Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

VIII. Forskellige forsøg og undersøgelser

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: VIII. Forskellige forsøg og undersøgelser
Beretninger Afhandlinger Meddelelser

67.

Forskellige Forsøg med Rodfrugter. Ved L. Helweg. 19. bd., 1912, s. 561-94. 50 øre.

77.

Forsøg og Undersøgelser vedrørende forskellige Podningsmidler til Bælgplanter. Af Harald R. Christensen. 21. bd., 1914, s. 97-131. 50 øre.

79.

Oversigt over Landbrugsplanternes Syg­domme i 1913. Af J. Lind, Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn. 21. bd., 1914, s. 188-222. 50 øre.

80.

Om Cellestofbestemmelse i Hø. Af R. K. Kristensen. 21. bd., 1914, s. 223-55. 50 øre.

94.

Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1914. Af J. Lind, Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn. 22. bd., 1915, s. 267-95. 50 øre.

102.

Forsøg med Brødbagning af forskellig Rug. Ved J. Jensen og E. H. Ludvigsen. 23. bd., 1916, s. 185-232. 65 øre.

103.

Sukkerbestemmelse i Hø og Roer. I. Af R. K. Kristensen. 23. bd., 1916, s. 232-50. 25 øre.

105.

Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1915. Af J. Lind, Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn. 23. bd., 1916, s. 398-423. 50 øre.

112.

Sukkerbestemmelse i Hø og Roer. II. Af R. K. Kristensen. 23. bd., 1916, s. 757-77. 35 øre.

114.

Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1916. Af J. Lind, Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn. 24. bd., 1917, s. 229-54. 50 øre.

118.

Forsøg med Slættidens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Kvalitet. Ved Karsten Iversen og R. K. Kristensen. 24. bd., 1917, s. 405-35. 50 øre.

129.

Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1917. Af C. Ferdinandsen, Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn. 25. bd., 1918, s. 314-40. 50 øre.

198.

Forsøg med forskellig Række- og Planteafstand til Køkkenurter: Hvidkaal, Rødbeder, Ærter, Bønner og Selleri. 1920-1923. Ved Hakon Sørensen. 32. bd., 1926, s. 403-444. 85 øre.

213.

Undersøgelse over Kvælstofindholdet i forskellige Runkelroestammer. Ved E. Lindhard. 34. bd., 1928, s. 331-47. 30 øre.

258.

Forsøg med Jordens Dybdebearbejdning til Køkkenurter og Lætræer. 1926-29. Ved Hakon Sørensen. 38. bd., 1932, s. 413-25. 35 øre.

299.

Orienterende Undersøgelser over Kunstgødningens Virkning til forskellige unge Træplanter. Hornum 1931-1935. Ved Hakon Sørensen. 41. bd., 1936, s. 747-63. 50 øre.

349.

Forsøg med Blandinger af Kløver og Græs. Ved Josef Hansen. 46. bd., 1941, s. 189-221. 60 øre.

370.

Forsøg med Vækststoffer. Ved T. Hansen og T. Bacher. 48. bd., 1943, s. 163-186. 75 øre.

371.

Gødningsforsøg i Planteskolekulturer. Ved Hakon Sørensen. 48. bd., 1943, s. 299-317. 60 øre.

601.

Iagttagelser over plantesygdomme i vedvarende gødningsforsøg ved Statens plantepatologiske Forsøg. Ved Anna Weber. 64. bd., 1960, s. 305-330. 50 øre.

849.

Væksthuskontrol af læggekartofler. Ved M. Christensen, H. Rønde Kristensen og P. Winther Nielsen. 73. bd., 1969, s. 99-104. 50 øre.

857.

Svampeflora og spireevne hos byg. Ved Boldt Welling. 73. bd., 1969, s. 291-308. 50 øre.

862.

Undersøgelser af kornkvaliteten i praksis på grundlag af bygprøver indsamlet i foråret 1969. Ved Boldt Welling. 73. bd., 1969, s. 346-350. 50 øre.

