Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 1. Korn


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 1. Korn
Beretninger Afhandlinger Meddelelser

Beretninger

1. Forsøg med et større Antal Rugsorter, 1.bd., 1895, s. 1-130. (P. Nielsen).

6.

Dyrkningsforsøg med forskellige Havresorter, foretagne ved Statens Forsøgsstationer, 9. bd., 1902, s. 203-61. (K. Hansen).

18.

Saatids- og Saamængdeforsøg med Rug, 13. bd., 1906, s. 371-400. 50 øre. (A. J. Hansen).

19.

10 Aars Dyrkningsforsøg med Rugsorter, 14. bd., 1907, s. 45-150. 1 kr. (M. L. Mortensen).

24.

Dyrkningsforsøg med Vinterhvede, 14. bd., 1907, s. 365-465. 1 kr. (N. P. Nielsen).

25.

Forsøg med Veksling af Udsæd, 14. bd., 1907, s. 479-514. 50 øre. (E. Lindhard).

30.

Udbytteforsøg med udsæd af forskelligt kvælstofindhold, 15. bd., 1908, s. 109-130. 25 øre. (E. Lindhard).

37.

Saatids- og Saamængdeforsøg med Havre, 15. bd., 1908, s. 509-26. 25 øre. (A. J. Hansen).

38.

21 Aars Dyrkningsforsøg med Sorter af toradet Byg, 16. bd., 1909, s. 1-74. 80 øre. (M. L. Mortensen).

39.

Dannelse af nye Bygsorter, særlig Tystofte Prentice-Byg. Ved N. P. Nielsen, 16. bd., 1909, s. 169-93. 50 øre.

40.

23 Aars Dyrkningsforsøg med Sorter af seksradet Byg, 16. bd., 1909, s. 194-242. 65 øre. (M. L. Mortensen).

44.

Dyrkningsforsøg med Havresorter i 1901­1908 samt Undersøgelser og Beskrivelse af Havresorter, 16. bd., 1909, s. 543-702. 1 kr. 25 øre. (M. L. Mortensen).

59.

Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Modenhed 1899-1908. Ved Fr. Hansen. 18. bd., 1911, s. 485-542. 50 øre.

63.

Dyrkningsforsøg med Rugsorter, særlig i Aarene 1905-1910. Ved K. Hansen og M. L. Mortensen. 19. bd., 1912, s. 229-304. 80 øre.

73.

Fortsatte Forsøg med større og mindre Saa­korn af Toradet Byg, Seksradet Byg og Havre 1882-1900. Ved Karsten Iversen og E. Lindhard. 20. bd., 1913, s. 697-730. 50 øre.

75.

Dyrkningsforsøg med forskellige Sorter af Vinterhvede 1907-1912. Ved E. Lindhard. 21. bd., 1914, s. 1-32. 50 øre.

78.

Udbytteforsøg til Sammenligning mellem Rug og Hvede 1909-1912. Ved E. Lindhard. 21. bd., 1914, s. 161-87. 50 øre.

85.

Dyrkningsforsøg med forskellige Sorter af Toradet Byg 1907-1910. Ved Karsten Iversen. 22. bd., 1915, s. 1-33. 50 øre.

86.

Dyrkningsforsøg med forskellige Sorter af Seksradet Byg 1909-1912. Ved Karsten Iversen. 22. bd., 1915, s. 34-65. 50 Øre.

96.

Saatids- og Saamængdeforsøg med Hvede 1908-1914. Ved H. A. B. Vestergaard. 22. bd., 1915, s. 426-43. 25 øre.

111.

Dyrkningsforsøg med Havresorter 1909­1912. Ved J. C. Larsen. 23. bd., 1916, s. 701-56. 65 øre.

127.

Forsøg med fremmede Sorter af Vinterhvede 1914-1916. Ved E. Lindhard. 25. bd., 1918, s. 240-55. 25 øre.

132.

Dyrkningsforsøg med forskellige Sorter af Toradet Byg. 1913-16. Ved Karsten Iversen. 26. bd., 1919, s. 1-37. 50 øre.

136.

Saamaade- og Saamængdeforsøg med Byg. 1909-1915. Ved Karsten Iversen. 26. bd., 1919, s. 377-418. 75 øre.

160.

Dyrkningsforsøg med Havresorter. 1915­1920. Ved J. C. Larsen. 29. bd., 1923, s. 56-94. 85 øre.

181.

