Oprettet: 13-06-2019

Første fund af kartoffelskimmel

Det første fund af kartoffelskimmel i registreringsnettet er gjort i Salome nær Grindsted. Prognosen viser nu høj risiko for spredning og infektion i hele landet.

Der er nu fundet det første tilfælde af kartoffelskimmel i en produktionsmark med spisekartofler nær Grindsted. Fundet er gjort i sorten Salome og symptomerne kan minde om jordsmitte.  


Figur 1. Første fund af kartoffelskimmel i Midtjylland på registreringsnettet for kartoffelskimmel. Prognosen viser høj risiko for spredning og infektion i hele landet i de kommende dage.

Fundet er gjort i en mark, som er tæt på rækkelukning og skimmelbehandlet for gang den 9. juni. Angrebet er på de nedre blade og ligner angreb fra jordsmitte.

   
Sorten Salome som nærmer sig rækkelukning.  Symptomer på jordsmitte af kartoffelskimmel.

Prognosen for de kommende dage viser høj risiko for sporulering og infektion i hele landet (Figur 1). I Grindsted er man midt i den tredje skimmelfavorable periode (figur 2). De tidligst lagte marker, marker med anstrengt sædskifte og risiko for jordsmitte samt skimmelmodtagelige sorter bør behandles, da der kan være lignende forekomst af primær smitte i flere marker.


Figur 2. Infektionstryk og daglige risikotal af kartoffelskimmel i perioden 1. maj til 17. juni. Infektionstrykket i perioden 12. til 17. juni bygger på prognose for daglige risikotal indtil den 19. juni.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 13-06-2019 Oprettet: 13-06-2019 Revideret: 13-06-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20

Læs også