917.

Undersøgelser af kornkvaliteten i praksis på grundlag af bygprøver indsamlet i foråret 1969. Ved Boldt Welling. 74. bd. 1970, s. 455-460. 75 øre.

926.

Restindholdet af Alar i æbler. Ved Jørgen Grauslund. 74. bd. 1970, s. 586-588. 75 øre.

927.

The influence of Fruit Yield on the Content and Distribution of Carbohydrates in Apple Trees. Ved Poul Hansen. 74. bd. 1970, s. 589-597. 75 øre.

941.

The Effect of Cropping on the Distribution of Growth in Apple Trees. Ved Poul Hansen. 75. bd. 1971, s. 119-127. 75 øre.

959.

Om variation i indhold af æterisk olie og oliens kvalitet i danskavlet kommenfrø. Ved J. E. Razoux Schultz og Holger Han­sen. 75. bd. 1971, s. 377-380. 75 øre.

975.

Metodik ved elektronmikroskopiske undersøgelser af plantevira. Ved Jens Begtrup. 75. bd. 1971, s. 563-576. 75 øre.

977.

Muggent korns svampeflora og spireevne før og efter tørring. Ved Boldt Welling. 75. bd. 1971, s. 581-585. 75 øre.

989.

Virkningen af Alar og Ethrel på frugtretentionskraft og modning af kirsebær. Ved Jørgen Grauslund og Stephan Stoyanov. 75. bd. 1971, s. 683-693. 75 øre.

1026.

Tranktorredskaber som spredere af virus X i kartofler. Ved Paul Winther Nielsen. 76. bd., 1972, s. 297-307.

1027.

Some Effects of Ringing, Defoliation, Sorbitol-spraying, and Bending of Shoots on Rate of Translocation, on Accumulation, and on Growth in Apple Trees. Ved Poul Hansen. 76. bd., 1972, s. 308-317.

1110.

Olieskade på chrysanthemum i væksthus. Ved Ib G. Dinesen. 77. bd. 1973, s. 521-526. 1.50 kr.

1208.

Forskellige lampetyper og lysstyrker ved tiltrækning af agurkplanter til væksthus. Ved E. Bacher og V. Aa. Hallig. 79. bd. 1975, s. 231-238. 1.50 kr.

1304.

Træer og buske i læhegn. Ved Carl Chr. Olsen. 80. bd. 1976, s. 642-650. 2.50 kr.

1307.

Planteproduktion og miljø. Ved Arbejdsgruppen vedr. økologi og planteproduktion. 80. bd. 1976, s. 665. 10.00 kr.

1335.

Heat radiation phenomena from a greenhouse crop canopy at night: 1. The curtain effect in a greenhouse covered with transparent material. Ved M. G. Amsen. 1977. 81. bd., s. 90-94. 5,00 kr.

1341.

Aromaændringer ved hyldebærsaftfremstilling. Ved K. Kaack. 1977. 81. bd., s. 133-138.5,00 kr.

13 85.

Vandbalance og kvælstofbalance ved optimal planteproduktion. 1. Introduktion om plantenæringsstoffer og vandforurening med beskrivelse af forsøgsarealerne. Ved F. Bennetzen. 1978. 82. bd., s. 81-99. 5,00 kr.

1391.

Undersøgelser af vækstfaktorer ved produktion af potteplanter (Hedera) i væksthus. IV. Sammenligning af indstråling i og uden for et væksthus. Ved Frank Hejndorf og Kristian Kristen­sen. 1978. 82. bd., s. 165-172. 5,00 kr.

1392.

Vandbalance og kvælstofbalance ved optimal planteproduktion. 2. Teknik og metoder. Ved F. Bennetzen. 1978. 82. bd., s. 173-189. 5,00 kr.

1394.

Vandbalance og kvælstofbalance ved optimal planteproduktion. 3. Modeller og resultater. Ved F. Bennetzen. 1978. bd. 82., s. 191-220. 7,50 kr.