Forsøg med Sorter af Vinterhvede. 1918­1923. Ved Josef Hansen. 31. bd., 1925, s. 1-26. 65 øre.

203.

Sorterings-, Saamængde- og Saadybdeforsøg med Havre paa Sandjord. Ved N. J. Nielsen og P. O. Overgaard. 32. bd., 1926, s. 739­61. 50 øre.

206.

Forsøg med Sorter af toradet Byg. 1922­1926. Ved Josef Hansen, 33. bd., 1927, s. 412-40. 65 øre.

207.

Forsøg med Havresorter. 1922-1925. Ved J. C. Larsen. 33. bd., 1927, s. 441-87. 80 øre.

231.

Dyrkningsforsøg med Rugsorter. 1916-1918 og 1921-1927. Ved J. C. Larsen. 36. bd., 1930, s. 193-237. 1 kr.

252.

Forsøg med Sorter af Vinterhvede. 1924­1929. Ved Josef Hansen. 38 bd., 1932, s. 75-97. 50 øre.

254.

Forsøg med Sorter af toradet Byg. 1927­1930. Ved Josef Hansen. 38. bd., 1932, s. 209-49. 80 øre.

257.

Sammenlignende Forsøg med Enkeltkornssaaning og alm. Radsaaning af toradet Byg og Hvede. 1928-1930. Ved H. Bagge. 38 bd., 1932, s. 391-412. 60 øre.

271.

Forsøg med Havresorter. 1927-30. Ved Josef Hansen. 39 bd., 1933, s. 713-30. 35 øre.

272.

Forsøg med Rugsorter. 1928-31. Ved L. P. Jacobsen. 39. bd., 1933, s. 731-50. 50 øre.

314.

Forsøg med Rugsorter 1932-1937 samt Artsforsøg med Rug og Hvede 1933-37. Ved Ejnar Knudsen. 43. bd., 1938, s. 193-221. 75 øre.

320.

Forsøg med Korndyrkning og Fodsyge. Ved Ernst Gram. 43. bd., 1938, s. 561-605. 1 kr.

321.

Saatidsforsøg med Byg og Havre. Ved Josef Hansen. 43. bd., 1939, s. 733-742. 35 øre.

398.

Forsøg med Rugsorter 1939-45. Ved Ejnar Knudsen. 50 bd., 1946, s. 633-652. 45 øre.

407.

Forsøg med Sorter af toradet Byg 1931­1946. Ved Josef Hansen. 51. bd., 1948, s. 480-499. 60 øre.

467.

Forsøg med rugsorter 1946-1951. Ved Tage Andersen. 56. bd., 1953, s. 317-333. 45 øre.

476.

Forsøg med såmængder af rug 1946-1952. Ved Tage Andersen. 57. bd., 1954, s. 271­280. 45 øre.

505.

Artsforsøg med hvede og rug 1945-51. Ved Tage Andersen. 59. bd., 1955, s. 185-195. 30 øre.

521.

Forsøg med tetraploid rug 1950-54. Ved Tage Andersen. 60. bd, 1956, s. 185-197. 45 øre.

549.

Forsøg med havresorter 1935-1954. Ved Tage Andersen. 61. bd., 1957, s. 667-684. 30 øre.

564.

Forsøg med rugsorter 1952-1955. Ved Tage Andersen. 62. bd., 1958, s. 324-336. 30 øre.

596.

Sortsforsøg med byg 1947-1956. Ved Frede Rasmussen. 64. bd., 1960, s. 77-101. 50 øre.

618.

Sortsforsøg med hvede 1946-59. Ved Frede Rasmussen. 64. bd., 1961, s. 1035-1055. 50 øre.

665.

Såtidsforsøg med hvede. Ved Frede Rasmussen. 67. bd., 1963, s. 369-384. 50 øre.

1069.

Vækstregulering i korn med CCC. Ved K.E. Larsen. 77. bd. 1973, s. 118-133. 1.50 kr.

1198.

Bekæmpelse af havrenematoder ved hjælp af nematodresistente kornsorter. Ved Sv. E. Hansen. 79. bd. 1975, s. 69-74. 1.50 kr.

1210.

Lejesæd og kornkvalitet. Ved Boldt Welling. 79. bd. 1975, s. 243-254. 1.50 kr.

1222.

Udsædsmængder af byg kombineret med stigende mængder kvælstof. Ved Jens V. Højmark. 79. bd. 1975, s. 378-392. 2.00 kr.

1308.

