Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 5. Kartofler


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 5. Kartofler
Beretninger Afhandlinger Meddelelser

Beretninger

4.

Dyrkningsforsøg med Kartofler, udført paa Statens Forsøgsstationer 1881-98, 8. bd., 1902, s. 167-234, samt tabeller, s. 1-54. (A. J. Hansen).

10.

Resultater af Dyrkningsforsøg med Kartoffelsorter, 12. bd., 1905, s. 180-207. 50 øre. (A. J. Hansen).

12.

Resultater af Dyrkningsforsøg med store og smaa samt overskaarne Læggekartofler paa forskellige Afstande, 12. bd., 1905, s. 432-72. 65 øre. (A. J. Hansen).

57.

Sumpkartoffel. Ved A. J. Hansen. 18. bd., 1911, s. 310-16. 10 øre.

90.

Forsøg med Dyrkning af tidlige Kartofler 1903-1909. Ved J. C. Larsen., 22. bd., 1915, s. 189-211. 50 øre.

119.

Overvintringsforsøg med Kartofler. 1913-1917. Ved L. Helweg og F. Kølpin Ravn. 24. bd., 1917, s. 436-63. 40 øre.

171.

Forsøg med rendyrkede Prøver af Richters Imperator og Up to date samt med forskellige nyere Kartoffelsorter. Ved L. P. Jacobsen. 29. bd., 1923, s. 764-82. 50 øre.

190.

Forsøg med nyere tyske Kartoffelsorter. Ved L. P. Jacobsen. 31. bd., 1925, s. 717­32. 50 øre.

239.

Forsøg med Kartoffelsorter. 1926-1929. Ved L. P. Jacobsen. 37. bd., 1931, s. 64-97. 75 øre.

240.

Forsøg med tidlige og middeltidlige Spisekartofler. 1926-1929. Ved Edv. Christiansen. 37. bd., 1931, s. 98-122. 65 øre.

293.

Forsøg med Foder- og Fabrikskartofler. 1931-1935. Ved Ejnar Knudsen, 41. bd., 1936, s. 369-400. 80 øre.

302.

Forsøg med middeltidlige Sorter af Spisekartofler. 1932-1935. Ved Ejnar Knudsen. 42. bd., 1937, s. 45-66. 60 øre.

315.

Forsøg med Sorter af tidligmodne Spisekartofler. 1933-37. Ved Edv. Christiansen. 43. bd., 1938, s. 279-309. 80 øre.

341.

Forsøg med Læggedybde til Kartofler 1936-39. Ved Ejnar Knudsen. 45. bd., 1940, s. 140-153. 50 øre.

356.

Kartoflernes Vægtfylde og deres Indhold af Tørstof og Stivelse. Ved R. K. Kristensen. 46. bd., 1942, s. 661-672. 50 øre.

362.

Forsøg med Kartoffelsorter 1937-1941. Ved Ejnar Knudsen. 47. bd., 1942, s. 143-170. 75 øre.

372.

Forsøg med Læggetid og Forspiring i Kartofler 1936-1942. Ved Ejnar Knudsen. 48. bd., 1943, s. 318-336. 60 øre.

386.

Beskrivelse af Kartoffelsorter, dyrket i Danmark. Ved Hans R. Hansen og M. Nissen. 49. bd., 1945, s. 559-663. 2 kr.

423.

Forsøg med kartoffelsorter 1943-48. Ved Ejnar Knudsen. 53. bd., 1950, s. 271-306. 75 øre.

445.

Forsøg med tidlige sorter af spisekartofler 1945-48. Ved Edvard Christiansen og Aksel Henriksen. 55. bd., 1951, s. 101-120. 60 øre.

504.

Forsøg med tidlige brokimmune sorter af spisekartofler 1950-53, 59. bd., 1955, s. 80­95. 45 øre.

515.

Forsøg med kartoffelsorter 1949-54. Ved Tage Andersen. 59. bd., 1955, s. 571-600. 45 øre.