1399.

Pyroliseret dagrenovation blandet med slam. Ved P. Søndergaard Klausen, S. Damgaard-Lar­sen, K. E. Larsen. 1978. 82. bd., s. 243-261. 5,00 kr.

1402.

Sideplantning ved ældre læhegn og gødskning af lætræer. Ved Carl Chr. Olsen. 1978. 82. bd., s. 280-288. 5,00 kr.

1405.

Mangan og kobber til Lammefjordens inddæmmede arealer. Ved Inge Jørgensen. 1978. 82. bd., s. 321-333. 5,00 kr.

1407.

Bygs rodudvikling i relation til fysiske parametre i naturlig lejret jord. Ved Henrik Breuning Mad­sen. 1978. 82. bd., s. 335-342. 5,00 kr.

1434.

Luftens og nedbørens kemiske sammensætning i danske landområder. Ved V. Jørgensen. 1978. 82. bd., s. 633-656. 7,50 kr.

1487

Jordbundsforhold og rodudvikling på Tylstrup forsøgsstation. Ved Henrik Breuning Madsen. 84. bd. 1980, s. 5-14.

1494

Forskellige metoder til at undgå afdrift ved marksprøjtning og virkningen på ukrudt ved sprøjtning med herbicider. Ved Ole Permin. 84. bd. 1980, s. 75-88.

1497

Vindhastighed, vandbalance og vandingsbehov 1957-78. Ved A. Gregersen og Hardy Knudsen. 84. bd. 1980, s. 111-162.

1503

Kompost af husholdningsaffald. Ved P. Søndergård Klausen. 84. bd. 1980, s. 209-214.

1513

Sandbeds- og centrifugeafvandet slam. Ved P. Søndergaard Klausen. 84. bd. 1980, s. 331-334.

S 1538

Jordbrugsmeteorologi. Ved Søren Aggergaard Mikkelsen. 85. bd. 1981, s. 73.

S1551

Undersøgelse over anvendelse af garverislam i jordbruget. Ved S. Damgaard-Larsen og K. E. Larsen. 85. bd. 1981, s. 184.

1561

The influence of climatic faktors on cutworm (Agrotis segetum) attack level, investigated by means of linear regression models. Ved Søren A. Mikkelsen og Peter Esbjerg. 85. bd. 1981, s. 291-302.

1587

Grundvandsspejlets højde og fluktationer i et hedesletteområde 1969-81. Ved V. Jørgensen. 86. bd. 1982, s. 133-140.

1589

Virkning af reduceret væskemængde og dosis på afdriftens omfang og ukrudt. Ved Ole Permin. 86. bd. 1982, s. 151-165.

1595

Mineralstofbortførsel fra græsdækket jord i lysimeter efter tilførsel af mejerispildevand. Ved Frede Jensen. 86. bd. 1982, s. 193-204.

1600

Spraying of apple trees with air mist blower and Ultra Low Volume sprayer with normal and reduced amounts of pesticides. Ved O. Vang-Petersen. 86. bd. 1982, s. 255-295.

S 1601

Normaldøgn. Ved Søren A. Mikkelsen og Jørgen E. Olesen. 86. bd. 1982, s. 296.

1618

Temperaturinversion og muligheder for frostbeskyttelse ved luftblanding i en frugtplantage. Ved Jørgen Grauslund. 86. bd. 1982, s. 451-460.

1627

Grundvandsundersøgelser på sandjord 1975-1979. Ved E. Frimodt Pedersen. 86. bd. 1982, s. 543-566.

1637

Fordeling af bladherbicider med hydrauliske dysetyper. Ved Ole Permin. 87. bd. 1983, s. 69-96.

S 1655

Jordbrugsmeteorologi II. Ved Søren A. Mikkelsen, Jørgen E. Olesen og Ege Friis, 87. bd. 1983 s. 297-298.