Udlæg af kløvergræs og lucerne i byg og havre til helsædhøst. Ved Svend B. Hostrup. 80. bd. 1976, s. 667-691. 3.50 kr.

1339.

Vækstregulering i byg. Ved K. E. Larsen. 1977. 81. bd., s. 122. 5,00 kr.

1407.

Bygs rodudvikling i relation til fysiske parametre i naturlig lejret jord. Ved Henrik Breuning Madsen. 1978. 82. bd., s. 335-342. 5,00 kr.

1439.

Ensidig bygdyrkning. I. Indflydelsen på plantevækst og jordbundsforhold. Ved Kurt Hjortsholm. 1979. 83 bd., s. 32-49. 30,00 kr.

1440.

Ensidig bygdyrkning. II. Indflydelsen på røddernes svampeflora. Ved S. Stetter og N. Leroul. 1979. 83 bd., s. 50-72. 30,00 kr.

1489

Høsttid i havre og byg. Ved Carl Chr. Olsen og P. Fynbo Hansen. 84. bd. 1980, s. 23-36.

1482

Forsøg med plansprøjtning og behovssprøjtning mod svampesygdomme på byg og hvede.1974-76. Ved Bendt Welling og Knud E. Hansen. 84. bd. 1980, s. 45-54.

1495

Høsttid i vinterhvede, vårhvede og vinterrug. Ved Carl Chr. Olsen og P. Fynbo Hansen. 84 bd. 1980, s. 89-100.

1508

Smitteforsøg i korn i væksthus med goldfodsygesvampen Gaemannomyces graminis (Sacc.) von Arx et Oliver. Smittetidspunktets og smittemængdens betydning. Ved Hellfried Schulz. 84. bd. 1980, s. 257-263.

1510

Grønrug. I. Udbytte og kvalitet. Ved Erik Møller og Sv. B. Hostrup 84. bd. 1980, s. 295-310.

1511

Grønrug. II. Fortørring og konservering. Ved Erik Møller og Sv. B. Hostrup. 84. bd. 1980, s. 311-316.

1514

Vandingsfrekvensens indflydelse på udbytte og vandforbrug i byg. Ved V. Jørgensen. 84. bd. 1980, s. 335-342.

1543

Ensidig dyrkning af byg og vårhvede: Halmens indflydelse på udbytte, kvalitet og fodsygeangreb. Ved Inge Jørgensen. 85. bd. 1981, s. 115-126.

1550

Reduceret jordbearbejdning ved monokultur i byg. Ved Karl J. Rasmussen. 85. bd. 1981, s. 171-183.

1562

Powdery mildew resistance genes in Northwest European winter barley varieties. Ved H. P. Jensen og J. Helms Jørgensen. 85. bd. 1981, s. 303-319.

1586

Stigende mængder fast svinegødning og svinegylle til byg. Ved Ole Nemming. 86. bd. 1982, s. 127-132.

1594

Udbringningstider for svinegødning til byg. Ved P. Søndergård Klausen og Ole Nemming. 86. bd. 1982, s. 189-192.

1603

Grønrug. III. Udlæg af græsmarksafgrøder. Ved Erik Møller, Sv. B. Hostrup og Henning Laursen. 86. bd 1982, s. 313-330.

1604

Grønrug. IV. Etablering af efterafgrøder. Ved Sv. B. Hostrup, Erik Møller og Henning Laursen. 86. bd. 1982, s. 331-348.

1618

Temperaturinversion og muligheder for frostbeskyttelse ved luftblanding i en frugtplantage. Ved Jørgen Grauslund. 86. bd. 1982, s. 451-460.

1625

Ensilering af vintersædsafgrøder. Ved Norman Witt. 86. bd. 1982, s. 521-530.

1626

Jordbearbejdningsmetoder til vintersæd. Ved Karl J. Rasmussen. 86. bd. 1982, s. 531-542.

S 1640

Grøn- og helsædshøst af kornafgrøder. Vækstanalyse i vårsæd og vintersæd. Ved Svend B. Hostrup. 87. bd. 1983, s. 118.

1651

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 1. Vækstbetingelser, jordfysiske målinger og udbytter ved ensidig byg og sædskiftebyg. Ved Karl J. Rasmussen og Carl Chr. Olsen. 87. bd. 1983, s. 193-216.

1652

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 2. Bygplanternes morfologiske udvikling i relation til kvælstof. Ved Annette Andersen og Marianne Boye Jensen. 87. bd. 1983, s. 217-236.

