1985, s. 225-230.

Afhandlinger

1908.

F. Kølpin Ravn: Nogle nyere Undersøgelser over Sygdomme hos Kartoffelplanten samt hos Kartofler og Rodfrugter under Opbevaringen. 15. bd., s. 344-54.

1910.

F. Kølpin Ravn: Roeforraadnelsen i Vinteren 1908-09. 17. bd., s. 143-62.

1952.

J. Find Poulsen: Om udnyttelsen af nedfaldsæbler ved ensilering. 56. bd., s. 60-66.

1970.

Johs. Jørgensen. Ændringer i byggens svampeflora ved opbevaring med et højt vandindhold. 74. bd., s. 425-432.

Meddelelser

62.

Opbevaring af kogte Kartofler til Sommerfodring, uds. 10. decbr. 1915. 23. bd., s. 778.

309.

Forsøg med Ensilering (A), uds. 5. decbr. 1940, 46. bd., s. 173.

311.

Forsøg med Høbjergning (A), uds. 9. jan. 1941, 46. bd., s. 179.

369.

Ensilering af Roetop (A), tids. 12. oktober 1944, 50. bd., s. 171.

380.

Ensilering af Sødlupin og Kløvergræs (A), uds. 26. juli 1945, 50. bd., s. 552.

431.

Opbevaringsforsøg med roer i kule og hus 1941-1948 (A), uds. 21. oktober 1948, 53. bd., s. 711.

457.

Forsøg med opbevaring og ensilering af roer til sommerbrug (A), uds. 20. april 1950, 54. bd., s. 361.

469.

Forsøg med ensilering af roetop og sødlupin 1944-49 (A), uds. 30. august 1951, 56. bd., s. 130.

486.

Bortskaffelse og anvendelse af ensilagesaft (A), uds. 21. august 1952, 56. bd., s. 345.

487.

Orienterende forsøg og analytiske undersøgelser vedrørende saltstrømidler til ensilering 1950-52 (A), uds. 28. august 1952, 56. bd., s. 349.

509.

Dyrkning af majs til ensilage (B), uds. 4. marts 1954, 58. bd., s. 359.

524.

Sortsforsøg med majs til grønhøstning (A), uds. 20. januar 1955, 59. bd., s. 175.

545.

Høsttidsforsøg med grønmajs 1949-54 (A), uds. 13. oktober 1955, 61. bd., s. 155.

552.

Forsøg med ensilering af findelt bederoetop uden eller med AIV-syre 1952-55 (A), uds. 9. februar 1956, 61. bd., s. 183.

561.

Forsøg med forvejring og ekstra tryk ved ensilering af kløvergræs og lucerne (A), uds. 31. maj 1956, 61. bd., s. 557.

562.

Forsøg med AIV-syre, myresyre og melasse ved ensilering af kløvergræs og lucerne 1950-54 (A), uds. 31. maj 1956, 62. bd., s. 155.

574.

Forsøg med sorter af majs til grønhøstning 1953-56 (A), uds. 28. februar 1957, 62. bd., s. 349.

583.

Behandling af kartofler mellem optagning og vinteropbevaring (A), uds. 5. september 1957, 62. bd., s. 545.

584.

Forsøg med ensilering af bederoer (A), uds. 3. oktober 1957, 62. bd., s. 549.

585.

Ensilering af fodermarvkål (A), uds. 21. november 1957, 62. bd., s. 727.

617.

Forsøg med saltstrømidler ved ensilering af kløvergræs og lucerne 1956-58 (A), uds. 9. april 1959, 64. bd., s. 167.

642.

Forsøg med ensilering af frisk og fortørret kløvergræs og lucerne 1957-59 (A), uds. 30. juni 1960, 65. bd., s. 170.

644.

Forsøg med forskellig opbevaringstemperatur til læggeløg af tulipaner (A), uds. 1.4. juli 1960, 65. bd., s. 178.

663.

Forsøg med tilsætning af kemikaliemidler og kulhydratmidler ved ensilering af kløvergræs og lucerne. (A), uds. 13. april 1961, 66. bd., s. 173.

669.

Forskellige findelings- og høstmetoders indflydelse på ensileringen af kløvergræs og lucerne. (A), uds. 15. juni 1961, 66. bd., s. 529.