1661

Fangst af agerugler (Agrotis segetum) og nedbørsmåling som baggrund for knopormevarsling. Ved Peter Esbjerg. 87. bd. 1983, s. 371-378.

1664

Entomophthorasvampe på gulerodsfluen (Psila rosae F.). Muligheder for anvendelse af Ento-mophthorasvampe til biologisk bekæmpelse af skadedyr. Ved Jørgen Eilenberg. 87. bd. 1983, s. 399-406.

1665

Mulighederne for anvendelse af insektvirus til biologisk bekæmpelse af skadelige insekter. Ved Leif Øgaard. 87. bd. 1983, s. 407-416.

S 1667

Drænvandsundersøgelser 1971-81. Ved E. Frimodt Pedersen. 87. bd. 1983, s. 425.

1674

Nedbrydning af halm. I. Byghalms tab af næringssalte og tørstof som følge af udvaskning med vand. Ved Bent Tolstrup Christensen. 87. bd. 1983, s. 477-487.

1706

Klassificering af 5 jordprofiler fra forsøgsstationer i Danmark. Ved J. Dissing Nielsen og J. P. Møberg. 88. bd. 1984, s. 155-168.

1716

Halm til foder. I. Ubehandlet halm. Ved Erik Møller, Norman Witt og Hans Z. Thellesen. 88. bd. 1984, s. 257-263.

1753

Halmnedmuldning og -afbrænding i relation til aggregater i jord. Ved Per Schjønning. 88. bd. 1984, s. 593-608.

1765

Forsøg med forskellige træarter i læplantningen II. Ved I. Groven. 89. bd. 1985, s. 61-71.

1771

Vandbalance og kvælstofudvaskning på 4 jordtyper. I. Jordfysik og -kemisk beskrivelse af forsøgsarealer. Ved Sv. E. Simmelsgaard. 89. bd. 1985, s. 101-116.

1772

Vandbalance og kvælstofudvaskning på 4 jordtyper. II. Vandbalance, aktuel fordampning og afstrømning til dræn og undergrund. Ved Sv. E. Simmelsgaard. 89. bd. 1985, s. 117-131.

1774

Vandbalance og kvælstofudvaskning på 4 jordtyper. III. Kvælstofkoncentration, -udvaskning og -balance. Ved Sv. E. Simmelsgaard. 89. bd. 1985, s.133-154.

S 1775

Planternes tørkeresistens, rodudvikling og vandforråd på sandjord. Ved Mathias N. Andersen, 89. bd. 1985, s. 155-156.

1776

Klassificering af jordprofiler fra forsøgsstationer i Danmark. Ved J. Dissing Nielsen og J. P. Møberg. 89. bd. 1985, s. 157-168.

S 1777

Determination of adenosine triphosphate (ATP) and adenylate energy charge (AEC) in soil and use of adenine nucleotides as measures of soil microbial biomass and activity. Ved Finn Eiland. 89. bd. 1985, s. 169-170.

1780

Oprindelsesbetegnelser på havebrugsplanter. Ved Poul Erik Brander. 89. bd. 1985, s. 190.

S 1795

Dyrkningsmetoders indflydelse på udbytte, plantekvalitet, jord og miljø. I. Gødskning. Ved Kirsten Høg. 89. bd. 1985, s. 308.

S 1798

Dyrkningsmetoders indflydelse på udbytte, plantekvalitet, jord og miljø. II. Plantebeskyttelse. Ved Kirsten Høg. 89. bd. 1985, s. 330.

S 1802

Dyrkningsmetoders indflydelse på udbytte, plantekvalitet, jord og miljø. III. Sædskifte. Ved Kirsten Høg. 89. bd. 1985, s. 366.

S1805

Dyrkningsmetoders indflydelse på udbytte, plantekvalitet, jord og miljø. IV. Økologisk jordbrug. Ved Kirsten Høg. 89. bd. 1985, s. 380.