1653

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 3. Indflydelse på ukrudtsbestanden. Ved Søren Thorup og Søren Peter Pinnerup. 87. bd. 1983, s. 237-256.

1654

Økologiske undersøgelser af jordbundens mikroflora og fauna i dyrkningssystemer med reduceret jordbehandling, vårbyg og efterafgrøde. Ved Caspar Andersen, Finn Eiland og Finn Vinther. 87. bd. 1983, s. 257-296.

1674

Nedbrydning af halm. I. Byghalms tab af næringssalte og tørstof som følge af udvaskning med vand. Ved Bent Tolstrup Christensen, 87. bd. 1983, s. 477-487.

1679

Sortsblandinger af vårbyg. Ved Boldt Welling, Michael Lønbæk, Carl Chr. Olsen og Mogens S. Houmøller. 87. bd. 1983, s. 527-538.

1693

Nedbrydning af halm. II. Vægttab af byghalm placeret på jordoverfladen og ændringer i halmens indhold af plantenæringsstoffer. Ved Bent Tolstrup Christensen. 88. bd. 1984, s. 37-48.

1694

Stofproduktion og næringsstofoptagelse i vinter- og vårbyg ved forskellige vandingsfrekvenser. Ved E. Hejlesen og J. B. Andersen. 88. bd. 1984, s.49-62.

1711

Byggens bladpletsyge, (Drechslera teres). Observationer for angreb i bygsorter, 1982. Ved Anders Mondrup og Boldt Welling. 88. bd. 1984, s. 203-211.

1715

Kvælstof til vinterhvede, engangs- eller delt udbringning. Ved Carl Chr. Olsen og K. E. Larsen. 88. bd. 1984, s. 243-256.

1716

Halm til foder. I. Ubehandlet halm. Ved Erik Møller, Norman Witt og Hans Z. Thellesen. 88. bd. 1984, s. 257-263.

1737

Ensilering af byg-ærtehelsæd. Ved E. J. Norgaard Pedersen og Norman Witt. 88. bd. 1984, s. 425-430.3

1738

Nedbrydning af halm. III. Jordtype og plantedækkes indflydelse på nedmuldet havre- og hvedehalms vægttab og indhold af næringssalte. Ved Bent Tolstrup Christensen. 88. bd. 1984, s. 431-442.

1739

Jordbearbejdningsmetoder til vårbyg på sandjord. Ved Karl J. Rasmussen. 88. bd. 1984, s. 443-452.

1742

Kvælstofgødskningens indflydelse på bygplanters skududvikling. Ved Arne Kyllingsbæk. 88. bd. 1984, s. 479-488.

1746

Sygdomme i vinterhvede. I. Gråplet (Septoria tritici). Ved Boldt Welling, Ghita Cordsen Nielsen og Bent J. Nielsen. 88. bd. 1984, s. 519-526.

1749

Vinterhvede i kornrige sædskifter. Ved Carl Chr. Olsen. 88. bd. 1984, s. 547-556.

1750

Såtid og såmængde i vinterhvede og vinterbyg. Ved Carl Chr. Olsen. 88. bd. 1984, s. 557-570.

1752

Halm til foder II. Tilsætning af natriumhydroxyd på flytbare gårdanlæg. Ved Erik Møller, Norman Witt og Hans Z. Thellesen. 88. bd. 1984, s. 581-592.

1753

Halmnedmuldning og -afbrænding i relation til aggregater i jord. Ved Per Schønning. 88. bd. 1984, s. 593-608.

1759

Nedfældning af kvæggylle til byg og bederoer. Ved K. E. Larsen og P. Keller. 89. bd. 1985, s.11-18.

1764

Vandforbrug i vårbyg i relation til jordbearbejdning og halmnedmuldning. Ved Jørgen Djurhuus. 89. bd. 1985, s. 47-60.

1767

Sygdomme i vinterhvede. II. Brunplet (Septorianodorum). Ved Boldt Welling og Bent J. Nielsen. 89. bd. 1985, s 73-80.

1770

Halm til foder. III. Tilsætning af natriumhydroxyd til fugtig halm. Ved Erik Møller, Norman Witt og Hans Z. Thellesen. 89. bd. 1985, s. 91-100.

1796.

Ensidig korndyrkning på marskjord. Ved Carl Nielsen. 89. bd. 1985, s. 309-318

1807

Sortsblandinger af vårbyg 1983. Meldugangreb og udbytteforhold. Ved Boldt Welling, Mogens S. Houmøller og Carl Chr. Olsen. 89. bd. 1985, s. 385-392.

