Oprettet: 13-06-2019

Første fund af kartoffelskimmel

Det første fund af kartoffelskimmel i registreringsnettet er gjort i Salome nær Grindsted. Prognosen viser nu høj risiko for spredning og infektion i hele landet.

Der er nu fundet det første tilfælde af kartoffelskimmel i en produktionsmark med spisekartofler nær Grindsted. Fundet er gjort i sorten Salome og symptomerne kan minde om jordsmitte.  


Figur 1. Første fund af kartoffelskimmel i Midtjylland på registreringsnettet for kartoffelskimmel. Prognosen viser høj risiko for spredning og infektion i hele landet i de kommende dage.

Fundet er gjort i en mark, som er tæt på rækkelukning og skimmelbehandlet for gang den 9. juni. Angrebet er på de nedre blade og ligner angreb fra jordsmitte.

   
Sorten Salome som nærmer sig rækkelukning.  Symptomer på jordsmitte af kartoffelskimmel.

Prognosen for de kommende dage viser høj risiko for sporulering og infektion i hele landet (Figur 1). I Grindsted er man midt i den tredje skimmelfavorable periode (figur 2). De tidligst lagte marker, marker med anstrengt sædskifte og risiko for jordsmitte samt skimmelmodtagelige sorter bør behandles, da der kan være lignende forekomst af primær smitte i flere marker.


Figur 2. Infektionstryk og daglige risikotal af kartoffelskimmel i perioden 1. maj til 17. juni. Infektionstrykket i perioden 12. til 17. juni bygger på prognose for daglige risikotal indtil den 19. juni.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 13-06-2019 Oprettet: 13-06-2019 Revideret: 13-06-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
13.02.20
Bladgødskning af kartofler
Effekten af bladgødskning med fosfor og mikronæringsstoffer på udbyttet i kartofler
13.02.20
Bayer vælger midlertidigt at stoppe salget af pencycuron (Monceren)
Bayer har på grund af en uklare situation vedr. EU-godkendelsen af Monceren valgt midlertidigt at stoppe salget.
23.10.19
Gozai godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019
Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. no...
16.07.19

Læs også