1806

Befrugtningsundersøgelser hos arter af Rosa. Ved Birgit Hansen. 89. bd. 1985, s. 381-384.

Afhandlinger

Aarsoversigter over Plantesygdomme 1884-1892 i Tidsskrift for Landøkonomi. 1893-1906 i Tidsskr. f. Planteavl. 1907-12 som Beretninger fra De samv. danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed, s. S. 14.-20. Bd. 1913-17 som 79., 94., 105., 114. og 129. Beretning, 21.-25. Bd., og derefter som fri Afhandling, fra 1916 tillige omfattende Haveplanternes Sygdomme. 26. Bd. og følg.

Specialpræparater anerkendte af Statens Forsøgsvirksomheder i Plantekultur til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr. Årlig liste.

Kemikaliekontrollen fra og med 1933, 39. bd., og følg.

1904.

F. Kølpin Ravn: Smittekilder og Smitteveje for Plantesygdomme. 12. bd., s. 88-107.

1908.

F. Kølpin Ravn: Nogle nyere Undersøgelser over Sygdomme hos Kartoffelplanten samt hos Kartofler og Rodfrugter under Opbevaringen. 15. bd., s. 344-54.

1909.

F. Kølpin Ravn: 25 Aars Iagttagelser over Sygdomme hos Landbrugsplanterne. 16. bd., s. 738-56.

1910.

F. Kølpin Ravn: Roeforraadnelsen i Vinteren 1908-09. 8. beretn. f. D. s. d. L. p. F. 17. bd., s. 143-62. 35 øre.

1917.

Niels Esbjerg: Beretning om Lævirkningsundersøgelser i 1913-1915. 24. bd., s. 531­74.

1920.

J. Fogh og F. Kølpin Ravn: Om Paavisning af Kobbersalte paa Barken af vintersprøjtede Frugttræer og Frugtbuske. 27. bd., s. 313-18.

1922.

J. S. Fruergaard: Undersøgelser over Metoder til Tørstofbestemmelse i Enkeltroer til Elitestamfrøavl og Forædlingsformaal. 28. bd., s. 312-25.

1930.

K. Prytz: En Nedbørs-Undersøgelse og en Maaling paa Drænudløb i Store Vildmose. 36. bd., 1930, s. 646-62.

1931.

J. L. Schnicker: Kviksølvbestemmelse i Afsvampningsmidler. 37. bd., s. 752-54.

1932.

K. Prytz: Sammenhæng mellem Høstudbytte og Vejrlig. 38. bd., s. 499-514.

1937.

R. K. Kristensen: Vore Afgrøders Forhold til Klimaet. I. 42. bd., s. 145-81.

1938.

Ernst Gram: Statens plantepatologiske Forsøg. 1913-1938. 43. bd., s. 159-176.

1938.

Frode Hansen: Temperaturen i staldgødet og kunstgødet Jord. 43. bd., s. 358-360.

1941.

R. K. Kristensen: Vore Afgrøders Forhold til Klimaet. II. 45. bd., s. 693-707.

1945.

Frode Hansen: Om Landbrugsafgrødernes Dyrkningssikkerhed. 49. bd., s. 507-536.

1953.

1. Nyholm: Spiringsundersøgelser af tjørn, Crateagus monogyna, Jacq. af dansk og italiensk avl. 56. bd., s. 684-701.

1957.

Poul Rasmussen: Vandbalance, meteorologiske og jordbundsfysiske målinger i frugtplantager ved forskellige kulturmetoder. 61. bd., s. 49-102.

1961.

Chr. Stapel, J. P. Skou og O. A. Martir Undersøgelser over den erhvervsmæssig afsvampning. 65. bd., s. 64-113.

1961.

Kristian Højendahl: Mikroklima under byg med lucerne og lucerne alene. 1958-60. 65. bd., s. 519-534.

1965.

H. C. Aslyng og M. M. Stendal: Vindhastighed og vandbalance ved statens forsøgsstationer og Højbakkegaard 1960-1963. 68. bd., s. 805-835.

