Feedback Form

  

Oprettet: 07-04-2017

Udvalg og arbejdsgruppe for Prokorn

Udvalget for Konkurrencedygtig Planteproduktion har taget initiativ til projektet og fungerer som styregruppe i projektperioden. For at sikre en bred faglig opbakning er der desuden nedsat en arbejdsgruppe.

Bæredygtigt Landbrug, Landbrug & Fødevarer og en række danske forædlingsfirmaer nedsatte i 2013 Udvalget for Konkurrencedygtigt Planteproduktion. Udvalget blev nedsat i erkendelse af, at der var et behov for en kraftig styrkelse af forsknings og udviklingsindsatsen på planteområdet. Udvalget koordinerer og tager initiativ til projektansøgninger indenfor planteforædling og plantedyrkning. De første to projekter der blev gennemført på initiativ af udvalget, var

  • Ny Udbyttefremgang i Planteproduktionen og
  • Forbedring af Afgrødernes Udbytte- og Produktionsmæssige egenskaber (FAUPE)

Begge projekter blev udført i perioden 2014 – 2016.

Udvalget fungerer gennem projektperioden som styregruppe for ProKorn-projektet og har følgende medlemmer:

Lars Hvidtfeldt, L&F (formand)
Flemming Fuglede Jørgensen, BL
Torben Hansen, L&F
Sven-Aage Steenholdt, L&F
Truels Damsgaard, DLF
Asbjørn Børsting, DAKOFO/CID (observatør)

Faglig arbejdsgruppe

For at sikre en bred faglig forankring af Prokorn-projektet er der nedsat en faglig arbejdsgruppe, der i løbet af projektet sætter retningen og tager stilling til forsøgsplaner og resultater. Arbejdsgruppen består, udover medarbejdere fra SEGES, af følgende personer:

Arbejdsgruppe:

Jens Lund Pedersen, DLA
Charlotte Poulsen, DLG
Bente Andersen, BL
Jørgen Evald Jensen, BL
Hanne Pontoppidan, Centrovice
Finn Poulsen, Sagro
Lars Skovgaard Larsen, Gefion
Gitte Skovgaard Jensen, LMO

Økonomi og ledelse

Finansiering: Promilleafgiftsfonden for landbrug

Projektøkonomi: 15 mio. fordelt over tre år

Projektleder: Lars Bonde Eriksen, tlf.: 87495366, lbe@seges.dk

Prokorns hjemmeside

 

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 07-04-2017 Revideret: 07-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Høstudbytter på SortInfo - 2019
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende fors...
20.09.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterbyg
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefal...
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterhvede
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulem...
16.07.19
Vær Robin Hood, når du gødsker
Mød Jens Lei fra Ballegård, som nyder synet af ensartede marker. Her fortæller han, hvad han får ud af at graduere gødninge...
04.06.19