673.

Forsøg med ensilering af bederoetop efter forskellig henliggetid i marken og med varierende tid for fyldning af siloen. (A), uds. 26. oktober 1961, 66. bd., s. 541.

695.

Forsøg med ladetørring af hø 1958-60. (A), uds. 5. juli 1962, 64. bd., s. 532.

698.

Forsøg med opbevaring af bederoer. (A), uds. 27. september 1962, 67. bd., s. 544.

718.

Høstning og behandling i marken af kløvergræs og lucerne til fremstilling af ensilage eller hø. (A), uds. 18. juli 1963, 68. bd., s. 361.

720.

Plasticdækning af bederoekuler, 1961-63. Foreløbige resultater. (A), uds. 10. oktober 1963, 68. bd., s. 537.

733.

Forsøg med ensilering i stak og silo. (A), uds. 4. juni 1964, 68. bd., s. 891.

758.

Plasticdækning af bederoekuler. (A), uds. 28. oktober 1965, 70. bd., s. 117.

903.

Virkningen af fortørring og kvælstofgødskning på tab, kvalitet og foderværdi af kløvergræsensilage. Uds. 20. november 1969.

938.

Forsøg med tilsætning af flydende melasse ved ensilering af friske og fortørrede græsmarksafgrøder, uds. 25. juni 1970.

983.

Tørstoftab og kvalitetsændringer hos foderroer under kuleopbevaring, uds. 15. april 1971.

995.

Kuleopbevaring af stiklingeroer, uds. 10. juni 1971.

1016.

Konserverings- og fodringsforsøg med kvælstofgødet kløvergræs, uds. 25. november 1971.

1053.

Ensilering af grønhøstede hestebønner, uds. 3. august 1972.

1085.

Ensileringsmidler og iltningstab ved ensilering. Uds. 10. maj 1973.

1107.

Opbevaring og ensilering af presset sukkerroeaffald. Uds. 6. september 1973.

1121.

Forskellige konserveringsmetoder for græs, og fodringsforsøg med de konserverede afgrøder. Uds. 7. februar 1974.

1264.

Ensileringsmetoder for kløvergræs og græs og fodring med de ensilerede afgrøder. Uds. 8. april 1976.

1308.

Ensilering af bederoetop iblandet halm. Uds. 7. oktober 1976.

1440.

Anvendelse af ammoniak som høkonserveringsmiddel. Uds. 3. august 1978.

1468.

Ensilering af bederoer. Uds. 18. januar 1979.

1xxx.

Ensilering af vintersædsafgrøder. Uds. 26. april 1979.

1512.

Ensilageoptagelse og mælkeproduktion hos malkekøer i relation til slættidspunkt og kraftfodermængde. Uds. 16. august 1979.

1520.

Helsædsensilage af byg høstet på forskellige udviklingstrin. Udbytte og foderværdi til malkekøer. Uds. 11. oktober 1979.

1529

Kombineret plantetætheds-, rækkeafstands- og kvælstofgødskningsforsøg i majs til ensilering, 1976-78. 21. februar 1980.

1561

Kuleopbevaring af fabrikskartofler. 3. juli 1980.

1580

Forskellige konserveringsmetoder ved høfremstilling. 25. september 1980.

1643

Ammoniakbehandling af halm i rundballer med og uden plasticdækning. 10. december 1981.

1725

Tilsætning af mælkesyrebakterier ved ensilering af græsafgrøder.2.juni 1983.

1742

Ensilering i plastposer af rundballepresset græs. 18. august 1983.

1747

Ensilerings- og fodringsforsøg med byghelsæd tilsat ammoniak. 22. september 1983.

1762

Beskyttelse af dækfolien ved ensilering med Nicosilpresenning. 9. februar 1984.

1788

Ensilering af CCM og majsstængler. 10. maj 1984.

1794

Ensilerings- og fodringsforsøg med forskellige helsædsafgrøder. 12. juni 1984.

1799

Fortsatte undersøgelser over tilsætning af malkesyrebakterier ved ensilering af græsafgrøder. 6. september 1984.

1822

Saftafløb ved ensilering af roetop. 25. april 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16