1966.

Vagner Haahr, Hardy Knudsen, Gunnar Nielsen og Jens Sandfær. Nogle kulturplanters rodudvikling på let sandjord. Orienterende undersøgelser udført under anvendelse af radioaktive stoffer. 69. bd., s. 554-567.

1967.

Georg Kovåcs. Den biologiske metodes anvendelse til påvisning af fungicider på sædekorn. Nyere erfaringer. 71. bd., s. 392-395.

1968.

Vagner Haahr. Roddybde og rodmængde hos nogle enårige landbrugsafgrøder dyrket på lerjord. 72. bd., s. 531-538.

1969.

Anders Bengtsson og Bjorn O. Eggum: Virkningen af stigende N-gødskning på havre og bygproteinets kvalitet. 73. bd., s. 105-114.

1969.

F. Bro-Rasmussen, K. Orbæk, K. Voldum­Clausen og E. Nøddegaard. Undersøgelser for restindhold af 5 phosphorholdige in­sekticider i gulerødder, kålroer, løg og kål. 73. bd., s. 382-393.

1970.

Peder Odgaard. Flyvehavre. 74. bd., s. 518-536.

1970.

Jørgen Lohse. Om jordbundsprotozoernes forekomst og biologiske forhold. 74. bd., s. 537-548.

1970.

Kirsten Andersen og Sigurd Andersen. Nedgang i smitte af havrenematoder efter dyrkning af resistente bygsorter eller græs. 74. bd., s. 559-565.

1972.

Peder Odgaard. Flyvehavre (Avena fatua) II. Klimaets, jordbundens og andre stedlige faktorers betydning for flyvehavren. 76. bd., s. 132-144.

1972.

Peter Winther og Poul Keller. Tørring af grønafgrøder på Taarup Unidry 1970. 76. bd., s. 268-281.

1972.

Niels Bredmose. Plantetæthedens indflydelse på konkurrence og produktivitet. 76. bd., s. 282-288.

1972.

Jens Willumsen. Vandretention, vandbevægelse og iltdiffusion i inaktive rodmedier. 76. bd., s .570-580.

Meddelelser

60.

Bagning af Brød af forskellig Rug, uds. 19. februar 1915, 22. bd., s. 715.

70.

Forsøg over Slættidens Indflydelse paa Høafgrødens Størrelse og paa Høets Foderværdi, uds. 9. maj 1918, 27. bd., s. 383.

123.

Afstandsforsøg med Hvidkaal, Rødbeder, lave Ærter, lave Bønner og Selleri (A), uds. 15. april 1926, 32. bd., s. 712, 2. ændrede oplag, marts 1951.

124.

Kunstig Vanding af Have- og Markafgrøder (A), uds. 22. april 1926, 32. bd., s. 716.

135.

Omlægnings -og Udlægningsmetoder for varigt Græs paa Mosejord (A), uds. 27. januar 1927, 33. bd., s. 501.

139.

Knoldbakterier og Afsvampningsmidler (A), uds. 7. april 1927, 33. bd., s. 510.

148.

Forsøg med Ultraglas (A), uds. 10. januar 1929, 35. bd., s. 688.

195.

Foreløbig Meddelelse om Stammeforsøg med Hvidkløver i varigt Græsleje (A), uds. 18. februar 1932, 38. bd., s. 660.

206.

Jordens Dybdebearbejdning til Køkkenurter og Lætræer (A), uds. 17. november 1932, 38. bd., s. 694,

212.

Undersøgelser over Fremskyndelse af Roddannelsen hos urteagtige Stiklinger ved Hjælp af Kemikalier (A), uds. 9, november 1933, 39. bd., s. 605.

276.

Forsøg med "Ema" Svøbepapir til Æbler (A), uds. 15. september 1938, 43. bd., s. 708.

278.

Forsøg med Blandinger af Lucerne og Rød­kløver (A), uds. 5. januar 1939, 43. bd., s. 713.