Afhandlinger

1896.

Chr. Sonne: Maltbyg- og Hvedeudvalgets Forsøgsvirksomhed vedrørende vårhvedeproduktion og dennes Forhold til Mølleindustrien. 3. bd., s. 39-117.

1903.

Chr. Sonne: Slutningsberetning om Maltbyg- og Hvedeudvalgets Virksomhed vedrørende Byg- og Hvedeavlen. 11. bd., s. 56­131.

1916.

P. O. Overgaard: Afskallet Havre. Beretning fra Statsanstalten Dansk Frøkontrol. 23. bd., s. 84-102.

1921.

J. Holmgaard: Undersøgelser vedrørende Saasæds Sortsægthed og Frihed for Brand og Stribesyge. 1917-1920. Beretning fra Statsfrøkontrollen. 27. bd., s. 553-99.

1938.

A. Hernø og H. C. Bækgaard: Sortskendetegn hos nogle i Danmark dyrkede Bygsorter. 43. bd., s. 606-629.

1952.

H. C. Bækgaard: Undersøgelser over spiringen af korn i marken sammenlignet med spiring i laboratoriet. 55. bd., s. 476-510.

Meddelelser
42 Resultater af Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Modenhed, udsendt 1. december 1911, 19. bd., s. 313. 2. oplag, marts 1919.

137.

Forsøg med Sorter af toradet Byg, 1922­1926 (A), udsendt 24. marts 1927, 33. bd., s. 506.

138.

Forsøg med Havresorter, 1922-1925 (A), udsendt 31. marts 1927, 33. bd., s. 508.

156.

Forsøg med Rugsorter, 1921-1927 (A), udsendt 5. september. 1929, 35. bd., s. 710.

173.

Forsøg med Hvedesorter. 1924-1929 (A), udsendt 4. september. 1930, 36. bd., s. 644.

185.

Forsøg med Sorter af toradet Byg. 1927­1930 (A), udsendt 12. marts 1931, 37. bd., s. 701.

255.

Forsøg med Hvedesorter. 1930-1935 (A* udsendt 10. september 1936. 42. bd., s. 519.

275.

Forsøg med Rugsorter 1932-37 samt Artsforsøg med Rug og Hvede 1933-1937 (A), udsendt 4. august 1938, 43. bd., s. 704.

279.

Forsøg med Havresorter 1935-1938 (A), udsendt 9. februar 1939, 43. bd., s. 717.

343.

Foreløbig Meddelelse om Forsøg med Bygsorter 1941 og 1942 (A), udsendt 14. januar 1943.

344.

Forsøg med Havresorter 1939-1942 (A), udsendt 28. januar 1943, 47. bd., s. 720.

374.

Forsøg med Havresorter 1941-44 (A), udsendt 25. januar 1945, 50. bd., s. 182.

388.

Forsøg med Rugsorter 1939-1945 (A), tids. 28. marts 1946, 51. bd., s. 357.

395.

Forsøg med Havresorter 1943-1946 (A), udsendt 6. februar 1947, 51. bd., s. 725.

397.

Forsøg med Bygsorter 1943-1946 (A), udsendt 27. februar 1947, 51. bd., s. 730.

399.

Forsøg med Hvedesorter 1943-1946 (A), udsendt 21. august 1947, 52. bd., s. 176.

400.

Saatidsforsøg med Rug og Hvede 1940­1945 (A), udsendt 28. august 1947, 52. bd., 179.

461.

Foreløbig meddelelse om forsøg med havresorter 1949-50 (A), udsendt 15. marts 1951, 55. bd., s. 177.

467.

Forsøg med bygsorter 1945-50 (A), udsendt 19. april 1951, 55. bd., s. 550.

476.

Forsøg med rugsorter 1946-51 (A), udsendt 21. februar 1952, 56. bd., s. 151.

485.

Forsøg med hvedesorter 1947-51 (A), udsendt 15. august 1952, 56. bd., s. 341.

492.

Forsøg med tetraploid rug 1950-1952 (A), udsendt 29. januar 1953, 56. bd., s. 537.

494.

Forsøg med bygsorter 1949-1952 (A), udsendt 26. februar 1953, 56. bd., s. 541.

496.

Forsøg med havresorter 1949-1952 (A), udsendt 5. marts 1953, 57. bd., s. 355:.

516.

