Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-11-2014

 331

Oprettet: 01-01-2000

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ti gode råd om ukrudtsbekæmpelse.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler bliver mere og mere udbredt fordi det både med hensyn til økonomi, effekt og kapacitet ligger på højde med kemisk bekæmpelse. Tidligere har langsom opbygning af kammen eller veksling mellem strigling og hypning været anvendt til mekanisk bekæmpelse. Denne metode har givet gode bekæmpelses effekter men kapaciteten og dermed økonomien har ikke kunnet konkurrere med herbiciderne. Rullestjernerensere er en nyere maskintype, som i praksis har vist endnu bedre resultater og større kapacitet, men brugen af dem har mest bygget på lokale praktiske erfaringer. På denne baggrund søgte DJF i 2000 midler fra Kartoffelafgiftsfonden til forsøg med rullestjernerenseren, for at opnå mere dokumenteret viden. I 2001 og 2002 blev der udført forsøg på Jyndevad Forsøgsstation og Forskningscenter Flakkebjerg. Resultater og erfaringer fra disse forsøg kan ses i artiklen.

I forbindelse med dette projekt er der også indsamlet erfaringer og en referenceliste via litteratursøgning. Se sammendraget.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, har samlet oplysninger om forskellige redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Se redskaber.

10 gode råd om ukrudtsbekæmpelse med stjernerullerenseren

Vælg sort og læggemateriale, som giver en ensartet fremspiring og stor bladmasse

  1. Tilstræb regulære, jævne og ensartede marker uden kørespor
  2. Vælg et system, hvor rækkeantal og rækkeafstand passer til alle redskaber
  3. Bestem dit ukrudt og vælg en strategi mod det vanskeligste
  4. Rodukrudt bør forebygges, men kan hæmmes ved gentagne overkørsler
  5. Vælg et bekæmpelses princip (se tekst) og udfør det rettidigt og omhyggeligt
  6. Ukrudtets størrelse er ikke afgørende for rullestjernerenserens effekt
  7. Vælg redskab efter behov for kapacitet, pris, kvalitet og vedligeholdelses udgifter
  8. Få hjælp til en optimal grundindstilling af redskabet
  9. Øvelse gør mester!

Forfattere: Karsten Rasmussen, Henning C. Thomsen, Ilse Rasmussen, DJF 

Sidst bekræftet: 01-11-2013 Oprettet: 01-01-2000 Revideret: 01-01-2000

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20