315.

Sygdomsbekæmpelse i småhaver 1941 (B), uds. februar 1941, 46. bd., s. 719. 9. oplag, 26. maj 1955.

350.

Forskellig Dybdebearbejdning forud for Frugttræers og Frugtbuskes Plantning (A), uds. 21. april 1943, 48. bd., s. 726.

368.

Stammeforsøg og Stammenavne (B), uds. august 1944, 50. bd., s. 170.

447.

Frøblandinger til græsmark (B), uds. oktober 1949, 54. bd., s. 167.

453.

Forsøg med grus- og stenkultur til tomater (A), uds. 23. februar 1950, 54. bd., s. 347.

455.

Orienterende forsøg med nelliker i stenkultur (A), uds .9. marts 1950, 54. bd., s. 353.

474.

Forsøg med tvangsmodning af gul lupin ved sprøjtning med kemikalier (A), uds. 17. januar 1952, 56. bd., s. 147.

491.

Forsøg med kompostering af halm 1950-52 (A), uds. 18. december 1952, 56. bd., s. 533.

549.

Nedvisning af frøafgrøder. (A), uds. 5. ja­nuar 1956, 61. bd., s. 170, 2. ændrede oplag 4. februar 1965.

595.

Jordbehandling til planteskolekulturer (A), uds. 13. marts 1958, 63. bd., s. 355.

605.

Frøblandinger til græsmark (B), uds. 25. september 1958, 63. bd., s. 528.

614.

Forsøg med typer af potter til udplantnings­planter 1956-58 (A), uds. 12. marts 1959, 64. bd., s. 157.

646.

Forsøg med midler til dræbning af kartoffeltop 1957-59 (A), uds. 25. august 1960, 65. bd., s. 333.

706.

Forsøg med midler til nedvisning af kartoffeltop 1960-61. (A), uds. 14. februar 1963, 68. bd., s. 155.

713.

Stammeforsøg med rodfrugter og græsmarksplanter. (B), uds. 25. april 1963, 68. bd., s. 340.

719.

Afløvning af træagtige planter. (A), uds. 26. september 1963, 68. bd., s. 365.

750.

Kemisk jordbehandling til planteskolekulturer. (A), uds. 14. april 1965, 69. bd., s. 568.

762.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1964. Uds. 16. december 1965, 70. bd., s. 129.

769.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1965. Uds. 3. februar 1966, 70. bd., s. 275.

788.

Frøblandinger til græsmarker. Uds. 7. juli 1966. 70. bd., s. 537.

789.

Forsøg med stigende antal år med korn efter roer. Uds. 14. juli 1966. 70. bd., s. 540.

798.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1966. Uds. 26. januar 1967, 71. bd., s. 263.

806.

Forøgelse af grenvinkler hos unge æbletræer med trijodbensoesyre (TIBA). Uds. 9. marts 1967, 71. bd., s. 400.

826.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1967. Uds. 4. januar 1968, 72. bd., s. 401.

846.

Traktorsprøjter som spreder af virus X i kartofler. Uds. 27. juni 1968, 73. bd., s. 127.

859.

Kemisk udtynding af nåletræer. Uds. 16. januar 1969, 73. bd., s. 422.

860.

Sygdomsresistente popler. Uds. 16. januar 1969, 73. bd., s. 426.

863.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1968. Uds. 30. januar 1969, 73. bd., s. 555.

908.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1969. Uds. 5. februar 1970.

923.

Sådybdens indflydelse på udlægsfrøets fremspiring. Uds. 23. april 1970.

933.

Forsøg med Alar til æbletræer. Uds. 4. juni 1970.

952.

Ital. rajgræs og kløvergræs udlagt i byg­sorter af forskellig tidlighed og ved 3 kvælstofmængder 1967-70. Uds. 1. oktober 1970.

957.

Etablering af virusfrie meristemkulturer af havebrugsplanter. Uds. 29. oktober 1970.