577.

Forsøg med tidlige brokimmune sorter af spisekartofler 1955-57. Ved Johannes Jensen. 63. bd., s. 61-76. 30 øre.

589.

Såringens indflydelse på kartoflernes ånding. Ved Johs. Bak Henriksen. 63. bd., 1960, s. 658-666. 30 øre.

599.

Undersøgelse over såring af kartofler. Ved Frode Hansen og Johs. Bak Henriksen. 64. bd., 1960, s. 244-293. 1 kr.

603.

Maleinhydrazid som spirehæmmende middel for kartofler. Ved Frode Hansen. 64. bd., 1960, s. 417-448. 75 øre.

696.

Hypning af kartofler. 1964. Ved Aage Bach. 68. bd., s. 525-529. 50 øre.

725.

Grønthøstning af kartoffeltop. Ved Aage Bach. 69. bd., 1965, s. 285-292, 50 øre.

801.

Knusning og nedsprøjtning af kartoffeltop. Ved Aage Bach og Svend Nielsen. 72. bd., 1968, s. 26-32. 50 øre.

804.

Læggetid og forspiring af kartofler. Ved Sv. E. Hansen. 72. bd., 1968, s. 64-68. 50 øre.

826.

Udbytteforsøg med virus S-fri og virus S-inficeret Bintje. Ved Paul Winther Nielsen.. 72. bd., 1968, s. 367-368. 50 øre.

922.

Uens rækkeafstand og nabovirkning i kartoffelforsøg. Ved Aage Bach. 74. bd. 1970, s. 485-489. 75 øre.

994.

Plasticdækning og vanding af tidlige kartofler. 75. bd. 1971, s. 774-787. 75 øre.

1014.

Anther and Stem Tissue Callus from Healthy and Potato Virus X Infected Potatoes. Ved J. Simonsen og A. C. Hildebrandt. 76. bind 1972, s. 127-131. 75 øre.

1020.

Placering af NPK-gødning til kartofler Ved Jens Højmark. 76. bd. 1972, s. 196-208. 75 øre.

1064.

Forsøg med planteafstand, knoldstørrelser og vækststofbehandling ved kartoffelavl. Ved Sv. E. Hansen. 77. bd. 1973, s. 61-70. 1.50 kr.

1101.

Placering af NPK-gødning og vanding af tidlige kartofler dyrket under plasticfolie. Ved Jens V. Højmark 77. bd. 1973, s. 411-414. 1.50 kr.

1120.

Vanding af kartofler 1965-71. Ved A. Gregersen og V. Jørgensen. 77. bd. 1973, s. 611-620. 1.50 kr.

1266.

Placering og bredsåning af NPK-gødning til sildige kartofler. Ved Jens V. Højmark. 80. bd. 1976, s. 211-220. 2.00 kr.

1333.

Virkningen af stigende mængde kaliumklorid og kaliumsulfat på kartoffeludbytte, kogekvalitet og farve af chips. Ved Jens V. Højmark. 1977. 81. bd., s. 68-80. 7,50 kr.

1336.

Vanding af kartofler dyrket på kamme og uden kamme. Stofproduktion og vandforbrug. Ved V. Jørgensen. 1977. 81. bd., s. 95-103. 5,00 kr.

1371.

Vanding af kartofler og blomkål ved høje lufttemperaturer. Indflydelse på jordtemperatur, stofproduktion og kvalitet. Ved V. Jørgensen. 1977. 81. bd., s. 439-449. 5,00 kr.

1380.

Vanding som frostbeskyttende foranstaltning i kartofler. Ved V. Jørgensen. 1978. 82. bd., s. 24-30. 5,00 kr.

1409.

Forskellige faktorers indflydelse på holdbarheden af præpakkede spisekartofler. Ved Sv. E. Hansen og S. P. Østergaard. 1978. 82. bd., s. 348-352. 5,00 kr.

