Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 10-01-2018

Prestige FS 370 må kun anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen i marken

Bayer har truffet en europæisk beslutning om, at Prestige FS 370 kun må anvendes til svampe- og insektbekæmpelse i kartofler ved bejdsning af læggekartofler i forbindelse med lægning.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-01-2018 Oprettet: 10-01-2018 Revideret: 10-01-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Sortben i kartofler – betydning af nye bakteriearter
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydn...
20.09.18
Kransskimmel (Verticillium visnesyge) i kartofler
De tørre og varme dyrkningsforhold har givet ekstra gode betingelser for kransskimmel (Verticillium) i kartofler.
15.08.18
Diabolo afløser Fungazil TM 100
Bejdsemidlet Diabolo afløser Fungazil TM 100 i læggekartofler.
31.07.18
Dispensation til at anvende Gozai i 2018 til nedvisning af læggekartofler
Gozai kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 20. juli – 15. oktober 2018. Tilladelsen til...
18.07.18
Skimmelstyring viser kun infektionstryk indtil dags dato
Infektionstrykket for skimmel (Skimmelstyring) vises kun indtil dags dato på grund af usikkerhed på prognosen for timeværdi...
06.07.18

Læs også