Feedback Form

  

Oprettet: 22-03-2019

Forsøgsarbejde: Vinterrapssortsforsøg og lys bladplet

Hvis der er betydende angreb i nogle af sorterne i sortsforsøgene bør de behandles indenfor de næste ca. 14 dage

Der er nogle steder konstateret angreb af lys bladplet i vinterrapsmarker og i sortsforsøg med vinterraps. Angreb af lys bladplet kan forveksles med flere andre sygdomme, se PlanteNyt: Bekæmpelse af lys bladplet i vinterraps. Det er derfor vigtigt, at:

  • der i alle sortsforsøg med vinterraps vurderes angreb af lys bladplet. Hvis der er tvivl om det er lys bladplet, så kan man sende blade til ”Skadestuen” på SEGES for at få verificeret angrebet.
  • hvis der konstateres betydende angreb af lys bladplet i nogle af sorterne sprøjtes indenfor de næste ca. 14 dage med 0,5 l Folicur Xpert pr. ha eller 0,5 l Prosaro pr. ha. Hvis der sprøjtes, skal der vurderes angreb i alle sorter forud for sprøjtning.
Sidst bekræftet: 22-03-2019 Oprettet: 22-03-2019 Revideret: 22-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Nedvisning af hestebønner
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
05.08.19
Høst af vinterraps
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetode...
03.07.19
Et tidligt foreløbigt bud på Danmarks afgrøder til høst 2019
Vinterhvedearealet til høst 2019 ser ud til af ligge på ca. 555.000 ha, og det udligner næsten faldet fra høst 2017 til høs...
03.05.19
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
23.04.19
Der mangler nu kun at blive søgt ca. 15.800 ha målrettede efterafgrøder
For at hjælpe til at komme helt i mål med de 142.000 ha målrettede efterafgrøder, har SEGES udarbejdet to nye oversigtskort...
29.03.19