1429.

Thiabendazols virkning overfor kartoflens lagersygdomme ved forskellig dosering og behandlingstidspunkt. Ved Johs. Bak Henriksen. 1978. 82. bd., s. 564-570. 5,00 kr.

S1460.

Sammendrag af danske forsøg med gødskning af kartofler i perioden 1914-78. Ved Jens V. Højmark. 1979. 83. bd., s. 277. 15,00 kr.

1500

Forskellige faktorers indflydelse på kvalitet af læggekartofler. Ved S. P. Østergaard og Svend Nielsen. 84. bd. 1980, s. 171-178.

1629

Virkninger af saltholdigt vandingsvand til kartofler, gulerødder og hvidkål. Ved Villy Jørgensen, 86. bd. 1982, s. 577-590.

1639

Råd i kartofler efter optagning ved forskellig jordtemperatur. Ved S. P. Østergaard og J. Bak Henriksen. 87. bd. 1983, s. 111-117.

1683

Forsøg med forskellig stængeltæthed i kartofler. Ved Svend Nielsen og Sv. E. Hansen. 87. bd. 1983, s. 567-574.

1722

Nogle kartoffelsorters modtagelighed for ringrust. Ved B. Engsbro. 88. bd. 1984, s. 311-316.

1740

Vandforsyningens indflydelse på udbytte og kvalitet af kartofler. Ved V. Jørgensen. 88. bd. 1984, s. 453-468.

1751

Virkninger af nedsprøjtningstidspunkt på udbytte og kvalitet af kartofler. Ved J. Bak Henriksen og S. P. Østergaard. 88. bd. 1984, s. 571-580.

1769

Kvalitetsfejl hos spisekartofler i detailhandelen og virkninger af oparbejdning og forvarmning på beskadigelsesgraden. Ved S. P. Østergaard og J. Bak Henriksen. 89. bd. 1985, s. 85-90.

1785

Vækstanalyse i kartofler 1981-83. Ved Aage Bach og Svend Nielsen. 89. bd. 1985, s. 215-224.

Afhandlinger

1933.

C. A. Jørgensen og Olaf Nielsen: Kartoffelsorter og Kartoffelsygdomme. Orienterende Undersøgelser. 39. bd., s. 295-315.

1934.

Olaf Nielsen: Kartoffelsorter og Kartoffelsygdomme. Fortsatte orienterende Undersøgelser. 40. bind, s. 105-18.

1934.

Frode Hansen: Nogle Undersøgelser over Kartoflers Smag og Gødskningens Indflydelse paa denne. 40. bd., s. 314-31.

1957.

Frode Hansen, Elsebet Brandt og E. Hoff-Jørgensen: Undersøgelser over danske kartoflers sammensætning og ernæringsmæssige værdi. 61. bd., s. 292-376.

Meddelelser

11.

Resultater af Dyrkningsforsøg med store og smaa Kartofler paa forskellige Afstande, uds. 25. marts 1904, 12. bd., s. 77, 3. oplag, november, 1927.

35.

Resultater af Forsøg med Kartofler, lagt til forskellig Tid og i forskellige Dybder, uds. 24. marts 1910, 18. bd., s. 402, 2. oplag, novbr. 1927.

43.

Forsøg med Dyrkning af tidlige Kartofler, uds. 15. marts 1912, 19. bd., s. 318, 2. oplag, november 1927.

171.

Forsøg med tidlige og middeltidlige Sorter af Spisekartofler. 1926-29 (A), uds. 17. juli 1930, 36. bd., s. 641.

172.

Forsøg med middeltidlige og sildige Spisekartofler 1926-1929 (A), uds. 7. august 1930, 36. bd., s. 643.

217.

Forsøg med Kartoffelsorter 1931-1933 (A), uds. 8. februar 1934, 40. bd., s. 619.

244.

