Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-06-2008

PlanteNyt - 433 – 2007 konv.

Oprettet: 08-08-2007

Foderværdi i spiret korn


Foderværdi i spiret korn

Spiring medfører et tab på 13-21 pct. af kornets energi i de områder af marken, hvor kornet spirer i akset. Pr. hkg er ændringen i foderværdi dog lille. Forsøgene giver derfor ikke umiddelbart grund til at ændre på foderoptimeringer hvis der anvendes spiret hvede til fodring af svin.

Dansk Svineproduktion, Landscentret har undersøgt prøver af spiret hvede med henblik på at sammenligne næringsstofindholdet i spiret hvede med ikke spiret hvede. Undersøgelsen bestod af to dele: en analyse af spirede prøver fra praksis og spiringsforsøg i laboratorium.

Den spirede hvede fra praksis viste højere koncentration af protein og fosfor, men kun marginalt lavere energiindhold pr. hkg end gennemsnittet af hvede høstet i 2006. Det kan derfor ikke konkluderes på baggrund af analyserne, at spiring i akset resulterer i en lavere foderværdi pr. hkg.

I spiringsforsøget blev hvede af sorten Smuggler sat til spiring i op til 8 dage og derefter nedtørret. Halvdelen af prøverne blev renset for at efterligne den rensning, der sker ved mejetærskning. Spiringsforsøget viste, at spiring og efterfølgende rensning medførte et tørstoftab på 13-20 pct., men ændrede stort set ikke sammensætningen af næringsstoffer.

Det konkluderes derfor i undersøgelsen, at spiring medfører et tab på 13-21 procent af kornets energi i de områder af marken, hvor kornet spirer i akset. Et energitab der ellers kunne være bragt hjem i kornlageret. Pr. hkg er ændringerne i foderværdien dog lille. Forsøgene giver derfor ikke umiddelbart grund til at ændre på foderoptimeringer hvis der anvendes spiret hvede til fodring af svin.

Du kan læse mere om forsøgene her.

Kontakt dit lokale landbrugscenter, hvis du vil vide mere om dette emne!

Sidst bekræftet: 08-08-2007 Oprettet: 08-08-2007 Revideret: 08-08-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Morten Haastrup

Af samme forfatter

Foderværdi i sorter af vinterrug og vinterbyg 2008
Der er igen i 2008 undersøgt et antal sorter af vinterhvede, vinterbyg, triticale, vinterrug, vårbyg og havre for indhold a...
01.04.09
Der høstes et højt proteinudbytte i både tyske og engelske forsøg med hestebønner
Opdateret den 31. marts 2009. Både i England og i Slesvig-Holsten præsterer de nyeste sorter af hestebønner et højere prote...
31.03.09
Foderværdi i sorter af havre og vårbyg 2008
Udbyttet i foderenheder bør være en væsentlig parameter i sortsvalget, hvor der produceres hjemmeavlet korn til fodring af ...
20.03.09
Foderværdi i sorter af vinterhvede og triticale 2008
Udbyttet i foderenheder bør være en væsentlig parameter i sortsvalget, hvor der produceres hjemmeavlet korn til fodring af ...
26.02.09
Høstprognose 2008
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlert...
16.09.08