Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 7. Industriplanter


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 7. Industriplanter
Beretninger Meddelelser
Beretninger

390.

Forsøg med Sorter og Avlsstedspartier af Cikorie 1943-44. Ved H. Bagge. 50. bd., 1945, s. 126-137. 45 øre.

404.

Kulturforsøg med Oliehør 1940-1945. Ved H. Bagge. 51. bd., 1947, s. 310-330. 60 øre.

410.

Kulturforsøg med Opiat-Valmue 1941-1946. Ved H. Baggge. 51. bd., 1948, s. 587-615. 75 øre.

420.

Kulturforsøg med spindhør 1939-46. Ved H. Bagge. 53. bd., 1949, s. 85-130. 75 øre.

422.

Forsøg med sorter af oliehør 1940-47. Ved H. Bagge. 53. bd., 1950, s. 258-270. 60 øre.

427.

Udtagning af taveprøver af spindhør til kvalitative undersøgelser. Ved Asger Larsen. 53. bd., 1950, s. 359-368. 60 øre.

435.

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1941-47. Ved H. Bagge. 54. bd., 1950, s. 81-92. 60 øre.

437.

Artsforsøg med olieplanter 1942-49. Ved H. Bagge. 54. bd., 1950, s. 107-115. 30 øre.

442.

Forsøg med spindehamp. Stamme-, kultur-, gødnings- og kalkforsøg 1941-48, Ved H. Bagge og Asger Larsen. 54. bd., 1951, s. 628-685. 1 kr.

444.

Dyrknings- og opbevaringsforsøg med tobak til nikotinfremstilling 1943-48. Ved Asger Larsen og H. Bagge. 55, bd., 1951, s. 82-100. 60 øre.

446.

Forsøg med gul sennep til modenhed. Sorts-, kultur- og gødningsforsøg 1940-49. Ved H. Bagge. 55. bd., 1951, s. 121-135. 60 øre.

457.

Forsøg med forskellig forfrugt til spindhør 1944-50. Ved Asger Larsen. 55. bd., 1952, s. 557-577. 60 øre.

471.

Forsøg med såmængder af spindhør 1946-1951. Ved H. Bagge og Asger Larsen. 56. bd., 1953, s. 545-580. 60 øre.

479.

Forsøg med sorter af spindhør. Ved Asger Larsen og H. Bagge. 57. bd., 1954, s. 458-497. 60 øre.

482.

Forsøg med oliehørsorter 1942-1952. Ved H. Bagge. 57. bd., 1954, s. 678-690. 45 øre.

531.

Artsforsøg med olieplanter 1950-55. Ved H. Bagge og A. Nordestgaard. 60. bd., 1957, s. 612-620. 30 øre.

540.

Forsøg med rækkeafstand og såmængde i spindhør. Ved Asger Larsen og H. Bagge, 61. bd., 1957, s. 241-276. 45 øre.

554.

Forsøg med sorter af spindhør 1951-1956. Ved H. Bagge og Asger Larsen. 62. bd., 1958, s. 47-70. 30 øre.

555.

Såtidsforsøg med vinterraps 1951-1956. Ved H. Bagge og A. Nordestgaard. 62. bd., 1958, s. 71-81. 30 øre.

561.

Rusketidsforsøg med spindhør til rødning. Ved Asger Larsen. 62. bd., 1958, s. 259-279. 30 øre.

574.

Orienterende karforsøg med vanding af spindhør. Ved Asger Larsen. 63. bd., 1959, s. 1-33. 45 øre.

579.

Forsøg med stammer af vinterraps 1950­57. Ved A. Nordestgård. 63. bd., 1959, s. 125-133. 30 øre.

592.

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1948-58. Ved A. Nordestgård, 63. bd., 1960, s. 848-855. 30 øre.

612.

Stammeforsøg med spindhamp 1951-56. Ved Asger Larsen. 64. bd., 1961, s. 847-855. 50 øre.

613.