Foder- og Fabrikskartofler. 1931-1935 (A), uds. 19. december 1935, 41. bd., s. 660.

258.

Forsøg med middeltidlige Sorter af Spisekartofler. 1932-1935 (A), uds. 14. januar 1937, 42. bd., s. 527.

264.

Forsøg med tidlige Sorter af Spisekartofler. 1932-35 (A), uds. 22. april 1937, 42. bd., s. 543.

291.

Foreløbig Meddelelse om Forsøg med Kartoffelsorterne King Edward og Bintje 1938­1939 (A), uds. 1. februar 1940, 45. bd., s.713.

303.

Forsøg med Læggedybde til Kartofler 1936-1939 (A), uds. 16. maj 1940, 46. bd., s. 157.

319.

Forsøg med tidlige og middeltidlige, brok immune Kartoffelsorter 1937-40 (A), uds. 9. april 1941.

322.

Forskellige Optagningstider for Kartofler 1935-40 (A), uds. 19. juni 1941, 46. bd., s. 741.

334.

Forsøg med Kartoffelsorter 1937-41 (A), uds. 16. april 1942, 47. bd., s. 693. 351. Forsøg med Læggetid og Forspiring i Kartofler 1936-1942 (A), uds. 2. september 1943, 49. bd., s. 175.

378.

Avlsstedsforsøg med Spisekartofler. Webbs tidlige, Goldperle, Juli og King Edward 1937-1944 (A), uds. 12. juli 1945, 50. bd., s. 546.

445.

Dyrkningsforsøg med tidlige spisekartofler 1945-1948 (A), uds. 30. juni 1949, 54. bd., s. 161.

514.

Forsøg med kartoffelsorter 1951-53 (A), uds. 29. april 1954, 58. bd., s. 545.

535.

Forsøg med tidlige brokimmune sorter af spisekartofler 1950-53 (A), uds. 6. april 1955, 59. bd., s. 723.

538.

Forsøg med kartoffelsorter 1951-54 (A), uds. 28. april 1955, 59. bd., s. 729.

590.

Forsøg med tidlige, brokimmune sorter af spisekartofler 1955-57 (A), uds. 13. februar 1958, 63. bd., s. 173.

599.

Forsøg med række- og planteafstand for kartofler 1953-57 (A), uds. 24. april 1958, 63. bd., s. 365.

603.

Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1955-57 (A), uds. 5. juni 1958, 63. bd., s. 521.

627.

Forsøg med sildige kartoffelsorter 1955-58 (A), uds. 15. oktober 1959, 64. bd., s. 365.

657.

Forsøg med tidlige, brokimmune kartoffel­sorter 1959-60. (A), uds. 16. februar 1961, 65. bd., s. 546

694.

Forsøg med sildige kartoffelsorter 1957-61. (A), uds. 28. juni 1962, 67. bd., s. 525.

700.

Foreløbig sortsliste for kartofler. (B), uds. 22. november 1962, 67. bd., s. 551.

701.

Forsøg med middeltidige kartoffelsorter 1956-61. (A), uds. 6. december 1962, 67. bd., s. 716.

710.

Forsøg med tidlige, brokimmune kartoffelsorter 1959-1962. (A), uds. 28. marts 1963, 68. bd., s. 171.

738.

Forsøg med middeltidige kartoffelsorter 1960-63. (A), uds. 14. januar 1965, 69. bd., s. 139.

739.

Forsøg med sildige kartoffelsorter 1960-63. (A), uds. 21. januar 1965, 69. bd., s. 142

790.

Plasticdækning og vanding af tidlige kartofler. Uds. 18. august 1966, 70. bd., s. 542.

797.

Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1962-65. Uds. 12. januar 1967, 71. bd., s. 142.

842.

Nematodresistente kartoffelsorter. Uds. 9. maj 1968, 72. bd., s. 677.

856.

Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1964-67. Uds. 12. december 1968, 73. bd., s. 414.

857.

