Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-05-2011

Plantenyt - 148

Oprettet: 31-05-2010

Første majsmark med dårlig fremspiring indberettet

I de fleste majsmarker er majsen fremspiret nogenlunde tilfredsstillende. Eventuel isåning eller omsåning skal ske senest i denne uge.

 
På trods af de kølige fremspiringsbetingelser ser det ud til, at majsen de fleste steder spirer tilfredsstillende frem. Markspiringsprocenten er nogle steder reduceret med 5-10 pct., og der er en del svage planter, som er angrebet af Fusarium. Det er mest udpræget på svære og tunge jordtyper og ved dyb såning.

Billede 1. Billedet viser livskraftige og sunde majsplanter uden synlige angreb af Fusarium (kimstængel og rødder er ”hvide som porrer”). Billede 2. Billedet viser en svag majsplante angrebet af Fusarium. Det ses ved, at kimstængel og rødder er brunfarvet og forkrøblede. Frø med lav spirekraft er særlig udsat for angreb af Fusarium i perioder med køligt vejr.

 

Omsåning eller isåning

Omsåning er på nuværende tidspunkt ikke aktuel, hvis der er flere end 35-40.000 livskraftige og sunde planter pr. ha. Det svarer til ca. 3 planter pr. løbende meter ved 75 cm rækkeafstand eller ca. 2 planter pr. løbende meter ved 50 cm rækkeafstand. Planterne skal være ensartet fordelt på marken. Er plantetallet lavere i hele marken eller i dele af marken, kan der isås tæt op ad de etablerede såspor.

Ved om- eller isåning:

  • Vælg tidlige sorter som f.eks. Kaspian, Artist, LG 3181 eller Adept. Tilstræb 90.000 planter pr. ha inklusiv de planter, som er der i forvejen.
  • Anvend ikke startgødning.
  • Så tæt op ad de etablerede såspor, uden at gødningsskæret generer de etablerede planter.

Om- eller isåning skal foretages inden udgangen af denne ude. Efter denne uge bør man ikke så majs men en anden afgrøde f.eks. ærter og en hurtigvoksende græsblanding (f.eks. blanding 45 eller 3 kg rødkløver og 20 kg ital. rajgræs).

1 mark indberettet med mangelfuld fremspiring

I den forløbne uge er der indberettet 1 mark med mangelfuld fremspiring af majs. Det drejer sig om et parti bejdset frø af sorten Azelo.

Tabel 1. viser en oversigt over registreringer i den indberettede mark.

Tabel 1. Oversigt over registreringer fra majsmark med mangelfuld fremspiring.

Plombering
Måned/år
Høstår
udsæd
Lov-pligtig
spire-
analyse,
pct.
Koldtest,
pct.
Pct. mark­
spiring
Pct. svage planter efter fremspiring JB
nr.
Så-dato Så-dybde,
cm
Plante-bestand
af andre sorter
i samme mark
Azelo – F 0964 P 001381 NZ, bejdset majsfrø
? ? ? ? 77 10 1 og 4 4. maj 4-5 Ingen anden sort at sammen-ligne med

Kommentar til det indberettede frøparti – Azelo – F 0964 P 001381 NZ, bejdset majsfrø

Frøets vægt er ca. 14 kg pr. unit med 50.000 frø. Det angives, at en del af planterne først er ved at komme gennem jordoverfladen nu – mens andre planter står med 3 blade. Problemet er størst i pletter og på kolde/hårde dele af marken.

Moniteringen skal give os overblik
Formålet med moniteringen er, at vi i hele landet får kendskab til:

  • hvor stor problemet er med mangelfuld fremspiring eller visne planter
  • om der er problemer med en sort eller et frøparti
  • hvor stor en del af tilfældene, der skyldes dårlig frøkvalitet og, hvor stor en del af tilfældene, der skyldes dårlig dyrkningsteknik.

Vi opfordrer til, at planteavlskonsulenter, efter markbesøg, indberetter alle marker med mangelfuld fremspiring eller svage planter. Moniteringen opdateres, når der indberettes nye majsmarker med dårlig fremspiring eller senest 21. juni 2010.

Landmænd, som har majsmarker med dårlig fremspiring, skal henvende sig til de lokale planteavlskonsulenter, der vil sørge for indberetningen.

Sidst bekræftet: 31-05-2010 Oprettet: 31-05-2010 Revideret: 31-05-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Karsten Attermann Nielsen

Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Knækkefodsyge i vintersæd
En effektiv bekæmpelse er ikke muligt med de til rådighed værende midler.
26.02.20
Aksløberlarver aktive i vintersæd og frøgræs
Det milde vejr har medført, at larverne er mere aktive end normalt. Larverne er mindre udbredte i landet, men kan gøre stor...
24.02.20
Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps
Der er tre midler med hver sin virkemekanisme til rådighed, og der vurderes ikke at være den store forskel på midlerne.
20.02.20
Ingen bejdsning med skadedyrsmidlet Gaucho i roer i år
Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningen om dispensation, så bejdsning med Gaucho kan ikke længere nås.
13.02.20
Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 9. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærskle...
12.02.20