Forsøg med udlægsmåder for kommen 1947-1959. Ved Holger Hansen og H. Bagge. 64. bd., 1961, s. 856-865. 50 øre.

617.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til dodder. Ved A. Nordestgård, 64. bd., 1961, s. 1024-1034. 50 øre.

626.

Forsøg med sorter af spindhør. Ved Asger Larsen. 65. bd., 1961, s. 394-410. 50 øre.

633.

Forsøg med sorter af oliehør 1954-60. Ved Holger Hansen. 65. bd., 1962, s. 876-884. 50 øre.

634.

Forsøg med vinterraps, vinterrybs og kålroe til avl af oliefrø. Ved A. Nordestgård. 65. bd., 1962. s. 885-893. 50 øre.

640.

Forsøg med natriumgødskning af spindhør. Ved Asger Larsen. 66. bd., 1962, s. 336­352. 50 øre.

649.

Forsøg med stammer af vinterraps 1958-61. Ved A. Nordestgård. 66. bd., 1962, s, 489­495. 50 øre.

654.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til vinterraps 1956-61. Ved Holger Hansen. 66. bd., 1962, s. 700-706. 50 øre.

655.

Forsøg med stammer af sommerraps 1958­61. Ved A. Nordestgård. 66. bd., 1963, s. 768-772. 50 øre.

669.

Stammeforsøg med spindehamp 1957-1961. Ved Asger Larsen. 67. bd., 1963, s. 435­443. 50 øre.

717.

Såmængde- og høsttidsforsøg med vinterraps. Ved Anton Nordestgård. 69. bd., 1965, s. 126-134. 50 øre.

746.

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1960-64. Ved Anton Nordestgård. 70. bd., 1966, s. 13-16. 50 øre.

764.

Forsøg med hypning af opiatvalmue 1961­64. Ved Anton Nordestgård. 70. bd., 1966, s. 337-339. 50 øre.

765.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til sommerraps 1961-65. Ved Anton Nordestgård. 70. bd., 1966. s. 340-345. 50 øre.

773.

Sortsforsøg med oliehør 1961-64. Ved Holger Hansen. 70. bd., 1966, s. 493-497. 50 øre.

822.

Forsøg med stigende mængder kalksalpeter til brun sennep (Brassica nigra) 1963-1966. Ved A. Nordestgaard. 72. bd., 1968, s. 322-326. 50 øre.

868.

Forsøg med stammer af gul sennep 1963-1967. Ved Asger Larsen og A. Nordest­gaard. 73. bd., 1969, s. 451-457. 50 øre.

873.

Forsøg med forskellige høsttider i brun sennep 1962-1968. Ved Anton Nordest­gaard og Asger Larsen. 73. bd., 1969, s. 481-487. 50 øre.

884.

Såtids- og rækkeafstandsforsøg i brun sennep 1966-1968. Ved Asger Larsen og Anton Nordestgaard. 74. bd. 1970, s. 117­124. 75 Øre.

885.

Forsøg med sorter af oliehør 1965-1968. Ved Anton Nordestgaard. 74. bd. 1970, s. 125-129. 75 Øre.

890.

Forsøg med stammer af sommerraps 1965-68. Ved Asger Larsen og Kaj Henriksen. 74. bd. 1970, s. 164-168. 75 øre.

915.

Såtids- og rækkeafstandsforsøg i sommerraps 1966-1969. Ved Anton Nordestgaard. 74. bd. 1970, s. 440-447. 75 øre.

920.

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1965-69. Ved Kaj Henriksen. 74. bd. 1970, s. 475-480. 75 øre.

939.

Rækkeafstandsforsøg i vinterraps 1966-1969. Ved Asger Larsen og Anton Nor destgaard. 75. bd. 1971, s. 90-95. 75 Øre.

946.

Forsøg med stammer af vinterraps 1962-1969. Ved Anton Nordestgaard. 75. bd. 1971, s. 191-206. 75 Øre.