Forsøg med sildige kartoffelsorter 1964-67. Uds. 12. december 1968, 73. bd., s. 417.

885.

Nedvisning af kartoffeltop. Uds. 8. maj 1969.

886.

Plantetal og udbytte i kartoffelmarken. Uds. 14. maj 1969.

917.

Forsøg med sorter af tidlige kartofler, uds. 25. marts 1970.

921.

Plasticdækning og vanding af tidligere kartofler, uds. 16. april 1970.

929.

Forsøg med to partier af Majestic, uds. 21. maj 1970.

942.

Rustpletter i kartoffelknolde forårsaget af virusinfektion, uds. 30. juli 1970.

945.

Nedvisning af kartoffeltop med Reglone (Diquat), uds. 20. august 1970.

960.

Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1966-69, uds. 5. november 1970.

977.

Forvarmning og let forspiring af læggekartofler, uds. 18. marts 1971.

1036.

Kvælstof og kalium til kartofler på staldgødet og ikke staldgødet jord, uds. 4. maj 1972.

1096.

Vanding af kartofler 1965-71. Uds. 28. juni 1973.

1110.

Forsøg med kartoffel virus x-frie kloner af Dianella. Uds. 27. september 1973.

1115.

Plasticdækning af tidlige kartofler 1970-73. Uds. 29. november 1973.

1128.

Forsøg med middeltidlige kartoffelsorter 1970-72. Uds. 28. marts 1974.

1137.

Forsøg med sildige kartoffelsorter 1968-73. Uds. 9. maj 1974.

1225.

Sorter af tidlige kartofler. Uds. 2. oktober 1975.

1226.

Sorter af middeltidlige kartofler. Uds. 9. okto­ber 1975.

1227.

Placering og bredsåning af NPK-gødning til sildige kartofler. Uds. 9. oktober 1975.

1251.

Kartoffelbrok. Levevis, forebyggelse og bekæmpelse. Uds. 5. februar 1976.

1301.

Pythium-råd i kartofler. Uds. 2. september 1976.

1311.

Sorter af middeltidlige og sildige kartofler. Uds. 21. oktober 1976.

1346.

Sorter af tidlige kartofler. Uds. 28. april 1977. 1379. Overvintring af spildkartofler. Uds. 13. oktober 1977.

1420.

Avlsstedets indflydelse ved avl af læggekartofler. Uds. 25. maj 1978.

1426.

Sorter af tidlige kartofler. Uds. 15. juni 1978.

1427.

Sorter af sildige kartofler. Uds. 15. juni 1978.

1469.

Virkninger af varieret vandingsfrekvens i forskellige udviklingsfaser hos kartofler. Uds. 25. januar 1979.

1484.

Kamform og læggedybde ved avl af kartofler. Uds. 12. april 1979.

1488.

Rækkeafstande i kartofler. Uds. 26. april 1979.

1519.

Faktorer med indflydelse på tab under lagring af kartofler. Uds. 20. september 1979.

1566

Forbehandling af læggekartofler. 7. august 1980.

1616 Sandflugtsdampning i kartofler. 3. september 1981.

1633

Tidlige kartoffelsorter 1979-80. 15. oktober 1981.

1637

Middeltidlige kartoffelsorter 1978-80. 29. oktober 1981.

1638

Sildige kartoffelsorter 1978-80. 29. oktober 1981.

1662

Læggedybde og knoldstørrelse for kartofler. 22. april 1982.

1666 Læggemængdens betydning for kartoflers udbytte og knoldstørrelse. 6. maj 1982.

1743

Optagningstidspunktets betydning for opformering af kartoffelnematoden ved dyrkning af nematodmodtagelige kartofler. 25. august 1983.

1771

Sildige kartoffelsorter 1981-83. 29. marts 1984.

1772

Kvalitet af læggekartofler. 29. marts 1984.

1814

Sorter af kartofler 1985. 14. marts 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16