Forsøg med såmængder af rug 1946-52 (A), udsendt 20. maj 1954, 59. bd., s. 151

520.

Forsøg med hvedesorter 1950-53 (A), udsendt 29. juli 1954, 59. bd., s. 162.

521.

Forsøg med rugsorter 1952-53 (A), udsendt 12. august 1954, 59. bd., s. 166.

523.

Forsøg med tetraploid rug 1950-54 (A), udsendt 20. januar 1955, 59. bd., s. 171.

527.

Forsøg med bygsorter 1951-1954 (A), udsendt 24. februar 1955, 59. bd., s. 345.

529.

Forsøg med havresorter 1949-54 (A), udsendt 3. marts 1955, 59. bd., s. 353.

550.

Forsøg med hvedesorter 1952-55 (A), udsendt 12. januar 1956, 61. bd., s. 174.

551.

Forsøg med rugsorter 1952-55 (A), udsendt 19. januar 1956, 61. bd., s. 179.

557.

Forsøg med vårhvede (A), udsendt 28. marts 1956, 61. bd., s. 549.

567.

Forsøg med bygsorter 1953-1956 (A), udsendt 17. januar 1957, 62. bd., s. 173.

568.

Forsøg med havresorter 1953-56 (A), udsendt 24. januar 1957, 62. bd., s. 177.

587.

Forsøg med hvedesorter 1953-57 (A), udsendt 9. januar 1958, 62. bd., s. 731.

588.

Forsøg med rugsorter 1954-57 (A), udsendt 16. januar 1958, 62. bd., s. 735.

609.

Forsøg med havresorter 1955-58 (A), udsendt 15. januar 1959, 63. bd., s. 543.

610.

Forsøg med bygsorter 1953-58 (A), udsendt 22. januar 1959, 63. bd., s. 547.

611.

Sortsforsøg med vårhvede 1954-58 (A), udsendt 29. januar 1959, 63. bd., s. 551.

634.

Forsøg med hvedesorter 1945-59 (A), udsendt 14. januar 1960, 64. bd., s. 717.

635.

Forsøg med rugsorter 1956-69 (A), udsendt 21. januar 1960, 64. bd., s. 721.

652.

Forsøg med havresorter 1957-60 (A), udsendt 12. januar 1961, 65. bd., s. 357.

653.

Forsøg med bygsorter 1957-60 (A), udsendt 19. januar 1961, 65. bd., s. 361.

671.

Såtidsforsøg med hvede 1957-60 (A), udsendt 24. august 1961, 66. bd., s. 535.

676.

Forsøg med hvedesorter 1959-1961 (A), udsendt 18. januar 1962, 66. bd., s. 713.

677.

Forsøg med rugsorter 1958-1961 (A), udsendt 25. januar 1962, 66. bd., s. 717.

681.

Forsøg med vårhvede 1956-1961 (A), udsendt 15. marts 1962, 67. bd., s. 165.

697.

Såtidsforsøg med rug 1958-61 (A), udsendt 13. september 1962, 67. bd., s. 540.

702.

Forsøg med bygsorter 1957-62 (A), udsendt 17. januar 1963, 67. bd., s. 723.

703.

Forsøg med havresorter 1959-62 (A), udsendt 24. januar 1963, 67. bd., s. 727.

726.

Forsøg med hvedesorter 1960-63 (A), udsendt 23. januar 1964, 68. bd., s. 727.

727.

Udsædsmængder af vårhvede (A), udsendt 23. januar 1964, 68. bd., s. 731.

729.

Forsøg med rugsorter 1960-63 (A), udsendt 19. marts 1964, 68. bd., s. 879.

743.

Forsøg med havresorter 1961-64 (A), udsendt 4. februar 1965, 69. bd., s. 299.

745.

Forsøg med bygsorter 1959-64 (A), udsendt 18. februar 1965, 69. bd., s. 440.

756.

Forsøg med vinterbyg 1960-64 (A), udsendt 19. august 1965, 69. bd., s. 590.

771.

Forsøg med rugsorter 1962-65, udsendt 10. februar 1966, 70. bd., s. 283.

784.

Sortsforsøg med vårhvede 1961-65, udsendt 21. april 1966, 70. bd., s. 524.

799.

Forsøg med bygsorter 1961-66, udsendt 9. februar 1967, 71. bd., s. 267.

800.

Forsøg med havresorter 1963-66, udsendt 9. februar 1967, 71. bd., s. 271.

811.