988.

Såtids- og rækkeafstandsforsøg i gul sennep 1967-1970. Ved Anton Nordestgaard. 75. bd. 1971 s. 672-682. 75 øre.

995.

Vandingsforsøg i oliehør 1965-1970. Ved Anton Nordestgaard. 75. bd. 1971, s. 788-792. 75 øre.

1036.

Undersøgelser af vinterrapsens (Brassica napus L.) tørstofproduktion og næringsstofoptagelse gennem vækstperioden. J. E. Razoux Schultz. 76. bd. 1972. s. 415-435.

1046.

Forsøg med stammer af sommerraps 1968-1971. Kaj Henriksen, 76. bd. 1972. s. 581-587.

1048.

Kombineret såtids- og stammeforsøg med vinterraps. Anton Nordestgaard. 76 bd. 1972. s. 597-603.

1220.

Høsttidspunktets, høstmådens og vejringsbetingelsernes indflydelse på frøudbytte og frøkvalitet hos gul sennep. Ved Kaj Henriksen. 79. bd. 1975, s. 337-356. 3.25 kr.

1277.

Forsøg med sorter af spindhør 1962-1968. Ved Anton Nordestgaard. 80. bd. 1976. 5.00 kr.

1302.

Forsøg med vanding af spindhør samt genanvendelse af rødningsvand. Ved Anton Nordestgaard. 80. bd. 1976, s. 620. 5.00 kr.

1607

Frøstørrelsens betydning i vårraps. Ved Anton Nordestgaard. 86. bd. 1982, s. 375-381.

1673

Frøkvalitet hos vårraps ved gødskning med kvælstof, fosfor og kalium. Ved Erik Augustinussen, Anton Nordestgaard og Poul Flengmark. 87. bd. 1983, s. 465-476.

1680

Udsædsmængdens og kvælstofgødskningens indflydelse på udbytte og kvalitet af vårrybs (Brassica campestris oleifera). Ved Erik Augustinussen, Poul Flengmark og Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 539-546.

1682

Høstmetoder i vårraps. Ved Poul Flengmark. 87. bd. 1983, s. 557-566.

1690

Dyrkning af solsikke. Ved Poul Flengmark. 88. bd. 1984, s. 1-14.

1726

Kvælstof- og kaliumgødskningens indflydelse på vinterrapsens frøkvalitet. Ved Anton Nordestgaard, Erik Augustinussen og Poul Flengmark. 88. bd. 1984, s. 337-342.

Meddelelser

240.

Dyrkning af Spindhør (B), uds. marts 1935, 40. bd., s. 679, 4. oplag, maj 1948.

246.

Om Dyrkning af Soyabønner (B), uds. januar 1936, 41. bd., s. 668.

290.

Forsøg med Olieplanter, Oliehør, Gul Sennep og Sommer-Raps 1934-1937, (A), uds. 25. januar 1940, 45. bd., s. 708, 2. oplag, marts 1942.

328.

Forsøg med Sorter af Spindhør 1933-1941 (A), uds. 12. marts 1942, 47. bd., s. 363.

348.

Foreløbig Meddelelse om Forsøg med Tobakssorter i 1940-1942 (A), uds. 15. april 1943, 49. bd., s. 719.

349.

Foreløbig Meddelelse om Forsøg med forskellige Mængder Staldgødning til Tobak (Nicotiana tabacum) 1940-42 (A), uds. 21. april 1943, 49. bd., s. 724.

357.

Forsøg med Sorter af Opiat-Valmue 1941-1943 (A), uds. 9. marts 1944, 49. bd., s. 352.

358.

Foreløbig Meddelelse om Kulturforsøg med Opiat-Valmue 1941-1943 (A), uds. 9. marts 1944, 49. bd., s. 354.

359.

Forsøg med Gul Sennep til Frøavl 1940-1943 (A), uds. 16. marts 1944, 49. bd., s. 358.

360.

