Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2012

 537

Oprettet: 10-05-2011
Revideret: 12-07-2011

Fund af coloradobiller i Danmark i 2011

I sidste uge blev der fundet enkelte larver i industrikartofler ved Bylderup-Bov.


Oversigt over registrerede fund af coloradobiller i 2011

Til top

Dato Lokalitet Antal Afgrøde
11. juli Mellem Billund og Grindsted  En del voksne biller og larver  En stak affald med spildkartofler og halm 
11. juli Skarrild  En del voksne biller, æg og larver  Spildplanter af kartofler 
5. juli   Bylderup-Bov  Enkelte larver  Industrikartofler 
28. juni Billund     En enkelt voksen bille Triticalemark efter kartofler 
13. april St. Jyndevad Enkelte biller Spildkartofler

 
Oversigt over tidligere registrerede fund

Til top

Oversigt over fund af coloradobiller i 2010
Oversigt over fund af coloradobiller i 2009
Oversigt over fund af coloradobiller i 2008
Oversigt over fund af coloradobiller i 2007
Oversigt over fund af coloradobiller i 2006
Oversigt over fund af coloradobiller i 2005

Æggene lægges på bladenes underside. Den voksne bille.

  
Udseende

Den voksne bille er let kendelig på dækvingernes farve, de er gule med fem sorte striber på hver. Billens længde er ca. 10 mm. Larverne er pukkelryggede, røde og med to rækker sorte pletter på sidernes nederste dele. De opnår en længde på ca. 12 mm. Larverne forveksles ofte med pupper af mariehøns.

Levevis og spredning

Billerne overvintrer i jorden. Om foråret opsøger de kartoffelplanter, som de ernærer sig af. Æggene lægges på bladenes underside. Når larverne er udvoksede, går de i jorden for at forpuppe sig. Der udvikles næppe mere end én generation årligt her i landet. Kun billerne er i stand til at sprede sig over større afstande. Spredningen kan være aktiv, men den vil som regel suppleres med passiv transport med vind og vand. Det sker, at enkelte biller transporteres med planteprodukter over store afstande, f.eks. fra middelhavsområdet til Danmark.

Tidspunkt

Da arten ikke er etableret i Danmark og kun i meget begrænset omfang har overvintret her, er de fleste observationer baseret på indflyvende biller. Invasionstidspunktet og billernes antal er meget afhængigt af vejrforholdene. De største invasioner er begyndt 5.-10. juni med påfølgende æglægning og angreb af larver, men også i august kan der forekomme betydelige antal.

Værter

Kun kartoffel har betydning som vært.

Symptomer

Både biller og larver æder kartoffelplanter. Først afløves bladene, og hvis disse ikke slår til, kan stænglerne også ædes helt eller delvis. Coloradobiller optræder oftest først i gengroninger, derefter i almindelige marker.

Bekæmpelse

Til top

Siden 15. oktober 1997 er coloradobillen ikke længere omfattet af lov om offentlig bekæmpelse. Der er således ikke længere anmeldelsespligt ved fund af coloradobiller. Undtaget er dog fortsat læggekartoffelarealer. Her må der fortsat ikke forefindes coloradobiller på arealet inden for autorisationen. Ved udbredt angreb af coloradobiller bekæmpes larverne med enten Cyperb 100 eller Karate 2,5 WG.

Latinsk navn. Leptinotarsa decemlineata.

Kilde: Markens sygdomme og skadedyr: Ghita Cordsen Nielsen og Jørgen P. Jensen

Sidst bekræftet: 12-07-2011 Oprettet: 10-05-2011 Revideret: 12-07-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20