965.

Skårlægning og skårbehandling af græsmarksafgrøder til fortørring. Uds. 14. ja­nuar 1971.

968.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1970. Uds. 28. januar 1971.

979.

Forskellige underlag til borde med automatisk vanding af potteplanter. Uds. 25. marts 1971.

992.

Granuleret stenuld som dyrkningssubstrat. Uds. 19. maj 1971.

1006.

Gødskning af planter dyrket i inaktivt substrat. Uds. 26. august 1971.

1020.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1971. Uds. 26. januar 1972.

1028.

Formeringsenheder og dræn til stiklingeformering under tåge. Uds. 9. marts 1972.

1035.

Køreskade i byg som følge af kørsel med traktor i vækstperioden. Uds. 27. april 1972.

1070.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1972. Uds. 25. januar 1973.

1122.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1973. Uds. 14. februar 1974.

1134.

Jordtemperatur i styroporkasser. Uds. 2. maj 1974.

1142.

Varsling for kartoffelskimmel efter prognose. Uds. 30. maj 1974.

1158.

Snitning og nedmuldning af halm. Uds. 15. august 1974.

1165.

Udlæg af italiensk rajgræs i byg, havre, og hestebønne til helsædhøst. Uds. 3. oktober 1974. 1168. Nedbørens indhold af plantenæringsstoffer, 1970-74. Uds. 31. oktober 1974.

1172.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1974. Uds. 16. januar 1975.

1220.

Kvælstofgødskningens indflydelse på dræn­vandets indhold af nitratkvælstof. Uds. 18. sep­tember 1975.

1249.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1975. Uds. 29. januar 1975.

1279.

Udlæg af kløvergræs i byg og havre til helsæd­ høst. Uds. 3. juni 1976.

1280.

Udlæg af lucerne i byg og havre til helsædhøst. Uds. 3. juni 1976.

1284.

Vanding af grønsager med grundvand og saltholdigt vand. Uds. 17. juni 1976.

1290.

Vækstanalyse i byg. Uds. 15. juli 1976.

1291.

Vækstanalyse i havre. Uds. 15. juli 1976.

1302.

Frøblanding til græsmark. Uds. 9. september 1976.

1314.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1976. Uds. 13. januar 1977.

1387.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1977. Uds. 19. januar 1978.

1467.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1978. Uds. 18. januar 1979.

1524

Nedbør, fordampning og vandbalance 1979. 17. januar1980.

1586

Nedbør, fordampning og vandbalance 1980. 29. januar 1981.

1614

Husdyrgødningens indhold af kobber og bor. 27. august 1981.

1647

Nedbør, fordampning og vandbalance 1981. 21. januar 1982.

1699

Nedbør, fordampning og vandbalance 1982. 27. januar1983.

1704

Kvælstoftab gennem drænvand 1971-81. 24. februar 1983.

1710

Halmfyringsaskens indhold af plantenæringsstoffer. 24. marts 1983.

1736

Kvælstofgødskningens indflydelse på drænvandets indhold af nitratkvælstof. 1973-81. 28. juli 1983.

1747

Ensilerings- og fodringsforsøg med byghelsæd tilsat ammoniak. 22. september 1983.

1761

Nedbør, fordampning og vandbalance 1983. 2. februar 1984.

1762

Beskyttelse af dækfolien ved ensilering med Nicosilpresenning. 9. februar 1984.

1779

Maskinhøst af jordbær. 19. april 1984.

1780

Maskinhøst af nye hindbærsorter ved horisontal kulturmetode. 19. april 1984.

1787

Plasticdækning og lækamme i majs. 10. maj 1984.

1794

Ensilerings- og fodringsforsøg med forskellige helsædsafgrøder. 12. juli 1984.

1795

Specialsåmaskine til såning af raps. 19. juli 1984.

1803

Tab af kvælstof til luftform ved denitrifikation. 6. december 1984.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16