Forsøg med Rækkeafstand og Saamængde til Oliehør 1940-1943 (A), uds. 16. marts 1944, 49. bd., s. 362.

386.

Foreløbig Meddelelse om Forsøg med Sorter og Partier af Oliehør 1944-45 (A), uds. 14. marts 1946, 51. bd., s. 184.

389.

Saatidsforsøg med Oliehør 1941-1945 (A), uds. 28. marts 1946, 51. bd., s.359.

398.

Forsøg med Afbrydning af Topskud og Sideskud paa Tobak (Nicotiana tabacum) 1940-1946 (A), uds. 24. juli 1947, 51. bd., s. 734.

401.

Forsøg med Ukrudtsbekæmpelse i Spindhør 1939-1944 (A), uds. 4. september 1947, 52. bd., s. 184.

402.

Forsøg med forskellig Rusketid for Spind hør 1940-1946 (A), uds. 11. september 1947, 52. bd., s. 365.

405.

Forsøg med Sorter af Oliehør 1944-1947 (A), uds. 11. december 1947, 52. bd., s. 539.

415.

Forsøg med forskellige Kaligødninger til Tobak 1940-1946 (A), uds. 19. februar 1948, 52. bd., s. 703.

419.

Forsøg med Sorter af Opiat-Valmue 1944-1947 (A), uds. 11. marts 1948, 52. bd., s. 713.

421.

Forsøg med Saatid for Spindhør 1939-1944 (A), uds. 25. marts 1948, 52. bd., s. 717.

423.

Forsøg med Sorter af Spindhør 1940-1945 (A), uds. 15. april 1948, 52. bd., s. 721.

425.

Forsøg med stammer af vinterraps og vinterrybs 1941-45. Uds. 10. juni 1948, 52. bd., s. 729.

460.

Foreløbig meddelelse om forsøg med sorter af oliehør 1949-50 (A), uds. 15. marts 1951, 55. bd., s. 175.

466.

Forsøg med sorter af spindhør 1946-50 (A), uds. 19. april 1951, 55. bd., s. 547.

500.

Forsøg med sorter af spindhør 1949-1952 (A), uds. 19. marts 1953, 57. bd., s. 365.

501.

Forsøg med sorter af oliehør 1949-1952 (A), uds. 26. marts 1953, 57. bd., s. 366.

511.

Foreløbig meddelelse om såtidsforsøg med vinterraps (A), uds. 18. marts 1954, 58. bd., s. 366.

534.

Sorter af spindhør 1953-54 (A), uds. april 1955, 59. bd., s. 721.

553.

Forsøg med sorter af oliehør 1953-55 (A), uds. 16. februar 1956, 61. bd., s. 187.

558.

Forsøg med såmængder og rækkeafstand i spindhør 1952-55 (A), uds. 19. april 1956, 61. bd., s. 551.

577.

Forsøg med sorter af spindhør 1955-56, foreløbig meddelelse (A), uds. 4. april 1957, 62. bd., s. 359.

589.

Forsøg med sorter af oliehør 1953-57 (A), uds. 30. januar 1958, 62. bd., s. 739.

602.

Forsøg med stammer af vinterraps 1950-57 (A), uds. 22. maj 1958, 63. bd., s. 519.

615.

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1948-58 (A), uds. 19. marts 1959, 64. bd., s. 161.

658.

Forsøg med sorter af oliehør 1954-60. (A),uds. 23. februar 1961, 65. bd., s. 550.

660.

Dyrkning af oliehør. (B), uds. 9. marts 1961, 65. bd., s. 725.

747.

Forsøg med stammer af gul sennep. (A), uds. 4. marts 1965, 69. bd., s. 448.

822.

Forsøg med stammer af vinterraps 1962-66. Uds. 13. juli 1967, 72. bd., s. 139.

866.

Forsøg med stammer af gul sennep 1963-1967. Uds. 6. februar 1969, 73. bd., s. 564.

873.