Såtidsforsøg med vårhvede 1963-66, udsendt 13. april 1967, 71. bd., s. 413.

827.

Forsøg med vårhvedesorter 1962-67, udsendt 11. januar 1968, 72. bd., s. 405.

828.

Forsøg med hvedesorter 1964-67, udsendt 18. januar 1968, 72. bd., s. 407.

868.

Forsøg med bygsorter 1964-68, udsendt 20. fe­bruar 1969, 73. bd., s. 569.

874.

Forsøg med havresorter 1965-68. udsendt 20. marts 1969.

939.

Bygsorter på mosejord 1961-69, udsendt 2. juli 1970.

974.

Ensidig dyrkning af samme kornart 1960­70, udsendt 25. februar 1971.

1003.

Forsøg med hvedesorter 1965-70, udsendt 19. august 1971.

1004.

Jordbehandling og fodsyge ved ensidig bygdyrkning, udsendt 19. august 1971.

1035.

Køreskade i byg som følge af kørsel med traktor i vækstperioden, udsendt 27. april 1972.

1037.

Forsøg med bygsorter 1964-71, udsendt 25. maj 1972.

1038.

Forsøg med vårhvedesorter 1966-71, udsendt 25. maj 1972.

1077.

Forsøg med bygsorter 1968-72. udsendt 15. marts 1973.

1078.

Forsøg med rugsorter 1970-72. udsendt 22. marts 1973.

1084. Harvningsintensitet til byg. udsendt 3. maj 1973.

1086.

Forsøg med havresorter 1967-72. udsendt 10. maj 1973.

1097.

Forsøg med hvedesorter 1968-72, udsendt 5. juli 1973.

1159.

Halmens indflydelse på kærneudbytte og fodsyge ved ensidig korndyrkning 1967-73. udsendt 15. august 1974.

1165.

Udlæg af italiensk rajgræs i byg, havre og hestebønne til helsædhøst. udsendt 3. oktober 1974.

1182.

Udsædsmængder af byg kombineret med stigende mængder kvælstof. udsendt 3. april 1975.

1188.

Forsøg med bygsorter 1971-73. udsendt 17. april 1975.

1189.

Forsøg med havresorter 1971-73. udsendt 24. april 1975.

1190.

Forsøg med hvedesorter 1971-73. udsendt 24. april 1975.

1217

Sorter af vinterhvede 1972-74. udsendt 4. september 1975.

1222.

Sorter af havre 1971-74. udsendt 25. september 1975.

1223.

Sorter af vårhvede 1972-74. udsendt 25. september 1975.

1224.

Sorter af byg 1971-74. udsendt 2. oktober 1975.

1258.

Sorter af byg 1973-75. udsendt 4. marts 1976.

1268.

Sorter af rug 1973-75. udsendt 29. april 1976.

1269.

Sorter af vårhvede 1973-75. udsendt 6. maj 1976.

1270.

Sorter af vinterhvede 1973-75. udsendt 6. maj 1976.

1279.

Udlæg af kløvergræs i byg og havre til helsædhøst. udsendt 3. juni 1976.

1280.

Udlæg af lucerne i byg og havre til helsædhøst. udsendt 3. juni 1976.

1290.

Vækstanalyse i byg. udsendt 15. juli 1976.

1291.

Vækstanalyse i havre. udsendt 15. juli 1976.

1xxx

Sorter af vinterhvede 1974-76. udsendt 28. juli 1977.

1xxx

Sorter af byg 1974-76. udsendt 28. juli 1977.

1371.

Sorter af havre 1974-76. udsendt 4. august 1977.

1385.

Reduceret jordbearbejdning til byg. udsendt 5. januar 1978.

1450.

Sorter af vinterhvede 1975-77. udsendt 31. august 1978.

1451.

Slætudvikling i genvækst af vintersæd. udsendt 7. september 1978.

1453.

Sorter af byg 1974-77. udsendt 21. september 1978.

1454.

Sorter af havre 1975-77. udsendt 21. september 1978.

1493.

Vinterhvede i kornrige sædskifter, 1973-78. udsendt 31. maj 1979.

1494.

Kvælstofgødskning til vinterhvede i kornrige sædskifter. udsendt 31. maj 1979.

1508.

Høsttidsforsøg i korn. udsendt 2. august 1979.

1513.

Såtidsforsøg i vinterbyg. udsendt 16. august 1979.

1514. Sorter af vinterhvede 1976-78. udsendt 30. august 1979.

1515.

