Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-07-2019

  

Oprettet: 31-07-2018

Diabolo afløser Fungazil TM 100

Bejdsemidlet Diabolo afløser Fungazil TM 100 i læggekartofler.

Firmaet Cillus har afmeldt produktet Fungazil TM 100 men markedsfører i stedet et nyt middel Diabolo med samme indhold af aktivstoffet imazalil. Navneændringen til Diabolo betyder, at produktet har fået nyt registreringsnummer. Fungazil TM 100, reg.nr. 631-4 bliver udfaset og restlagre af Fungazil TM 100 må kun anvendes indtil 29. december 2019, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Diabolo indeholder 100 g imazalil/liter til forebyggelse af sølvskurv, phoma og fusarium og tilføres ved indlagring i en dosering på 150 ml/ton (15 g.a.i. imazalil/ton).

Diabolo må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg. Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en beholder/emballage og plomberes. Der er ingen behandlingsfrist eller afstandskrav til vandmiljø grundet anvendelsen.

Nedenstående punkter skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

  • De bejdsede kartofler er bejdset med Diabolo, som indeholder imazalil
  • De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
  • Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler eller foder
  • Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord.
  • Ikke dækkede kartofler skal opsamles.

 

 

Sidst bekræftet: 31-07-2018 Oprettet: 31-07-2018 Revideret: 31-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Gozai godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019
Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. no...
16.07.19
Første fund af kartoffelskimmel
Det første fund af kartoffelskimmel i registreringsnettet er gjort i Salome nær Grindsted. Prognosen viser nu høj risiko fo...
13.06.19
Skimmelstyring (BlightManager) i kartofler
Skimmelstyring viser registreringsnettet og infektionstrykket for kartoffelskimmel.
04.06.19
Skimmelstyring
27.05.19
Dispensation for brug af Titus WSB i kartofler
Miljøstyrelsen har godkendt Titus WSB til brug i kartofler under forudsætning af at etiketten kan godkendes. Corteva kan en...
16.05.19

Læs også