Høsttidsforsøg i brun sennep 1962-1968. Uds. 20. marts 1969.

888.

Forsøg med sorter af oliehør 1965-68, Uds. 5. juni 1969.

891.

Såtids- og rækkeafstandsforsøg i brun sennep 1966-1968. Uds. 17. juli 1969.

893.

Forsøg med stammer af sommerraps 1965-1968. Uds. 4. september 1969.

920.

Forsøg med sorter af opiatvalmue 1965-69, uds. 9. april 1970.

924.

Såtids- og rækkeafstandsforsøg i sommerraps 1966-1969. Uds. 30. april 1970.

940.

Forsøg med stammer af vinterraps 1962-69, uds. 2. juli 1970.

941.

Rækkeafstandsforsøg i vinterraps 1966-69, uds. 16. juli 1970.

981.

Såtids- og rækkeafstandsforsøg i gul sennep 1967-70, uds. 1. april 1971.

1040.

Kombineret stamme- og såtidsforsøg med vinterraps, 1968-71, uds. 8. juni 1972.

1041.

Forsøg med stammer af sommerraps 1968-71, uds. 15. juni 1972.

1216.

Sorter af vårraps 1972-74. Uds. 28. august 1975.

1250.

Såmængde- og rækkeafstandsforsøg i vårraps, Gulle 1972-75. Uds. 5. februar 1976.

1283.

Sorter af gul sennep 1972-75. Uds. 10. juni 1976.

1292.

Sorter af vinterraps 1973-75. Uds. 22. juli 1976.

1313.

Såmængde- og rækkeafstandsforsøg i gul sennep, Trico. 1971-76. Uds. 2. december 1976.

1337.

Sorter af vårraps 1974-76. Uds. 31. marts 1977.

1350.

Sorter af vinterraps 1974-76. Uds. 12. maj 1977.

1352.

Sorter af kommen 1974-76. Uds. 12. maj 1977.

1433.

Sorter af vinterraps 1975-77. Uds. 13. juli 1978.

1480.

Forskellige såmængder og rækkeafstande ved avl af vårraps. Uds. 29. marts 1979.

1481.

Stigende kvælstofmængder til gul sennep. Uds. 29. marts 1979.

1505.

Sorter af vinterraps 1976-78. Uds. 19. juli 1979.

1506.

Sorter af vårraps 1976-78. Uds. 2. august 1979.

1549

Vanding af vårraps. Foreløbige resultater. 15. maj 1980.

1567

Sorter af vinterraps 1977-79. 7. august 1980.

1573

Sorter af vårraps 1976-79. 4. september 1980.

1574

Sorter af valmue 1977-79. 4. september 1980.

1605

Sorter af vinterraps 1978-80. 30. juli 1981.

1606

Sorter af gul sennep som efterafgrøde 1978-80. 30. juli 1981.

1626

Sorter af valmue 1978-80. 1. oktober 1981.

1628

Sorter af vårraps 1978-80. 1. oktober 1981.

1657

Frøstørrelsens betydning i vårraps. 1. april 1982.

1668

Sorter af vinterraps 1979-81. 13. maj 1982.

1674

Udlægsmetoder for vinterraps. 3. juni 1982.

1709

Sorter af vårraps 1980-82. 17. marts 1983.

1711

Sorter af vinterraps 1980-82. 31. marts 1983.

1715

Vanding af vinterraps. 21. april 1983.

1720

Skadedyr i raps. Biologi og bekæmpelse. 5. maj 1983.

1726

De anerkendte rapsskadedyrsmidlers farlighed over for honningbier. 9. juni 1983.

1731

Udbringningstid for kvælstof til vinterraps. 7. juli 1983.

1758

Sorter af vårraps 1981-83. 26. januar 1984.

1784

Sorter af oliehør 1980-82. 3. maj 1984.

1795

Specialsåmaskine til såning af raps. 19. juli 1984.

1811

Sorter af bælgsæd og olieplanter 1985. 28. februar 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16