Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 06-07-2018

Skimmelstyring viser kun infektionstryk indtil dags dato

Infektionstrykket for skimmel (Skimmelstyring) vises kun indtil dags dato på grund af usikkerhed på prognosen for timeværdier for relativ fugtighed mere end 60 timer frem.

Infektionstrykket er en løbende sum af risikotimer for i alt fem dage (to dage tilbage, dags dato, to dage frem), og er et udtryk for risikoen for sporedannelse, spredning og infektion af kartoffelskimmel. Infektionsrisikoen vises kun indtil dags dato men indregner fortsat risikoen to dage frem.

Det er endnu uklart, hvornår prognosen for relativ fugtighed igen kan bruges i skimmelvarslingen. Den tidligere dosismodel (brugen af vejledende variable doseringer) kan kun anvendes, hvis man har mulighed for at genbehandle i tilfælde af vejrskift.

Den gule graf og de blå søjler angiver henholdsvis infektionstrykket for kartoffelskimmel og den daglige nedbør. Infektionstrykket (gule graf) angives på en skala fra 0 – 100, og de blå søjler angiver nedbøren på en skala fra 0-50. Infektionstrykket vises kun til dags dato, da data for vejrprognosen længere end 60 timer p.t. er usikker.

Ved et infektionstryk under 20 er der lav risiko for skimmel, mellem 20 og 40 er der middelrisiko og ved et infektionstryk over 40 er der høj risiko. Den tidligere dosismodel (brugen af vejledende variable doseringer til højre i grafen) kan kun anvendes, hvis man har mulighed for at genbehandle i tilfælde af vejrskift.

Daglige risikoværdier

De daglige risikoværdier udtrykker antallet af timer pr. dag, hvor temperaturen er >10 0C og luftfugtigheden er > 88 pct. Gælder kun perioder hvor der har været mindst 10 sammenhængende timer med Rh>=88 pct.

De daglige risikoværdier vises i en prognose på 60 timer og kan være med til at vise om størrelsen af infektionstrykket skyldes flere dage med middelrisiko eller få dage med eventuel højrisiko. De orange søjler angiver den daglige risikoværdi, og de røde søjler den daglige risikoværdi korrigeret for UV-stråling, som dræber skimmelsporerne og kan derfor være lavere end de orange søjler. Hvis der er et lavt til middel infektionstryk - og en enkelt eller flere søjler er nul eller tæt på nul, så betyder det, at risikoen for fjernsmitte via luftbårne sporangier er lille.

Primære meteorologiske data

De primære meteorologiske data viser de historiske værdier samt en prognose for temperatur, relativ fugtighed og nedbør 60 timer frem. Disse primære data indgår i udregningen af daglige risikoværdier og infektionstryk.

Infektionstryk på udvalgte stationer

Infektionstrykket for udvalgte stationer vises kun for dags dato.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 06-07-2018 Oprettet: 06-07-2018 Revideret: 06-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Forbud mod diquat fra EU
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninge...
16.10.18
Forebyggelse af sølvskurv på kartoffellager
Tidlig optagning, effektiv tørring før indlagring, hurtig nedkøling, løbende desinfektion af gulve og sorteranlæg samt hind...
25.09.18
Sortben i kartofler – betydning af nye bakteriearter
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydn...
20.09.18
Kransskimmel (Verticillium visnesyge) i kartofler
De tørre og varme dyrkningsforhold har givet ekstra gode betingelser for kransskimmel (Verticillium) i kartofler.
15.08.18
Diabolo afløser Fungazil TM 100
Bejdsemidlet Diabolo afløser Fungazil TM 100 i læggekartofler.
31.07.18
Kartoffelafgiftsfonden

Læs også