Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2019

  

Oprettet: 07-04-2017

Udvalg og arbejdsgruppe for Prokorn

Udvalget for Konkurrencedygtig Planteproduktion har taget initiativ til projektet og fungerer som styregruppe i projektperioden. For at sikre en bred faglig opbakning er der desuden nedsat en arbejdsgruppe.

Bæredygtigt Landbrug, Landbrug & Fødevarer og en række danske forædlingsfirmaer nedsatte i 2013 Udvalget for Konkurrencedygtigt Planteproduktion. Udvalget blev nedsat i erkendelse af, at der var et behov for en kraftig styrkelse af forsknings og udviklingsindsatsen på planteområdet. Udvalget koordinerer og tager initiativ til projektansøgninger indenfor planteforædling og plantedyrkning. De første to projekter der blev gennemført på initiativ af udvalget, var

  • Ny Udbyttefremgang i Planteproduktionen og
  • Forbedring af Afgrødernes Udbytte- og Produktionsmæssige egenskaber (FAUPE)

Begge projekter blev udført i perioden 2014 – 2016.

Udvalget fungerer gennem projektperioden som styregruppe for ProKorn-projektet og har følgende medlemmer:

Lars Hvidtfeldt, L&F (formand)
Flemming Fuglede Jørgensen, BL
Torben Hansen, L&F
Sven-Aage Steenholdt, L&F
Truels Damsgaard, DLF
Asbjørn Børsting, DAKOFO/CID (observatør)

Faglig arbejdsgruppe

For at sikre en bred faglig forankring af Prokorn-projektet er der nedsat en faglig arbejdsgruppe, der i løbet af projektet sætter retningen og tager stilling til forsøgsplaner og resultater. Arbejdsgruppen består, udover medarbejdere fra SEGES, af følgende personer:

Arbejdsgruppe:

Jens Lund Pedersen, DLA
Charlotte Poulsen, DLG
Bente Andersen, BL
Jørgen Evald Jensen, BL
Hanne Pontoppidan, Centrovice
Finn Poulsen, Sagro
Lars Skovgaard Larsen, Gefion
Gitte Skovgaard Jensen, LMO

Økonomi og ledelse

Finansiering: Promilleafgiftsfonden for landbrug

Projektøkonomi: 15 mio. fordelt over tre år

Projektleder: Lars Bonde Eriksen, tlf.: 87495366, lbe@seges.dk

Prokorns hjemmeside

 

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 07-04-2017 Revideret: 07-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Lars Bonde Eriksen

Af samme forfatter

Lav dine egne sortsblandinger
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Anvendelse af multispektrale dronebilleder i landsforsøgene
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriv...
06.12.19
Beta version af nyt SortInfo
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
05.12.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vintersæd
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
27.11.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19