Sorter af vårhvede 1976-78. udsendt 30. august 1979.

1516.

Sorter af byg 1972-78. udsendt 6. september 1979.

1517.

Sorter af havre 1976-78. udsendt 6. september 1979.

15xx Sorter af vinterbyg 1978-79. udsendt 13. september 1979.

1525

Reduceret jordbehandling, efterafgrøde og nedbringning af halm ved bygdyrkning. 17. januar 1980.

1527

Kvælstofgødskning af vinterbyg. 31. januar 1980.

1530

Afsvampning af sædekorn. 28. februar 1980.

1543

Knækkefodsyge i vintersæd. 24. april 1980.

1544

Byg og ærter i blanding. 1. maj 1980.

1550

Vinterhvede til grønhøst og helsædshøst. 15. maj1980.

1568

Sorter af vinterhvede 1977-79. 14. august 1980.

1569

Sorter af rug 1977-79. 14. august 1980.

1575

Sorter af byg 1977-79. 11. september 1980.

1576

Sorter af vårhvede 1977-79. 11. september 1980.

1577

Sorter af havre 1977-79. 18. september 1980.

1584

Herbicidernes virkning på frøukrudt i vintersæd og vårsæd. 15. januar 1981.

1588

Sortsblandinger af vårbyg. 26. februar 1981.

1594

Effekten af normal- og overdosering af nogle nyere ukrudtsmidler i kornafgrøder. 2. april 1981.

1608

Sorter af vinterbyg 1978-80. 6. august 1981.

1609

Sorter af vinterhvede 1978-80. 6. august 1981.

1618

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vintersæd lige efter såningen. 3. september 1981.

1619

Sorter af havre 1978-80. 10. september 1981.

1620

Sorter af vårbyg 1978-80. 10. september 1981.

1621

Sorter af vårhvede 1978-80. 10. september 1981.

1653

Delt kvælstofgødskning af vinterhvede. 11. marts1982.

1658

Bekæmpelse af hanekro i vårsæd. 1. april 1982.

1667 Sorter af vinterbyg 1979-81. 13. maj 1982.

1671

Sorter af vinterhvede 1979-81. 27. maj 1982.

1672 Sorter af vårhvede 1979-81. 27. maj 1982.

1675

Sorter af havre 1979-81. 3. juni 1982.

1679a

Sorter af vårbyg 1979-81. 17. juni 1982.

1679b

Sorter af vårbyg 1979-81. Bilag. 17. juni 1982.

1693

Kvælstof i vandingsvandet til hvede. 12. august 1982.

1707a

Sorter af vårbyg 1980-82. 10. marts 1983.

1707b

Sorter af vårbyg 1980-82. Bilag. 10. marts 1983.

1708 Sorter af havre 1980-82. 10. marts 1983.

1712

Sorter af vinterbyg og rug 1980-82. 7. april 1983.

1713 Sorter af vinterhvede 1980-82. 7. april 1983.

1723

Byg og ærter i blanding til helsæd. Udbytte og kvalitet (foreløbige resultater). 19. maj 1983.

1753

Enårigt græsukrudt i vintersæd. 24. November 1983.

1756a

Sorter af vårbyg 1981-83. 19. januar 1984.

1756b Sorter af vårbyg 1981-83. 19. januar 1984.

1757

Sorter af vinterhvede og rug 1981-83. 19. januar 1984.

1763

Sorter af vinterbyg 1981-83. 9. februar 1984.

1785 Sortsblandinger af vårbyg 1983. 3. maj 1984.

1786

Stigende mængder kvælstof til vinterbyg, udbragt ad en eller flere gange. 3. maj 1984.

1792

Bekæmpelse af spildkornsplanter i engrapgræs udlagt i vinterhvede. 14. juni 1984.

1794

Ensilerings- og fodringsforsøg med forskellige helsædsafgrøder. 12. juli 1984.

1797

Såtid og såmængde i vinterhvede og vinterbyg. 23. august 1984.

1802

Korn og bælgplanter i blanding til helsæd. 22. november 1984.

1809

Sorter af korn 1985. 14. februar 1985.

1816

Vanding af vinterhvede. 21. marts 1985.

1817

Direkte såning af korn. 28. marts 1985.

1832

Bredsåskær contra alm. såskær. 18. juli 1985.

1845

Halmhåndteringens indflydelse på kerneudbytte- og goldfodsyge ved ensidig dyrkning af vårbyg.10. oktober 1985.

 

 

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16